EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1991:009:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 9, 12. januar 1991


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 9
34. årgang
12. januar 1991Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 67/91 af 11. januar 1991 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 68/91 af 11. januar 1991 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 69/91 af 11. januar 1991 om fastsættelse af importafgifterne for ris og brudris

5

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 70/91 af 11. januar 1991 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for ris og brudris skal forhøjes

7

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 71/91 af 10. januar 1991 om ændring af bilag III og IVa til Rådets forordning (EØF) nr. 4136/86 med hensyn til visse tekstilvarer med oprindelse i Hongkong (kategori 5, 73 og 74)

9

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 72/91 af 11. januar 1991 om undtagelse fra forordning (EØF) nr. 3007/84 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende præmien til fårekødsproducenter, for så vidt angår udbetalingsfristen i Italien og Grækenland

12

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 73/91 af 11. januar 1991 om nedsættelse for produktionsåret 1990/91 af de mængder koncentreret druemost, som er anført i kontrakter, der er godkendt med henblik på produktets anvendelse til foder og om fastsættelse af en undtagelse for samme produktionsår, for så vidt angår visse frister

13

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 74/91 af 11. januar 1991 om beskyttelsesforanstaltninger for så vidt angår ansøgninger om SMS-licenser indgivet fra 1. til den 4. januar 1991 i sektoren for mælk og mejeriprodukter

14

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 75/91 af 11. januar 1991 om procedurer og betingelser for salg af uafskallet ris fra interventionsorganerne

15

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 76/91 af 11. januar 1991 om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen og oksekødsmængder, der opkøbes ved intervention ved den 37. dellicitation, der foretages i henhold til forordning (EØF) nr. 1627/89

20

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 77/91 af 11. januar 1991 om fastsættelse af støttebeløbet for olieholdige frø

22

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 78/91 af 11. januar 1991 om ændring af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

25

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

91/15/EØF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 17. december 1990 om det særlige program for fiskerihavnes faciliteter i Italien, som Italien har forelagt i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 4028/86 (Kun den italienske udgave er autentisk)#

28

  

91/16/EØF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 17. december 1990 om det særlige program for fiskerihavnes faciliteter i Belgien, som Belgien har forelagt i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 4028/86 (Kun den franske og den nederlandske udgave er autentisk)#

31

  

91/17/EØF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 18. december 1990 om refusionsberettigelsen af udgifter i 1991 for Spanien, Irland og Portugal til at sikre overholdelse af fællesskabsordningen for bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne (Kun de spanske, engelske og portugisiske udgaver er autentiske)#

34

 
  

Berigtigelser

 
 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3262/90 af 5. november 1990 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af audiobånd i kassetter med oprindelse i Japan, Republikken Korea og Hongkong (EFT nr. L 313 af 13. 11. 1990)

36
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top