EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1990:158:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 158, 23. juni 1990


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 158
34. årgang
23. juni 1990Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1690/90 af 22. juni l990 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1691/90 af 22. juni 1990 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1692/90 af 22. juni 1990 om fastsættelse af importafgifterne for ris og brudris

5

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1693/90 af 22. juni 1990 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for ris og brudris skal forhøjes

7

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1694/90 af 29. maj 1990 om ændring af den liste, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 55/87 om listen over fartøjer med en længde overalt på over 8 m, der i visse af Fællesskabets kystomraader har tilladelse til at anvende bomtrawl

9

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1695/90 af 21. juni 1990 om ordningen for indførsel i Fællesskabet af visse tekstilvarer (kategori 26) med oprindelse i Pakistan

10

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1696/90 af 22. juni 1990 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af 100 000 tons foderrug, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse

12

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1697/90 af 22. juni 1990 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af 50 000 tons bageegnet blød hvede, som er i det belgiske interventionsorgans besiddelse

14

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1698/90 af 22. juni 1990 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af 50 000 tons foderrug, som er i det danske interventionsorgans besiddelse

17

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1699/90 af 22. juni 1990 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af 50 000 tons bageegnet blød hvede, som er i det danske interventionsorgans besiddelse

19

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1700/90 af 22. juni 1990 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af 8 300 tons bageegnet blød hvede, som er i det nederlandske interventionsorgans besiddelse

22

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1701/90 af 22. juni 1990 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af 250 000 tons byg, som er i Det Forenede Kongeriges interventionsorgans besiddelse

25

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1702/90 af 22. juni 1990 om ændring af forordning (EØF) nr. 1423/90 og om forhøjelse til 100 000 tons af den løbende licitation med henblik på videresalg af majs, som det spanske interventionsorgan ligger inde med

28

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1703/90 af 22. juni 1990 om ændring af forordning (EØF) nr. 1303/90 og om forhøjelse til 500 000 tons af den løbende licitation med henblik på videresalg af majs, som det franske interventionsorgan ligger inde med

29

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1704/90 af 22. juni 1990 om særlige bestemmelser for restitutioner for fedtstoffer

30

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1705/90 af 22. juni 1990 om salg ved almindelig licitation af vinalkohol, som interventionsorganerne ligger inde med, til eksport

31

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1706/90 af 22. juni 1990 om ændring af forordning (EØF) nr. 16/90 om udstedelse og suspension af importlicenser for visse produkter forarbejdet på basis af surkirsebær med oprindelse i Jugoslavien

33

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1707/90 af 22. juni 1990 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 1796/81 for så vidt angår indførsel af konserves af dyrkede svampe med oprindelse i tredjelande

34

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1708/90 af 22. juni 1990 om udstedelse af importlicenser for surkirsebær, friske med oprindelse i Jugoslavien

40

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1709/90 af 22. juni 1990 om ændring af importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

41

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1710/90 af 22. juni 1990 om fastsættelse af den prisforskel for hvidt sukker, som anvendes ved afgiftsberegningen for produkter forarbejdet på basis af frugt og grønsager og for vin

43

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1711/90 af 22. juni 1990 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af tomater med oprindelse i Albanien

44

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1712/90 af 22. juni 1990 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af kirsebær med oprindelse i Bulgarien

46

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1713/90 af 22. juni 1990 om fastsættelse af støttebeløbet for olieholdige frø

48

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1714/90 af 22. juni 1990 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

54

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

90/313/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 90/313/EØF af 7. juni 1990 om fri adgang til miljøoplysninger

56

  

90/314/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 90/314/EØF af 13. juni 1990 om pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure

59

  

Kommissionen

  

90/315/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 20. december 1989 om fastlæggelse af en faellesskabsstoetteramme for EF's strukturinterventioner i de omraader i den nordoestlige del af England (Det Forenede Kongerige), som er stoetteberettigede i henhold til mål nr. 2 (Kun den engelske udgave er autentisk)

65

  

90/316/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 20. december 1989 om fastlæggelse af en faellesskabsstoetteramme for EF's strukturinterventioner i de omraader i West Midlands (Det Forenede Kongerige), som er stoetteberettigede i henhold til mål nr. 2 (Kun den engelske udgave er autentisk)

67

  

90/317/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 20. december 1989 om fastlæggelse af en faellesskabsstoetteramme for EF's strukturinterventioner i de omraader i den vestlige del af Cumbria (Det Forenede Kongerige), som er stoetteberettigede i henhold til mål nr. 2 (Kun den engelske udgave er autentisk)

69

  

90/318/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 20. december 1989 om fastlæggelse af en faellesskabsstoetteramme for EF's strukturinterventioner i de omraader i den nordvestlige del af England (Det Forenede Kongerige), som er stoetteberettigede i henhold til mål nr. 2 (Kun den engelske udgave er autentisk)

71

  

90/319/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 20. december 1989 om fastlæggelse af en faellesskabsstoetteramme for EF's strukturinterventioner i industriomraaderne i den sydlige del af Wales (Det Forenede Kongerige), som er stoetteberettigede i henhold til mål nr. 2 (Kun den engelske udgave er autentisk)

73

  

90/320/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 20. december 1989 om fastlæggelse af en faellesskabsstoetteramme for EF's strukturinterventioner i omraader i den vestlige del af Skotland (Det Forenede Kongerige), som er stoetteberettigede i henhold til mål nr. 2 (Kun den engelske udgave er autentisk)

75

  

90/321/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 20. december 1989 om fastlæggelse af en faellesskabsstoetteramme for EF's strukturinterventioner i omraader i den oestlige del af England (Det Forenede Kongerige), som er stoetteberettigede i henhold til mål nr. 2 (Kun den engelske udgave er autentisk)

77

  

90/322/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 20. december 1989 om fastlæggelse af en faellesskabsstoetteramme for EF's strukturinterventioner i omraader i Clwyd (Det Forenede Kongerige), som er stoetteberettigede i henhold til mål nr. 2 (Kun den engelske udgave er autentisk)

79

  

90/323/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 20. december 1989 om fastlæggelse af en faellesskabsstoetteramme for EF's strukturinterventioner i omraader i den oestlige del af Skotland (Det Forenede Kongerige), som er stoetteberettigede i henhold til mål nr. 2 (Kun den engelske udgave er autentisk)

81

  

90/324/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 20. december 1989 om fastlæggelse af en faellesskabsstoetteramme for EF's strukturinterventioner i de omraader i Nordjylland, der er omfattet af mål nr. 2 (Kun den danske udgave er autentisk)

83

  

90/325/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 20. december 1989 om fastlæggelse af en faellesskabsstoetteramme for EF's strukturinterventioner i de omraader paa Vestlolland, der er omfattet af mål nr. 2 (Kun den danske udgave er autentisk)

85

 
  

Berigtigelser

 
 

*

BERIGTIGELSE TIL :# RÅDETS ANDET DIREKTIV af 15. december 1989 om samordning af lovgivningen om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut og om ændring af direktiv 77/780/EØF (89/646/EØF) #

87
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top