EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:284:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 284, 28. november 1995


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 284
38. årgang
28. november 1995Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2726/95 af 23. november 1995 om ændring af forordning (EF) nr. 3362/94 om fastsættelse for 1995 af de samlede tilladte fangstmængder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande samt af visse betingelser for fiskeri af disse fangstmængder

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2727/95 af 27. november 1995 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3626/82 om gennemførelse i Fællesskabet af konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2728/95 af 27. november 1995 om ændring af forordning (EF) nr. 918/94 om undtagelse fra forordning (EØF) nr. 778/83 om fastsættelse af kvalitetsnormer for tomater, for så vidt angår tomater på stængel (tomater i klase)

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2729/95 af 27. november 1995 om det naturlige alkoholindhold udtrykt i volumen i Processo di Conegliano Valdobbiadene og i Prosecco del Montello e dei Colli Asolani, der er fremstillet i produktionsåret 1995/96, og om det totale minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen i de »cuvé' er«, der er bestemt til fremstilling heraf

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2730/95 af 27. november 1995 om ændring af forordning (EØF) nr. 3389/81 om gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for vin

6

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2731/95 af 27. november 1995 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

7

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2732/95 af 27. november 1995 om rettelse af forordning (EF) nr. 2686/95 om ændring af eksportrestitutionerne inden for fjerkrækødssektoren

9

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2733/95 af 27. november 1995 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter

11

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2734/95 af 27. november 1995 om ændring af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

13

 
  

Berigtigelser

 
 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1439/95 af 26. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 3013/89 for så vidt angår indførsel og udførsel af fåre- og gedekød (EFT nr. L 143 af 27. 6. 1995)

15

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1866/95 af 26. juli 1995 om gennemførelsesbestemmelser til den ordning, der er fastsat i frihandelsaftalerne mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Estland, Letland og Litauen på den anden side, for så vidt angår fjerkrækød (EFT nr. L 179 af 29. 7. 1995)

15
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top