EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:148:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 148, 21. juni 1996


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 148
39. årgang
21. juni 1996Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1107/96 af 12. juni 1996 om registrering af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser efter proceduren i artikel 17 i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1108/96 af 20. juni 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 1445/76 om fastsættelse af listen over de forskellige sorter af Lolium perenne L.

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1109/96 af 20. juni 1996 om tilpasning i artikel 3 i Rådets forordning (EØF) nr. 3950/92 om en tillægsafgift på mælk og mejeriprodukter af den samlede mængde for Danmark og af fodnoten i skemaet vedrørende Tyskland

13

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1110/96 af 20. juni 1996 om fastsættelse for anden halvdel af 1996 af foranstaltninger til forvaltning af indførslen af visse former for levende kvæg

15

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1111/96 af 20. juni 1996 om udstedelse af importlicenser for bananer i forbindelse med toldkontingentet for tredje kvartal af 1996 og om indgivelse af nye ansøgninger (1)

22

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1112/96 af 20. juni 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 1466/95 om særbestemmelser for anvendelsen af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

24

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1113/96 af 20. juni 1996 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingenter for import af tyre, køer og kvier af bestemte alpine racer og bjergracer, ikke bestemt til slagtning, for perioden 1. juli 1996 til 30. juni 1997

26

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1114/96 af 20. juni 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 1600/95 om gennemførelsesbestemmelser for importordningen og om åbning af toldkontingenter for mælk og mejeriprodukter

32

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1115/96 af 20. juni 1996 om ændring af importtold for korn

36

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1116/96 af 20. juni 1996 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

39

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Europa-Parlamentet

  

96/377/EF, EKSF, Euratom:

 
 

*

Europa-Parlamentets afgørelse af 17. april 1996 om decharge til Kommissionen for gennemførelsen af De Europæiske Fællesskabers almindelige budget for regnskabsåret 1994 vedrørende sektion I - Parlamentet, II - Rådet, III - Kommissionen, IV - Domstolen, V - Revisionsretten og VI - Det Økonomiske og Sociale Udvalg/Regionsudvalget

41

  

BESLUTNING med bemærkningerne til afgørelsen om decharge til Kommissionen for gennemførelsen af De Europæiske Fællesskabers almindelige budget for regnskabsåret 1994

44

  

96/378/EKSF:

 
 

*

Europa-Parlamentets afgørelse af 17. april 1996 om meddelelse af decharge til Kommissionen for forvaltningen af EKSF for regnskabsåret 1994

50

  

96/379/EF:

 
 

*

Europa-Parlamentets afgørelse af 17. april 1996 om meddelelse af decharge til bestyrelsen for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Dublin) for gennemførelsen af dets budget for regnskabsåret 1994

54

  

96/380/EF:

 
 

*

Parlamentets Beslutning af 17. april 1996 om nægtelse af decharge til Kommissionen for den økonomiske forvaltning af De Europæiske Udviklingsfonde for regnskabsåret 1994

56

 
  

Berigtigelser

 
 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1102/96 af 19. juni 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 1474/95 og om fastsættelse af de disponible mængder for ansøgninger, der indgives fra den 15. maj 1996 (De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 146 af 20. juni 1996)

58

 
 

(1)

Tekst af betydning for EØS

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top