EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1994:350:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 350, 31. december 1994


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 350
37. årgang
31. december 1994Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EF) nr. 3311/94 af 20. december 1994 om en måneds forlængelse af anvendelsen af de bestemmelser i den agromonetære ordning, der var gældende pr. 31. december 1994, og om fastsættelse af de nye medlemsstaters landbrugsomregningskurser

1

 

*

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 3312/94 af 22. december 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 3951/92 om ordningen for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i Taiwan

3

 

*

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 3313/94 af 22. december 1994 om indførelse af en overgangsordning for indførslen i Finland, Sverige og Østrig af visse tekstilvarer omfattet af forordning (EØF) nr. 3951/92, forordning (EØF) nr. 3030/93 og forordning (EF) nr. 517/94

6

 

*

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 3314/94 af 22. december 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 1101/89 om strukturel sanering af indlandsskibsfarten

8

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 3315/94 af 22. december 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 3118/93 om betingelserne for transportvirksomheders adgang til at udføre intern vejgodstransport i en medlemsstat, hvor de ikke er hjemmehørende

9

 

*

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 3316/94 af 22. december 1994 om ændring af forordning (EF) nr. 355/94 ved indførelse af en midlertidig undtagelsesforanstaltning for Østrig med hensyn til afgiftsfri indførsel

12

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 3317/94 af 22. december 1994 om generelle bestemmelser for tilladelser til fiskeri i tredjelandes farvande som led i en fiskeriaftale

13

 

*

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 3318/94 af 22. december 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 3759/92 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter

15

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 3319/94 af 22. december 1994 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af opløsninger af urinstof og ammoniumnitrat med oprindelse i Bulgarien og Polen eksporteret af selskaber, der ikke er fritaget for tolden, og om endelig opkrævning af den midlertidige told

20

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 3320/94 af 22. december 1994 om kodificering af den bestående fællesskabslovgivning vedrørende definitionen af ecuen efter ikrafttrædelsen af traktaten om Den Europæiske Union

27

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3321/94 af 30. december 1994 om fastsættelse af importafgifter for sirup og andre sukkeropløsninger og visse andre produkter inden for sukkersektoren

29

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3322/94 af 30. december 1994 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren

32

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3323/94 af 30. december 1994 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

35

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3324/94 af 30. december 1994 om fastsættelse af støttebeløbet for bomuld

37

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3325/94 af 30. december 1994 om fastsættelse af støtten for tørret foder

38

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3326/94 af 21. december 1994 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 2915/79 om fastlæggelse af produktgrupper og af særlige regler vedrørende beregning af importafgifter for mælk og mejeriprodukter

41

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3327/94 af 21. december 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 3846/87 om fastsættelse af nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter

43

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3328/94 af 21. december 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 3846/87 om fastsættelse af nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter

45

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3329/94 af 21. december 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 3846/87 om fastsættelsen af nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter i sektoren for produkter forarbejdet på basis af frugt og grøntsager

50

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 3330/94 af 21. december 1994 om tarifering af visse fjerkræudskæringer og om ændring af forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

52

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 3331/94 af 21. december 1994 om ændring af forordning (EF) nr. 2027/94 om fastsættelse af referencepriser i vinsektoren for produktionsåret 1994/95 og forordning (EØF) nr. 3418/88 om fastsættelse af referencepriserne franko grænse gældende ved indførsel af visse produkter fra vinsektoren

54

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 3332/94 af 21. december 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 2137/93 om fastsættelse af eksportrestitutioner for vin og forordning (EØF) nr. 2253/92 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige ordning for forsyning af De Kanariske Øer med vinprodukter

56

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3333/94 af 21. december 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 3846/87 om fastsættelse af nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter

60

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3334/94 af 21. december 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 1767/82 om fastlæggelse af gennemførelsesbestemmelserne for de særlige importafgifter for visse mejeriprodukter

62

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3335/94 af 30. december 1994 om ændring af forordning (EF) nr. 2117/94 og om forhøjelse til 1 028 911 tons af den løbende licitation med henblik på videresalg på det indre marked af korn, som det spanske interventionsorgan ligger inde med

64

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3336/94 af 30. december 1994 om ændring af forordning (EF) nr. 2581/94 og om forhøjelse til 109 400 tons af den løbende licitation med henblik på videresalg på det indre marked af hård hvede, som det græske interventionsorgan ligger inde med

65

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 3337/94 af 23. december 1994 om tilpasning og ophævelse af en række forordninger om mælk og mejeriprodukter som følge af Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse

66

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3338/94 af 27. december 1994 om fastsættelse af slusepriser og importafgifter for fjerkrækød

73

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3339/94 af 28. december 1994 om ændring af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

78

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3340/94 af 30. december 1994 om fastsættelse af landbrugsomregningskurserne

80

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3341/94 af 27. december 1994 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for frugt og grøntsager

82

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3342/94 af 27. december 1994 om fastsættelse af de i artikel 12 i Rådets forordning (EØF) nr. 426/86 omhandlede eksportrestitutioner for produkter forarbejdet på basis af frugt og grøntsager

85

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3343/94 af 28. december 1994 om fastsættelse af importafgifterne for mælk og mejeriprodukter

88

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3344/94 af 29. december 1994 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II

93

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3345/94 af 29. december 1994 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II

96

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3346/94 af 30. december 1994 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II

98

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3347/94 af 30. december 1994 om fastsættelse af den nedsatte afgift ved indførsel til Finland og Portugal af visse mængder råsukker bestemt til de finske og portugisiske raffinaderier

100

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3348/94 af 30. december 1994 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri

101

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3349/94 af 30. december 1994 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

103

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3350/94 af 30. december 1994 om fastsættelse af importafgifterne for ris og brudris

105

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3351/94 af 30. december 1994 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

107

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3352/94 af 30. december 1994 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

109

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3353/94 af 30. december 1994 om ændring af importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

111

 

*

Kommissionens direktiv 94/77/EF af 20. december 1994 om ændring af Rådets direktiv 70/524/EØF om tilsætningsstoffer til foderstoffer

113

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

94/825/EF:

 
 

*

Kommissionens afgørelse af 12. december 1994 om godtagelse af tilsagn i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af opløsninger af urinstof og ammoniumnitrat med oprindelse i Bulgarien og Polen

115

  

94/826/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 20. december 1994 om tildeling af importkvoter for fuldt halogeneret chlorfluorcarbon-11, -12, -113, -114 og -115, andre fuldt halogenerede chlorfluorcarboner, haloner, tetrachlormethan og 1,1,1-trichlorethan for perioden 1. januar til 31. december 1995

117

  

94/827/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 20. december 1994 om hvor store mængder kontrollerede stoffer, der må anvendes til væsentlige formål i Fællesskabet i 1995 under Rådets forordning (EØF) nr. 594/91, med senere ændringer, om stoffer, der nedbryder ozonlaget

126

 
  

Berigtigelser

 
  

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 3277/94 af 28. december 1994 om ændring af forordning (EF) nr. 2869/94 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for oksekødssektoren (EFT nr. L 339 af 29. 12. 1994)

138
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top