EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:299:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 299, 23. november 1996


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 299
39. årgang
23. november 1996Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96 af 28. oktober 1996 om fastlæggelse af en fællesskabsprocedure for aromastoffer, som anvendes eller er bestemt til anvendelse i eller på levnedsmidler

1

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2233/96 af 22. november 1996 om udstedelse af eksportlicenser af type A1 for frugt og grøntsager

5

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2234/96 af 22. november 1996 om genindførelse af præferencetolden ved indførsel af enkeltblomstrede nelliker (standard) med oprindelse i Israel

7

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2235/96 af 22. november 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 1178/96 og om forhøjelse til 600 039 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af rug, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse

9

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2236/96 af 22. november 1996 om levering af hvidt sukker som fødevarehjælp

11

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 2237/96 af 22. november 1996 om indledning af en fornyet undersøgelse (ny eksportør) af forordning (EØF) nr. 830/92 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse garner af polyester (korte kemofibre) med oprindelse i bl.a. Indonesien, om ophævelse af tolden med hensyn til import fra en eksportør i dette land og om registrering af denne import

14

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2238/96 af 22. november 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 1372/95 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med eksportlicenser for fjerkrækød

16

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2239/96 af 22. november 1996 om levering af mejeriprodukter som fødevarehjælp

18

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2240/96 af 22. november 1996 om ændring af eksportrestitutionerne inden for fjerkrækødssektoren

22

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2241/96 af 22. november 1996 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

24

 

*

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/70/EF af 28. oktober 1996 om ændring af Rådets direktiv 80/777/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om udvinding og markedsføring af naturligt mineralvand

26

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

96/657/EF:

 
 

*

Kommissionens Beslutning af 12. november 1996 om bemyndigelse af Italien til at videreføre forsøget med en ny ønologisk fremgangsmåde (Kun den italienske udgave er autentisk)

29

 
  

Berigtigelser

 
 

*

BERIGTIGELSE TIL :# Kommissionens forordning (EF) nr. 1107/96 af 12. juni 1996 om registrering af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser efter proceduren i artikel 17 i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92

31
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top