EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1989:181:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 181, 28. juni 1989


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 181
32. årgang
28. juni 1989Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1856/89 af 20. juni 1989 om ændring af forordning (EØF) nr. 3667/83 om fortsat indførsel på særlige betingelser af newzealandsk smør til Det Forenede Kongerige

1

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1857/89 af 21. juni 1989 om indførelse af særlige og midlertidige foranstaltninger vedrørende tjenestemænds udtræden af tjenesten i De Europæiske Fællesskaber

2

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1858/89 af 27. juni 1989 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

5

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1859/89 af 27. juni 1989 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

7

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1860/89 af 27. juni 1989 om fastsættelse af importafgifterne for sukkerroer og sukkerrør

9

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1861/89 af 27. juni 1989 om fastsættelse af den prisforskel for hvidt sukker, som anvendes ved afgiftsberegningen for produkter forarbejdet på basis af frugt og grønsager og for vin

11

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1862/89 af 27. juni 1989 om genindførelse af opkrævning af told for fodtøj henhørende under KN-kode 6404 og 6405 90 10 og med oprindelse i Thailand som er præferenceberettiget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 4257/88

12

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1863/89 af 27. juni 1989 om genindførelse af opkrævning af told for andet legetøj henhørende under KN-kode 9503 og med oprindelse i Kina, som er præferenceberettiget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 4257/88

13

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1864/89 af 27. juni 1989 om levering af korn som fødevarehjælp

14

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1865/89 af 27. juni 1989 om ændring af forordning (EØF) nr. 381/89 om videreførelse af de i forordning (EØF) nr. 723/78 omhandlede reklame- og salgsfremstød for mælk og mejeriprodukter

22

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1866/89 af 27. juni 1989 om tilpasning af de ved forordning (EØF) nr. 581/86 fastsatte tiltrædelsesudligningsbeløb

23

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1867/89 af 27. juni 1989 om fastsættelse af niveauet for interventionstærsklen for æbler og tomater for produktionsåret 1989/90

25

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1868/89 af 27. juni 1989 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af tomater med oprindelse i Spanien (med undtagelse af De Kanariske Øer)

27

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1869/89 af 27. juni 1989 om ophævelse af udligningsafgiften ved indførsel af tomater med oprindelse i Bulgarien

29

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1870/89 af 27. juni 1989 om ophævelse af udligningsafgiften ved indførsel af auberginer med oprindelse i Spanien (med undtagelse af De Kanariske Øer)

30

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1871/89 af 27. juni 1989 om ophævelse af udligningsafgiften ved indførsel af abrikoser med oprindelse i Spanien (undtagen De Kanariske Øer)

31

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1872/89 af 27. juni 1989 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

32

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1873/89 af 27. juni 1989 om fastsættelse af eksportrestitutioner inden for svinekødsektoren

34

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1874/89 af 27. juni 1989 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

39

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1875/89 af 27. juni 1989 om ændring af importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

41

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

89/381/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 89/381/EØF af 14. juni 1989 om udvidelse af anvendelsesområdet for direktiv 65/65/EØF og 75/319/EØF om tilnærmelse af lovgivning om farmaceutiske specialiteter, og om fastsættelse af særlige bestemmelser for lægemidler fremstillet på basis af blod eller plasma fra mennesker

44

  

89/382/EØF, Euratom:

 
 

*

Rådets afgørelse af 19. juni 1989 om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program

47

  

89/383/EØF:

 
 

*

RÅDETS BESLUTNING af 19. juni 1989 om ændring af beslutning 88/303/EØF om erklæring af visse dele af Fællesskabets område officielt fri for svinepest eller fri for svinepest #

48

  

89/384/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv af 20. juni 1989 om fastsættelse af bestemmelserne for kontrol med frysepunktet for rå mælk, som fastsat i bilag A til direktiv 85/397/EØF

50

  

Kommissionen

  

89/385/EØF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 10. maj 1989 om bemyndigelse af Den Franske Republik til at indføre tilsyn inden for Fællesskabet med fåre- og gedekød med oprindelse i New Zealand (Kun den franske udgave er autentisk) #

51

  

89/386/EØF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 17. maj 1989 om bemyndigelse af Kongeriget Danmark til at indføre tilsyn inden for Fællesskabet med indførslen af visse cykler med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik (Kun den danske udgave er autentisk) #

53

  

89/387/EØF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 14. juni 1989 om justering for produktionsåret 1988/89 af tilpasningsstøtten til raffineringsindustrien i Portugal for råsukker, der indføres til Portugal med nedsat afgift fra tredjelande (Kun den portugisiske udgave er autentisk) #

55

  

89/388/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 16. juni 1989 om importlicenser for varer inden for oksekødsektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland og Zimbabwe

56

 
  

Berigtigelser

 
 

*

Berigtigelse til Rådets beslutning 89/371/EØF af 12. juni 1989 om bemyndigelse til forlængelse eller stiltiende videreførelse af visse handelsaftaler, som medlemsstaterne har indgået med tredjelande (EFT nr. L 164 af 15.6.1989)

58

  

BERIGTIGELSE TIL :#Kommissionens forordning (EØF) nr. 1732/89 af 16. juni 1989 om levering af korn som fødevarehjælp

58
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top