EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1993:191:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 191, 31. juli 1993


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 191
36. årgang
31. juli 1993Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2104/93 af 22. juli 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 1382/91 om fremsendelse af data vedrørende landinger af fiskerivarer i medlemsstaterne

1

 

*

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2105/93 af 22. juli 1993 om åbning og forvaltning af et fællesskabstoldkontingent for sild, fersk eller kølet, med oprindelse i Sverige

13

 

*

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2106/93 af 22. juli 1993 om åbning og forvaltning af fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugsprodukter og industrielle produkter (tredje serie 1993) og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3913/92 og (EØF) nr. 3914/92 om åbning og forvaltning af fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugsprodukter, kemiske produkter og industrielle produkter

15

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2107/93 af 30. juli 1993 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

19

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2108/93 af 30. juli 1993 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

21

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2109/93 af 30. juli 1993 om fastsættelse af importafgifterne for ris og brudris

23

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2110/93 af 30. juli 1993 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for ris og brudris skal forhøjes

25

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2111/93 af 30. juli 1993 om fastsættelse af importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

27

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2112/93 af 30. juli 1993 om fastsættelse af importafgifterne for foderblandinger

31

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2113/93 af 30. juli 1993 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn

33

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2114/93 af 30. juli 1993 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt

35

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2115/93 af 30. juli 1993 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

37

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2116/93 af 30. juli 1993 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

40

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2117/93 af 30. juli 1993 om fastsættelse af importafgifter for sirup og andre sukkeropløsninger og visse andre produkter inden for sukkersektoren

44

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2118/93 af 30. juli 1993 om fastsættelse af den nedsatte afgift ved indførsel til Portugal af visse mængder råsukker bestemt til de portugisiske raffinaderier

46

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2119/93 af 30. juli 1993 om fastsættelse af støtten for tørret foder

47

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2120/93 af 30. juli 1993 om fastsættelse af støttebeløbet for bomuld

50

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2121/93 af 30. juli 1993 om fastsættelse af landbrugsomregningskurserne

52

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2122/93 af 30. juli 1993 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af Traktatens bilag II

54

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2123/93 af 30. juli 1993 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af Traktatens bilag II

59

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2124/93 af 30. juli 1993 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af Traktatens bilag II

62

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2125/93 af 30. juli 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 1833/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Acorerne og Madeira

65

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2126/93 af 30. juli 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 1832/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til De Kanariske Øer

67

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2127/93 af 30. juli 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 391/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til de oversøiske franske departementer

69

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2128/93 af 30. juli 1993 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger

71

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2129/93 af 30. juli 1993 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt

73

 

*

Kommissionens forordning (Euratom) nr. 2130/93 af 27. juli 1993 om ændring af forordning (Euratom) nr. 3227/76 om anvendelse af bestemmelserne vedrørende sikkerhedskontrol inden for Euratom

75

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131/93 af 28. juli 1993 om procedurer og betingelser for salg af korn fra interventionsorganerne

76

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2132/93 af 28. juli 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 3892/92 om fastsættelse for fangstsæsonen 1993 af tilbagetagelses- og salgspriserne for fiskerivarer, der er anført i afsnit A, D og E i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 3759/92

81

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2133/93 af 28. juli 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 3893/92 om fastsættelse af referencepriser for fiskerivarer for fangstsæsonen 1993

84

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2134/93 af 28. juli 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 3901/92 om gennemførelsesbestemmelser for prolongationsstøtte for visse fiskerivarer

86

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2135/93 af 28. juli 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 3895/92 om fastsættelse af prolongationsstøtte for visse fiskerivarer for fangstsæsonen 1993

88

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2136/93 af 28. juli 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 3597/90 om reglerne for bogføring af interventionsforanstaltninger, under hvilke interventionsorganerne opkøber, oplagrer og sælger landbrugsprodukter

89

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2137/93 af 28. juli 1993 om fastsættelse af eksportrestitutioner for vin og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 646/86

91

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2138/93 af 28. juli 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 1912/92 og (EØF) nr. 2254/92 om genemførelsesbestemmelser for den særlige ordning for forsyning af De Kanariske Øer med oksekødsprodukter

94

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2139/93 af 28. juli 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 1913/92 og (EØF) nr. 2255/92 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige ordning for forsyning af Azorerne og Madeira med oksekødsprodukter

96

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2140/93 af 28. juli 1993 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med minimumsimportpriser for visse bær med oprindelse i Ungarn, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Rumænien og Bulgarien, og om fastsættelse af de minimumsimportpriser, der skal anvendes indtil den 30. april 1994

98

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2141/93 af 29. juli 1993 om undtagelse fra fristen for indgivelse af kontrakter om den støttedestillation af bordvin, der er iværksat ved forordning (EØF) nr. 130/93 for produktionsåret 1992/93

102

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2142/93 af 29. juli 1993 om undtagelsesbestemmelser for produktionsåret 1992/93 om producenters levering af bordvin til obligatorisk destillation og støttedestillation

103

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2143/93 af 29. juli 1993 om åbning af en løbende licitation vedrørende videresalg på det interne marked af 50 000 tons hård hvede, som det spanske interventionsorgan ligger inde med

105

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2144/93 af 29. juli 1993 om åbning af en løbende licitation vedrørende videresalg på det interne marked af 50 000 tons hård hvede, som det græske interventionsorgan ligger inde med

106

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2145/93 af 29. juli 1993 om åbning af en løbende licitation vedrørende videresalg på det interne marked af 100 000 tons hård hvede, som det italienske interventionsorgan ligger inde med

107

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2146/93 af 29. juli 1993 om åbning af en løbende licitation vedrørende videresalg på det interne marked af 250 000 tons majs, som det italienske interventionsorgan ligger inde med

108

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2147/93 af 30. juli 1993 om særlige interventionsforanstaltninger for byg i Spanien

109

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2148/93 af 30. juli 1993 om fastsættelse af det beløb, som skal trækkes fra afgiften på ris indført fra Den Arabiske Republik Egypten

112

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2149/93 af 30. juli 1993 om fastsættelse af det beløb, hvormed det variable element af importafgiften for klid med oprindelse i Egypten skal nedsættes

114

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2150/93 af 30. juli 1993 om fastsættelse af det beløb, hvormed det variable element af importafgiften for klid med oprindelse i Argentina skal nedsættes

116

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2151/93 af 30. juli 1993 om fastsættelse af det beløb, hvormed det variable element af importafgiften for klid med oprindelse i Algeriet, Marokko og Tunesien skal nedsættes

118

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2152/93 af 30. juli 1993 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for oksekødssektoren

120

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2153/93 af 30. juli 1993 om fastsættelse af produktionsrestitutioner i korn- og rissektoren

125

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2154/93 af 30. juli 1993 om suspension af forudfastsættelsen af eksportrestitutioner for oksekød

126

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2155/93 af 30. juli 1993 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

127

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

93/418/EØF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 28. juli 1993 om beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Rusland

129

  

93/419/EØF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 28. juli 1993 om tredje ændring af beslutning 93/180/EØF om visse beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Italien og om ophævelse af beslutning 93/168/EØF

131

  

93/420/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 28. juli 1993 om beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Bulgarien, om ændring af beslutning 93/372/EØF og beslutning 92/235/EØF og om ophævelse af beslutning 91/536/EØF

133
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top