EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1992:006:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 6, 11. januar 1992


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 6
35. årgang
11. januar 1992Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning ( EØF ) nr. 52/92 af 19. december 1991 om ændring af forordning ( EØF ) nr. 3301/91 om ordningen for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i Jugoslavien

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 53/92 af 10. januar 1992 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 54/92 af 10. januar 1992 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

5

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 55/92 af 10. januar 1992 om fastsættelse af importafgifterne for ris og brudris

7

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 56/92 af 10. januar 1992 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for ris og brudris skal forhøjes

9

  

Kommissionens forordning ( EØF ) nr. 57/92 af 8. januar 1992 om levering af korn som fødevarehjælp

11

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 58/92 af 9. januar 1992 om åbning af licitationer over støtte til privat oplagring af hele og halve slagtekroppe af lam

14

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 59/92 af 10. januar 1992 om en midlertidig bestemmelse vedrørende gennemførelsesbestemmelserne til støtteordningen for producenter af sojabønner, raps-, rybs- og solsikkefrø

15

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 60/92 af 9. januar 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 3378/91 om nærmere bestemmelser for salg af smør fra interventionslagre med henblik på udførsel og om ændring af forordning (EØF) nr. 569/88

17

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 61/92 af 10. januar 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 464/91 og bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 1785/81 for så vidt angår eksportrestitutionerne for sukker i form af produkter, der er anført i nævnte bilag

19

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 62/92 af 10. januar 1992 om fastsættelse for Storbritannien af den variable præmie for slagtning af får og af de beløb, der skal opkræves for produkter, som udføres fra område 1

21

 

*

Kommissionens forordning ( EØF ) nr. 63/92 af 10. januar 1992 om ændring af forordning ( EØF ) nr. 606/86 om fastsættelse af de nærmere bestemmelser for anvendelsen af den supplerende mekanisme for samhandelen med mejeriprodukter indført til Spanien fra De Ti og Portugal

24

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 64/92 af 10. januar 1992 om beskyttelsesforanstaltninger for så vidt angår ansøgninger om sus-licenser indgivet i perioden til 4. januar 1992 i sektoren for mælk og mejeriprodukter for Spanien

27

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 65/92 af 10. januar 1992 om anvendelse af Den Fælles Toldtarif på indførsel af friske citroner med oprindelse i Cypern

28

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 66/92 af 10. januar 1992 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af friske klementiner med oprindelse i Marokko

30

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 67/92 af 10. januar 1992 om fastsættelse af støttebeløbet for bomuld

32

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

92/9/EØF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 17. december 1991 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse for perioden 20. juli 1991 til 19. juli 1994 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Islamiske Forbundsrepublik Comorerne om fiskeri ud for Comorerne

33

  

Aftale i form af brevveksling vedrørende midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse for perioden 20. juli 1991 til 19. juli 1994 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Islamiske Forbundsrepublik Comorerne om fiskeri ud for Comorerne

34

  

92/10/EØF:

 
 

*

Rådets beslutning af 19. december 1991 om udsættelse af ikrafttrædelsesdatoen for de nationale gennemførelsesbestemmelser til direktiv 89/104/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker

35

  

Kommissionen

  

92/11/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 31. juli 1991 om støtte ydet af Derbyshire County Council til automobilproducenten Toyota Motor Corporation (Kun den engelske udgave er autentisk)

36

  

92/12/EØF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 18. december 1991 om ændring af beslutning 91/107/EØF om bemyndigelse af visse medlemsstater til at indrømme undtagelser fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 77/93/EØF for så vidt angår opskåret nåletræ med oprindelse i USA (Kun de engelske, franske, græske, italienske, nederlandske, portugisiske, spanske og tyske udgaver er autentiske)

45

  

92/13/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 18. december 1991 om ændring af beslutning 90/505/EØF om bemyndigelse af visse medlemsstater til at indrømme undtagelser fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 77/91/EØF for opskåret nåletræ med oprindelse i Canada

47
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top