EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1990:151:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 151, 15. juni 1990


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 151
34. årgang
15. juni 1990Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (Euratom, EØF) nr. 1588/90 af 11. juni 1990 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor

1

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1589/90 af 11. juni 1990 om ændring af forordning (EØF) nr. 2245/85 om fastlæggelse af tekniske foranstaltninger til bevarelse af fiskeressourcerne i Antarktis

5

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1590/90 af 14. juni 1990 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

8

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1591/90 af 14. juni 1990 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

10

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1592/90 af 14. juni 1990 om fastsættelse af minimumsimportafgifter for olivenolie samt importafgifter for andre produkter fra olivenoliesektoren

12

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1593/90 af 14. juni 1990 om fastsættelse af importafgifterne for mælk og mejeriprodukter

15

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1594/90 af 14. juni 1990 om fastsættelse af maksimumsrestitutioner ved udførsel af olivenolie i forbindelse med den 14. dellicitation under den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EØF) nr. 3246/89

22

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1595/90 af 14. juni 1990 om åbning af licitationer over støtte til privat oplagring af hele og halve slagtekroppe af lam

24

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1596/90 af 14. juni 1990 om fastsættelse af de mængder frosset oksekød til forarbejdning, der kan indføres på særlige vilkår i tredje kvartal af 1990

25

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1597/90 af 14. juni 1990 om den ordning, der skal gælde for visse landbrugsprodukter, som er undergivet en referencemængde, med oprindelse i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet eller i de oversøiske lande og territorier (1990/91)

26

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1598/90 af 14. juni 1990 om fritagelse for visse medlemsstater fra forpligtelsen til at foretage offentlige opkøb af visse arter frugt og grønsager

28

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1599/90 af 14. juni 1990 om ændring af forordning (EØF) nr. 3154/85 og (EØF) nr. 3719/88 med henblik på at lette visse leverancer af privat fødevarehjælp til befolkninger i tredjelande

29

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1600/90 af 14. juni 1990 om ændring af forordning (EØF) nr. 651/90 om iværksættelse af et lejlighedsvis salg af olieholdige frø, som det spanske interventionsorgan ligger inde med, og om fravigelse af forordning (EØF) nr. 3418/82 om regler for salg af olieholdige frø, som interventionsorganerne ligger inde med, for så vidt angår salgsprisen

31

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1601/90 af 14. juni 1990 om ophævelse af udligningsafgiften ved indførsel af tomater med oprindelse i Portugal

32

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1602/90 af 14. juni 1990 om ændring af det korrektionsbeløb, der skal opkræves ved indførsel til De Ti af abrikoser fra Spanien (med undtagelse af De Kanariske Øer)

33

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1603/90 af 14. juni 1990 om fastsættelse af støttebeløbet for olieholdige frø

34

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1604/90 af 14. juni 1990 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

38

 
  

Berigtigelser

 
 

*

BERIGTIGELSE TIL :# RÅDETS DIREKTIV af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (89/662/EØF) #

40

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 1502/90 af 1. juni 1990 om ændring af forordning (EØF) nr. 1767/82 for såvidt angår tilpasningen af værdierne franko grænse og justering af de særlige importafgifter for visse oste for mejeriåret 1990/91 (EFT nr. L 141 af 2.6.1990)

40
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top