EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1992:035:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 35, 12. februar 1992


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 35
35. årgang
12. februar 1992Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 319/92 af 3. februar 1992 om iværksættelse i en forsøgsperiode af det finansielle instrument »EC Investment Partners« til fordel for lande i Asien, Latinamerika og Middelhavsområdet

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 320/92 af 11. februar 1992 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

5

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 321/92 af 11. februar 1992 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

7

 

*

Kommissionens beslutning nr. 322/92/EKSF af 7. februar 1992 om ophævelse af beslutning nr. 3499/87/EKSF om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse plader af jern og stål med oprindelse i Mexico

9

 

*

KOMMISSIONENS AFGØRELSE Nr. 323/92/EKSF af 7. februar 1992 om afslutning af antidumpingproceduren vedrørende importen af visse stænger af legeret handelsstål med oprindelse i Tyrkiet

12

 

*

Kommissionens forordning ( EØF ) nr. 324/92 af 11. februar 1992 om ændring af forordning ( EØF ) nr. 3701/91 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelserne til den importordning, der er fastsat ved Rådets forordning ( EØF ) nr. 3667/91 for frosset kød af hornkvæg henhørende under KN­kode 0202 og for varer henhørende under KN-kode 0206 29 91

13

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 325/92 af 11. februar 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 3291/91 og om forhøjelse til 34 500 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af rug, som er i det franske interventionsorgans besiddelse

15

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 326/92 af 11. februar 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 3286/91 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af 100 000 tons hård hvede, som er i det græske interventionsorgans besiddelse

17

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 327/92 af 11. februar 1992 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af 30 000 tons foderrug, som er i det danske interventionsorgans besiddelse

18

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 328/92 af 11. februar 1992 om de ansøgninger om SMS-licenser, der den 10. februar 1992 er indgivet for indførsel af blød hvede til Spanien

21

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 329/92 af 11. februar 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 148/92 om åbning af en løbende licitation med henblik på levering til Albanien af 25 000 tons bageegnet blød hvede, som er i det franske interventionsorgans besiddelse i Gent

22

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

 

*

Rådets direktiv 92/3/Euratom af 3. februar 1992 om overvågning af og kontrol med overførsel af radioaktivt affald mellem medlemsstaterne samt ind i og ud af Fællesskabet

24

  

Kommissionen

  

92/93/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 13. januar 1992 om de mængder af fåre­ og gedekød, der kan indføres i 1992 til følsomme markedsområder fra visse tredjelande

29

  

92/94/EØF:

 
 

*

Kommissionens afgørelse af 5. februar 1992 om tildeling af importkvoter for haloner, tetrachlormethan, 1, 1, 1­trichlorethan og andre fuldt halogenerede chlorfluorcarboner end 11, 12, 113, 114 og 115 for perioden 1. januar til 31. december 1992

31
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top