EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1989:180:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 180, 27. juni 1989


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 180
32. årgang
27. juni 1989Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1834/89 af 19. juni 1989 om ændring af forordning (EØF) nr. 2727/75 om den fælles markedsordning for korn

1

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1835/89 af 19. juni 1989 om de almindelige bestemmelser for producentstøtte for flintmajs af høj kvalitet

3

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1836/89 af 19. juni 1989 om fastsættelse af producentstøttebeløbet for visse sorter flintmajs af høj kvalitet, der er sået i høståret 1989/90

5

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1837/89 af 26. juni 1989 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

6

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1838/89 af 26. juni 1989 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

8

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1839/89 af 26. juni 1989 om fastsættelse af slusepriser og importafgifter for æg og om ophævelse af forordning (EF) nr. 940/89

10

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1840/89 af 26. juni 1989 om fastsættelse af slusepriser og importbelastninger for ægalbumin og mælkealbumin og om ophævelse af forordning (EF) nr. 941/89

13

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1841/89 af 26. juni 1989 om fastsættelse af slusepriser og importafgifter for fjerkrækød og om ophævelse af forordning (EF) nr. 942/89

15

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1842/89 af 26. juni 1989 om fastsættelse af importafgifter for frosset fåre- og gedekød

20

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1843/89 af 26. juni 1989 om ændring af forordning (EØF) nr. 2290/83 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelserne til artikel 50 til 59 og artikel 63a og 63b i Rådets forordning (EØF) nr. 918/83 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter

22

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1844/89 af 26. juni 1989 om fastsættelse af de elementer for produktionsåret 1989/90, der anvendes i forbindelse med samhandelen mellem Spanien og De Ti, og som i korn- og rissektoren skal beskytte forarbejdningsindustrien

24

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1845/89 af 26. juni 1989 om fastsættelse af det største vandindhold i korn, der tilbydes til intervention i visse medlemsstater i høståret 1989/90

31

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1846/89 af 26. juni 1989 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

33

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1847/89 af 26. juni 1989 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

35

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1848/89 af 26. juni 1989 om ændring af restitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren

37

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1849/89 af 26. juni 1989 om ændring af restitutionerne for visse varer fra sukkersektoren udført i form af varer, som ikke henhører under bilag II til Traktaten

39

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1850/89 af 26. juni 1989 om ændring af importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

41

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1851/89 af 26. juni 1989 om fastsættelse af importafgifter for levende får og geder samt for fåre- og gedekød bortset fra frosset kød

43

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1852/89 af 26. juni 1989 om udsættelse af overtagelsesdatoen på kød udbudt til salg af interventionsorganerne i henhold til forordning (EØF) nr. 2374/79

45

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

89/378/EØF:

 
 

*

RÅDETS AFGØRELSE af 12. juni 1989 om indgåelse af protokollen om finansielt og teknisk samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Malta #

46

 

*

Protokol om finansielt og teknisk samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Malta

47

 

*

Meddelelse vedrørende datoen for ikrafttrædelsen af protokollen om finansielt og teknisk samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Malta, undertegnet i Bruxelles den 20. marts 1989

53

  

Kommissionen

  

89/379/EØF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 10. maj 1989 om fastsættelse af en vejledende fordeling mellem medlemsstaterne af 85 % af EFRU-forpligtelsesbevillingerne under mål nr. 5b som fastlagt i Rådets forordning (EØF) nr. 2052/88 #

54

  

89/380/EØF:

 
 

*

Kommissionens Beslutning af 16. juni 1989 om bemyndigelse af visse medlemsstater til midlertidigt at undtage planter af Pinus L. med oprindelse i Japan fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 77/93/EØF

56
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top