EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:161:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 161, 29. juni 1996


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 161
39. årgang
29. juni 1996Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1193/96 af 26. juni 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 3290/94 om de tilpasninger og overgangsforanstaltninger, der er nødvendige i landbrugssektoren for gennemførelsen af de aftaler, som er indgået under de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay-rundens regi

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1194/96 af 27. juni 1996 om forlængelse af gyldigheden af forordning (EF) nr. 3066/95 om visse indrømmelser i form af EF- toldkontingenter for en række landbrugsprodukter og om autonom og midlertidig tilpasning af visse landbrugsindrømmelser i Europaaftalerne for at tage hensyn til den landbrugsaftale, som er indgået under de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay-rundens regi

2

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1195/96 af 28. juni 1996 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for visse sukkerprodukter

3

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1196/96 af 28. juni 1996 om fastsættelse af importtold for korn

5

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1197/96 af 28. juni 1996 om fastsættelse af importtold for ris

8

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1198/96 af 28. juni 1996 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn

11

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1199/96 af 28. juni 1996 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt

13

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1200/96 af 28. juni 1996 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt

15

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1201/96 af 28. juni 1996 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren

17

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1202/96 af 28. juni 1996 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri

20

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1203/96 af 28. juni 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 391/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til de oversøiske franske departementer

22

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1204/96 af 28. juni 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 1832/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til De Kanariske Øer

24

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1205/96 af 28. juni 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 1833/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Azorerne og Madeira

26

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1206/96 af 28. juni 1996 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger

28

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1207/96 af 28. juni 1996 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris

30

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1208/96 af 28. juni 1996 om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til De Kanariske Øer

32

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1209/96 af 28. juni 1996 om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Acorerne og Madeira

34

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1210/96 af 28. juni 1996 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer uden for traktatens bilag II

36

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1211/96 af 28. juni 1996 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II

38

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1212/96 af 28. juni 1996 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II

40

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1213/96 af 28. juni 1996 om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen og de oksekødsmængder, der opkøbes ved intervention som følge af den 162. dellicitation i forbindelse med de generelle interventionsforanstaltninger, der foretages i henhold til forordning (EØF) nr. 1627/89

44

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1214/96 af 28. juni 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 1710/95, (EF) nr. 1711/95 og (EF) nr. 1905/95 vedrørende importbetingelser for visse kornprodukter fra visse lande

46

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1215/96 af 28. juni 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 903/90 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for visse produkter i sektoren for fjerkrækød med oprindelse i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) eller i de oversøiske lande og territorier (OLT) med henblik på iværksættelsen af den landbrugsaftale, der blev indgået i forbindelse med forhandlingerne med Uruguay- runden

48

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1216/96 af 28. juni 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 904/90 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for visse produkter i sektoren for svinekød med oprindelse i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) eller i de oversøiske lande og territorier (OLT) med henblik på iværksættelsen af den landbrugsaftale, der blev indgået i forbindelse med forhandlingerne under Uruguay- runden

49

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1217/96 af 28. juni 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 1477/95 om visse overgangsforanstaltninger for iværksættelse af Uruguay- rundens landbrugsaftale i olivensektoren

50

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1218/96 af 28. juni 1996 om delvis fritagelse for importtold for visse kornprodukter som fastsat i aftalerne mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Republikken Bulgarien og Rumænien

51

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1219/96 af 28. juni 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 1474/95 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for æg og ægalbumin som følge af de aftaler, som er indgået under de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay-rundens regi

55

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1220/96 af 28. juni 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 1150/90 for så vidt angår den midlertidige tilpasning af visse bestemmelser for indførsel til Fællesskabet af visse mejeriprodukter med oprindelse i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) eller de oversøiske lande og territorier (OLT) med henblik på iværksættelsen af den landbrugsaftale, der er indgået i forbindelse med forhandlingerne under Uruguay-runden

57

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1221/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser for perioden fra 1. juli til 31. december 1996 for de toldkontingenter for oksekød, som ved Rådets forordning (EF) nr. 3066/95 er fastsat for Polen, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Bulgarien og Rumænien

59

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1222/96 af 28. juni 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 3846/87 om fastsættelsen af nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter

62

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1223/96 af 28. juni 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 2698/93 og (EF) nr. 1590/94 og om fastsættelse af de mængder, der er til rådighed i svinekødssektoren for perioden fra den 1. juli til den 31. december 1996 i forbindelse med de EF- toldkontingenter, der er fastsat i Europaaftalerne, jf. Rådets forordning (EF) nr. 3066/95

63

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1224/96 af 28. juni 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 1482/95 om fastsættelse af de omregningskurser, der skal anvendes i en overgangsperiode i forbindelse med den fælles toldtarif for landbrugsprodukter og visse varer, der er fremstillet ved forarbejdning af disse produkter

70

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1225/96 af 28. juni 1996 om undtagelse fra forordning (EF) nr. 1439/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 3013/89 for så vidt angår indførsel og udførsel af fåre- og gedekød og om ændring af forordning (EF) nr. 3016/95 om åbning af EF-toldkontingenter for 1996 for får, geder, fårekød og gedekød henhørende under KN-kode 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 og 0204

71

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1226/96 af 28. juni 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 865/90 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige importordning for sorghum og hirse med oprindelse i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) eller de oversøiske lande og territorier (OLT)

73

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1227/96 af 28. juni 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 2219/92 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige forsyningsordning for Madeira vedrørende mejeriprodukter og om udarbejdelse af opgørelsen over forsyningsbehovene

75

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1228/96 af 28. juni 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 584/92 om gennemførelsesbestemmelser for anvendelse i sektoren for mælk og mejeriprodukter af den ordning, der er fastsat i de interimsaftaler, som Fællesskabet har indgået med Republikken Polen, Republikken Ungarn og Den Tjekkiske og Slovakiske Føderale Republik

82

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1229/96 af 28. juni 1996 om licitation med henblik på salg til udførsel af tobak i baller, som det græske interventionsorgan ligger inde med

86

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1230/96 af 28. juni 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 1424/95 om midlertidig tilpasning af de særlige importordninger for visse oksekødsprodukter med oprindelse i Schweiz og i republikkerne Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Slovenien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien med henblik på iværksættelse af den landbrugsaftale, der er indgået i forbindelse med forhandlingerne under Uruguay- runden

89

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1231/96 af 28. juni 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 1588/94 om gennemførelsesbestemmelser for anvendelse i sektoren for mælk og mejeriprodukter af den ordning, der er fastsat i de interimsaftaler, som Fællesskabet har indgået med Bulgarien og Rumænien

90

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1232/96 af 28. juni 1996 om forsyningsopgørelse for De Kanariske Øer for varer hidrørende fra mejeriprodukter

92

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1233/96 af 28. juni 1996 om fastsættelse for anden halvdel af 1996 af gennemførelsesbestemmelser for et toldkontingent for køer og kvier af bestemte bjergracer, ikke bestemt til slagtning, med oprindelse i bestemte tredjelande

94

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1234/96 af 28. juni 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 388/92 og (EØF) nr. 1727/92 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige forsyningsordning for henholdsvis de oversøiske franske departementer (OD) og Azorerne og Madeira vedrørende kornprodukter og om udarbejdelse af opgørelser over forsyningsbehovene, samt om udarbejdelse af opgørelsen over forsyningsbehovene vedrørende kornprodukter og isoglucose på De Kanariske Øer

101

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/96 af 28. juni 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 2146/95 om midlertidig tilpasning af særordningerne for indførsel af olivenolie med oprindelse i Algeriet, Libanon, Marokko, Tunesien og Tyrkiet med henblik på gennemførelsen af den landbrugsaftale, som er indgået under de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay- rundens regi, og om fravigelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1514/76, (EØF) nr. 1620/77, (EØF) nr. 1521/76, (EØF) nr. 1508/76 og (EØF) nr. 1180/77

105

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1236/96 af 28. juni 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 2699/93 og (EF) nr. 1599/94 og om fastsættelse af de mængder, der er til rådighed for perioden fra den 1. juli til den 30. september 1996 i forbindelse med de EF-toldkontingenter, der er fastsat i Europaaftalerne, jf. Rådets forordning (EF) nr. 3066/95

106

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1237/96 af 28. juni 1996 om forlængelse af gyldighedsperioden for forordning (EF) nr. 1200/95 om visse overgangsforanstaltninger for at bestemme landbrugselementet ved indførsel af varer som opregnet i tabel 1 i bilag B til Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 for at opfylde forpligtelserne i den aftale om landbrug, der blev indgået under de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay-rundens regi

109

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1238/96 af 28. juni 1996 om nedsættelse af basis- og opkøbspriserne for blomkål og citroner indtil udgangen af høståret 1996/97 som følge af overskridelsen af interventionstærsklen for høståret 1995/96

110

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1239/96 af 28. juni 1996 om fastsættelse for produktionsåret 1996/97 af afgiften i forbindelse med udligning af lageromkostningerne for sukker

112

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1240/96 af 28. juni 1996 om fastsættelse for produktionsåret 1996/97 af det faste beløb, som indgår i ordningen med mindstelagre i sukkersektoren

113

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1241/96 af 28. juni 1996 om fastsættelse af det højeste niveau for tilbagekøbsprisen for væksthustomater indtil udgangen af produktionsåret 1996

114

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1242/96 af 28. juni 1996 om fastsættelse til udgangen af perioden 1996/97 af minimumsopkøbsprisen for citroner, der leveres til industrien, samt af størrelsen af udligningstilskuddet efter forarbejdning af disse citroner

115

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1243/96 af 28. juni 1996 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for de olivenolier, der benyttes til fremstilling af visse former for konserves

116

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1244/96 af 28. juni 1996 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter

117

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1245/96 af 28. juni 1996 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

119

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1246/96 af 28. juni 1996 om udstedelse af eksportlicenser for frugter og grøntsager med forudfastsættelse af restitutioner

121

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1247/96 af 28. juni 1996 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

122

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1248/96 af 28. juni 1996 om midlertidig suspension af udstedelsen af eksportlicenser for visse mejeriprodukter

124

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn

125

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1250/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser for andet halvår af 1996 for et toldkontingent for levende kvæg af en vægt på 160 til 300 kg med oprindelse i bestemte tredjelande

131

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1251/96 af 28. juni 1996 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for fjerkrækød

136

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1252/96 af 28. juni 1996 om retsbevarende foranstaltninger i sektoren for sukker

142

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1253/96 af 27. juni 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 3059/95 om åbning og forvaltning af fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

144

 

*

Europa-Parlamentet og Rådets beslutning nr. 1254/96/EF af 5. juni 1996 om opstilling af et sæt retningslinjer for transeuropæiske net på energiområdet

147

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

96/391/EF:

 
 

*

Rådets Beslutning af 28. marts 1996 om fastlæggelse af en række aktioner med henblik på at skabe gunstigere vilkår for udbygningen af transeuropæiske net på energiområdet

154
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top