EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1992:208:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 208, 24. juli 1992


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 208
35. årgang
24. juli 1992Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 af 14. juli 1992 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler

1

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 2082/92 af 14. juli 1992 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler

9

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 2083/92 af 14. juli 1992 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 2092/92 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler

15

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2084/92 af 23. juli 1992 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

17

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2085/92 af 23. juli 1992 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

19

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2086/92 af 23. juli 1992 om fastsættelse af minimumsimportafgifter for olivenolie samt importafgifter for andre produkter fra olivenoliesektoren

21

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2087/92 af 22. juli 1992 om tarifering af visse varer i Den Kombinerede Nomenklatur

24

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2088/92 af 23. juli 1992 om levering af raffineret rapsolie som fødevarehjælp

26

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2089/92 af 23. juli 1992 om konstatering af en alvorlig krisesituation på markeder for ferskner

32

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

 

*

Underretning om ikrafttrædelsesdatoen for aftalen med Østrig om videreførelse af aftalen om gensidig oprettelse af toldkontingenter for visse kvalitetsvine

33

 
  

Berigtigelser

 
 

*

Berigtigelse til Rådets direktiv 92/48/EØF af 16. juni 1992 om fastsættelse af minimumshygiejneregler for fiskerivarer fremstillet om bord på visse fartøjer i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra a), nr. i), i direktiv 91/493/EØF (EFT nr. L 187 af 7.7.1992)

34
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top