EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1987:371:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 371, 30. december 1987


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 371
30. årgang
30. december 1987Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3946/87 af 21. december 1987 om en ny ændring af artikel 6 og 17 i Protokollen vedrørende Definitionen af Begrebet "Varer med Oprindelsesstatus" og vedrørende Metoderne for Administrativt Samarbejde til Samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Arabiske Republik Egypten

1

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3947/87 af 21. december 1987 om en ny ændring af artikel 6 og 17 i Protokollen vedrørende Definitionen af Begrebet "Varer med Oprindelsesstatus" og vedrørende Metoderne for Administrativt Samarbejde til Samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Libanon

2

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3948/87 af 21. december 1987 om en ny ændring af artikel 6 og 17 i Protokollen vedrørende Definitionen af Begrebet "Varer med Oprindelsesstatus" og vedrørende Metoderne for Administrativt Samarbejde til Samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Hashemitiske Kongerige Jordan

3

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3949/87 af 21. december 1987 om en ny ændring af artikel 6 og 17 i Protokollen vedrørende Definitionen af Begrebet »Varer med Oprindelsesstatus« og vedrørende Metoderne for Administrativt Samarbejde til Samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien

4

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3950/87 af 21. december 1987 om en ny ændring af artikel 6 og 17 i Protokollen vedrørende Definitionen af Begrebet "Varer med Oprindelsesstatus" og vedrørende Metoderne for Administrativt Samarbejde til Samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Marokko

5

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3951/87 af 21. december 1987 om ordningen for udførsel af visse former for affald og skrot af non-ferro metaller

6

 

*

Rådets forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 3952/87 af 21. december 1987 om midlertidig fravigelse af forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2891/77 om gennemførelse af afgørelsen af 21. april 1970 angående udskiftning af medlemsstaternes finansielle bidrag med Fællesskabernes egne indtægter

8

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3953/87 af 21. december 1987 om tredje ændring af forordning (EØF) nr. 3094/86 om fastlæggelse af tekniske foranstaltninger til bevarelse af fiskeressourcerne

9

 

*

Rådets forordning (Euratom) nr. 3954/87 af 22. december 1987 om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i levnedsmidler og foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare

11

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3955/87 af 22. december 1987 om betingelser for indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl

14

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3956/87 af 29. december 1987 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

20

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3957/87 af 29. december 1987 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

22

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3958/87 af 23. december 1987 om fastsættelse af importafgifterne for levende hornkvæg samt oksekød, med undtagelse af frosset oksekød

24

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3959/87 af 23. december 1987 om fastsættelse af importafgifterne for frosset oksekød

29

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3960/87 af 22. december 1987 om fastsættelse af de vejledende lofter og "mål"-mængderne for 1988 i forbindelse med den supplerende mekanisme for samhandelen inden for oksekødsektoren

33

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3961/87 af 22. december 1987 om fastsættelse af kontingenterne for 1988 for indførsel til Spanien af oksekødsprodukter fra tredjelande

36

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3962/87 af 22. december 1987 om ændring af forordning (EØF) nr. 1146/86 om beskyttelsesforanstaltninger over for import af søde kartofler

38

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3963/87 af 23. december 1987 om forlængelse af fællesskabstilsynet med indførsel af visse produkter med oprindelse i Japan

40

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3964/87 af 23. december 1987 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for oksekødsektoren

42

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3965/87 af 22. december 1987 om fastsættelse af slusepriser og importafgifter inden for svinekødsektoren

51

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3966/87 af 23. december 1987 om forlængelse af fællesskabstilsyn med indførsel af videobåndoptagere med oprindelse i Sydkorea

55

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3967/87 af 23. december 1987 om ændring af forordning (EØF) nr. 805/68 for så vidt angår anvendelsen af en afgift på denatureret skummetmælkspulver fra Spanien

56

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3968/87 af 28. december 1987 om ændring af forordning (EØF) nr. 3150/87 og om forhøjelse til 700 000 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af hård hvede, som er i det italienske interventionsorgans besiddelse

57

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3969/87 af 22. december 1987 om fastsættelse af restitutioner for januar 1988 for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger

59

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3970/87 af 29. december 1987 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

61

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3971/87 af 29. december 1987 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

65

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3972/87 af 29. december 1987 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

70

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3973/87 af 29. december 1987 om ændring af importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

71

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3974/87 af 29. december 1987 om ændring af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

73

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

87/600/Euratom:

 
 

*

Rådets beslutning af 14. december 1987 om en fællesskabsordning for hurtig udveksling af information i tilfælde af strålingsfare

76

 
  

Berigtigelser

 
 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EØF) nr. 822/87 af 16. marts 1987 om den fælles markedsordning for vin (EFT nr. L 84 af 27.3.1987)

79

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EØF) nr. 1512/87 af 26. maj 1987 om midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif for visse landbrugsvarer (EFT nr. L 142 af 2.6.1987)

79

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EØF) nr. 1865/87 af 25. juni 1987 om åbning, fordeling og forvaltning af et fællesskabstoldkontingent for vine fra Jumilla, Priorato, Rioja og Valdepeñas henhørende under pos. ex 22.05 C i den fælles toldtarif med oprindelse i Spanien (1987/88) (EFT nr. L 176 af 1.7.1987)

79

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EØF) nr. 1890/87 af 2. juli 1987 om ændring af forordning (EØF) nr. 1678/85 om fastsættelse af de omregningskurser, der skal anvendes i landbrugssektoren (EFT nr. L 182 af 3.7.1987)

80
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top