EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1993:196:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 196, 5. august 1993


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 196
36. årgang
5. august 1993Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 2186/93 af 22. juli 1993 om oprettelse i statistiske øjemed af EF-samordnede registre over foretagender

1

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 2187/93 af 22. juli 1993 om tilbud om erstatning til visse producenter af mælk og mejeriprodukter, som midlertidigt har været forhindret i at udøve deres virksomhed

6

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2188/93 af 4. august 1993 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

11

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2189/93 af 4. august 1993 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

13

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2190/93 af 4. august 1993 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

15

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2191/93 af 27. juli 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 344/91 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1186/90 om udvidet anvendelse af Fællesskabets handelsklasseskema for slagtekroppe af voksent kvæg

17

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2192/93 af 28. juli 1993 om visse udløsende begivenheder for landbrugsomregningskurserne i vinsektoren, og om ændring af forordning (EØF) nr. 1059/83, (EØF) nr. 377/93, (EØF) nr. 2729/88, (EØF) nr. 3233/92 og (EØF) nr. 3234/92

19

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2193/93 af 28. juli 1993 om ændring af bilag B til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 om den fælles markedsordning for korn

22

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2194/93 af 4. august 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 1194/93 og om forhøjelse til 1 000 000 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det franske interventionsorgans besiddelse

29

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2195/93 af 4. august 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 1195/93 og om forhøjelse til 1 500 000 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af bageegnet blød hvede, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse

31

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2196/93 af 4. august 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 1196/93 og om forhøjelse til 1 250 000 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse

33

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2197/93 af 4. august 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 1197/93 og om forhøjelse til 500 000 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af foderrug, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse

35

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2198/93 af 4. august 1993 om fastsættelse af mindstesalgspriser for oksekød udbudt til salg i henhold til den i forordning (EØF) nr. 1978/93 omhandlede licitation

37

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2199/93 af 4. august 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 1831/93 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af pærer med oprindelse i Australien

38

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2200/93 af 4. august 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 846/93 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af æbler med oprindelse i Chile

39

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2201/93 af 4. august 1993 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af visse sorter blommer med oprindelse i Rumænien

40

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2202/93 af 4. august 1993 om fastsættelse af importafgifter for melasse

42

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2203/93 af 4. august 1993 om ikke at tage den 96. dellicitation i forbindelse med de generelle interventionsforanstaltninger i henhold til forordning (EØF) nr. 1627/89 til følge

43

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2204/93 af 4. august 1993 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den tiende dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EØF) nr. 1144/93

44

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2205/93 af 4. august 1993 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

45

 

*

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2206/93 af 4. august 1993 om forlængelse af gyldigheden af den midlertidige antidumpingtold på importen af visse magnetplader (3,5" disketter) med oprindelse i Japan, Taiwan og Den Kinesiske Folkerepublik

47

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

93/424/EØF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 22. juli 1993 om en handlingsplan for indførelse af avancerede tv-tjenester i Europa

48

  

Kommissionen

  

93/425/EØF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 14. juli 1993 om konstatering af, at udnyttelse af geografiske områder med henblik på efterforskning efter eller udvinding af olie eller gas i Det Forenede Kongerige ikke udgør virksomhed, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b), nr. i), i Rådets direktiv 90/531/EØF, og at de foretagender, der driver denne virksomhed, ikke i Det Forenede Kongerige anses for at have særlige eller eksklusive rettigheder i henhold til artikel 2, stk. 3, litra b), i dette direktiv (Kun den engelske tekst er autentisk)

55

  

93/426/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 28. juli 1993 om ydelse af det andet fællesskabsbidrag til de autonome regioner Azorerne og Madeira i henhold til Rådets afgørelse 91/315/EØF med henblik på at kompensere for disse øgruppers ekstraordinært store olieforsyningsomkostninger for året 1991 (restbeløb) og 1992 (Kun den portugisiske udgave er autentisk)

63
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top