EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1993:030:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 30, 6. februar 1993


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 30
36. årgang
6. februar 1993Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 259/93 af 1. februar 1993 om overvågning af og kontrol med overførsel af affald inden for, til og fra Det Europæiske Fællesskab

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 260/93 af 5. februar 1993 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

29

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 261/93 af 5. februar 1993 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

31

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 262/93 af 5. februar 1993 om åbning af en løbende licitation med henblik på levering til Litauen af 25 000 tons bageegnet rug, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse

33

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 263/93 af 5. februar 1993 om åbning af en løbende licitation med henblik på levering til Estland af 12 500 tons byg, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse

37

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 264/93 af 5. februar 1993 om åbning af en løbende licitation med henblik på levering til Letland af 20 000 tons bageegnet blød hvede, som er i det franske interventionsorgans besiddelse

41

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 265/93 af 5. februar 1993 om åbning af en løbende licitation med henblik på levering til Litauen af 27 500 tons bageegnet blød hvede, som er i det franske interventionsorgans besiddelse

45

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 266/93 af 5. februar 1993 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 3438/92 om særlige foranstaltninger for transport af friske frugter og grønsager med oprindelse i Grækenland, i 1993

49

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 267/93 af 5. februar 1993 om salg til forudfastsat pris af uforarbejdede tørrede figner fra 1991-høsten til destillationsindustrierne

51

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 268/93 af 5. februar 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 1498/92 med henblik på at ophæve undtagelsen fra at anvende landbrugsomregningskursen for de pågældende beløb

53

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 269/93 af 5. februar 1993 om den endelige producentstøtte for visse støtte for visse produkter forarbejdet på basis af tomater for produktionsåret 1992/93

54

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 270/93 af 5. februar 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 155/93 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af friske citroner med oprindelse i Tyrkiet

56

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 271/93 af 5. februar 1993 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

57

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 272/93 af 5. februar 1993 om ændring af basisbeløbet for importafgiften for sirupper og visse andre produkter inden for sukkersektoren

59

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 273/93 af 5. februar 1993 om fastsættelse af støttebeløbet for bomuld

61

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 274/93 af 5. februar 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 216/93 om åbning af en løbende licitation i Italien med henblik på gratis levering af sleben middelkornet ris til Albanien

62

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

93/77/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 22. december 1992 om overgangsbestemmelser, der kræves for at lette overgangen til den nye ordning i Rådets direktiv 91/68/EØF

63

  

93/78/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 22. december 1992 om fravigelse af visse bestemmelser i Rådets direktiv 72/462/EØF for så vidt angår indførsel af kød bestemt til De Kanariske Øer og om fastsættelse af reglerne, der gælder efter indførsel heraf (Kun den spanske udgave er autentisk)

64

  

93/79/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 22. december 1992 om overgangsforanstaltninger for at lette overgangen til den nye ordning for veterinærkontrol som omhandlet i artikel 8 i Rådets direktiv 91/496/EØF og om ophævelse af beslutning 92/501/EØF

66
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top