EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:170:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 170, 9. juli 1996


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 170
39. årgang
9. juli 1996Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1309/96 af 5. juli 1996 om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer som fører spansk flag

1

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1310/96 af 8. juli 1996 om suspension af præferencetolden og genindførelse af tolden ifølge den fælles toldtarif ved indførsel af storblomstrede roser med oprindelse i Israel

2

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1311/96 af 8. juli 1996 om ændring af bilag I, II, III og IV til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (1)

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1312/96 af 8. juli 1996 om ændring af bilag III til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1313/96 af 8. juli 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 2245/90 af 31. juli 1990 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for produkter henhørende under KN-kode 0714 10 91 og 0714 90 11 med oprindelse i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) eller i de oversøiske lande og territorier (OLT)

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1314/96 af 8. juli 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 441/96 om gennemførelsesbestemmelser for et toldkontingent for kartoffelstivelse indført fra Republikken Polen

18

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1315/96 af 8. juli 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 1466/95 om særbestemmelser for anvendelsen af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

20

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1316/96 af 8. juli 1996 om ændring af importtold for korn

21

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1317/96 af 8. juli 1996 om fastsættelse for produktionsåret 1995/96 af den specifikke landbrugsomregningskurs for minimumspriserne for sukkerroer, produktionsafgifterne og tillægsafgiften i sukkersektoren

24

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1318/96 af 8. juli 1996 om undtagelse fra forordning (EØF) nr. 2456/93 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 805/68 for så vidt angår offentlig intervention

26

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1319/96 af 8. juli 1996 om justering af tilpasningsstøtten og tillægsstøtten til raffineringsindustrien for sukker for produktionsåret 1996/97

28

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1320/96 af 8. juli 1996 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

29

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1321/96 af 8. juli 1996 om ansøgninger om eksportlicenser for produkter henhørende under produktkode 1101 00 15 med forudfastsættelse af restitutionen

31

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1322/96 af 8. juli 1996 om ændring af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

32

 

*

Rådets direktiv 96/42/EF af 25. juni 1996 om ændring af direktiv 77/388/EØF om det fælles merværdiafgiftssystem

34

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

 

*

Orientering om ikrafttrædelse af tillægsprotokollen til Europaaftalen med Rumænien (deltagelse i fællesskabsprogrammer)

35

 
 

(1)

Tekst af betydning for EØS

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top