EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1989:357:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 357, 7. december 1989


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 357
32. årgang
7. december 1989Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3646/89 af 27. november 1989 om fastsættelse for fangstsæsonen 1990 af orienteringspriserne for de i litra A, D og E i bilag I til forordning (EØF) nr. 3796/81 anførte fiskerivarer

1

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3647/89 af 27. november 1989 om fastsættelse for fangstsæsonen 1990 af orienteringspriserne for de i bilag II til forordning (EØF) nr. 3796/81 anførte fiskerivarer

4

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3648/89 af 27. november 1989 om fastsættelse for fangstsæsonen 1990 af Fællesskabets producentpris for tunfisk til industriel fremstilling af varer henhørende under KN-kode 1604

6

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3649/89 af 6. december 1989 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

7

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3650/89 af 6. december 1989 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

9

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3651/89 af 5. december 1989 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer

11

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3652/89 af 6. december 1989 om undtagelse fra forordning (EØF) nr. 19/82 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 2641/80 for så vidt angår indførsel af fåre- og gedekød med oprindelse i visse tredjelande

14

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3653/89 af 6. december 1989 om fastsættelse af importafgifter for melasse

16

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3654/89 af 6. december 1989 om fastsættelse af støttebeløbet for olieholdige frø

17

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3655/89 af 6. december 1989 om ændring af importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

21

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

89/616/EØF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 18. juli 1989 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Østrig om tilpasning af aftalen af 20. september 1977, forhandlet i henhold til artikel XXVIII i GATT, vedrørende visse ostesorter

23

  

Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Østrig om tilpasning af aftalen af 20. september 1977, forhandlet i henhold til artikel XXVIII i GATT vedrørende visse ostesorter

24

  

89/617/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 89/617/EØF af 27. november 1989 om ændring af direktiv 80/181/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om måleenheder

28

  

89/618/Euratom:

 
 

*

Rådets direktiv 89/618/Euratom af 27. november 1989 om oplysning af befolkningen om, hvorledes den skal forholde sig, samt om sundhedsmæssige foranstaltninger i tilfælde af strålingsfare

31

 
  

Berigtigelser

 
 

*

Berigtigelse til Rådets direktiv 89/428/EØF af 21. juni 1989 om fastsættelse af nærmere regler for indbyrdes tilnærmelse af programmer for nedbringelse af forureningen fra affald fra titandioxidindustrien med henblik på at bringe den til ophør (EFT nr. L 201 af 14.7.1989)

35
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top