EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1994:249:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 249, 24. september 1994


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 249
37. årgang
24. september 1994Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EF) nr. 2292/94 af 23. september 1994 om fastsættelse af importafgifterne for ris og brudris

1

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 2293/94 af 23. september 1994 om fastsættelse af importafgifterne for levende hornkvæg samt oksekød, med undtagelse af frosset oksekød

3

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 2294/94 af 23. september 1994 om fastsættelse af importafgifterne for frosset oksekød

5

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 2295/94 af 23. september 1994 om ændring af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2296/94 af 23. september 1994 om ændring af forordning (EF) nr. 1222/94 om fastsættelse af fælles gennemførelsesregler for ordningen for ydelse af eksportrestitutioner og om fastlæggelse af kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II, og om ændring af forordning (EF) nr. 1651/94

9

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2297/94 af 23. september 1994 om fastsættelse af de værdiforringelsesprocenter, der skal benyttes ved interventionsopkøb af landbrugsprodukter for regnskabsåret 1995

11

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 2298/94 af 23. september 1994 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

13

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 2299/94 af 23. september 1994 om ændring af basisbeløbet for importafgiften for sirupper og visse andre produkter inden for sukkersektoren

15

 

*

Ændringer i Procesreglementet for de Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans som følge af udvidelsen af Rettens kompetence

17

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

94/643/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 12. september 1994 om at trække tilladelser for de plantebeskyttelsesmidler, der indeholder cyhalothrin som aktivt stof, tilbage

18

  

94/644/EF:

 
  

Kommissionens beslutning af 14. september 1994 om de ansøgninger om importlicenser for Basmati-ris, der er indgivet i løbet af de første fem arbejdsdage af september 1994, som led i ordningen i Rådets forordning (EØF) nr. 3877/86

19

  

94/645/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 19. september 1994 om refusionsberettigelsen for udgifter afholdt af Italien med henblik på gennemførelse af pilotprojekter vedrørende et system med automatisk registrering af fiskerfartøjers position (Kun den italienske udgave er autentisk)

20
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top