EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1987:015:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 15, 17. januar 1987


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 15
30. årgang
17. januar 1987Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 120/87 af 16. januar 1987 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 121/87 af 16. januar 1987 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for kom, mel og malt skal forhøjes

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 122/87 af 16. januar 1987 om fastsættelse af importafgifterne for ris og brudris

5

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 123/87 af 16. januar 1987 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for ris og brudris skal forhøjes

7

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 124/87 af 16. januar 1987 om ændring af forordning (EØF) nr. 1836/82 om procedurer og betingelser for salg af korn fra interventionsorganerne

9

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 125/87 af 16. januar 1987 vedrørende bud indgivet i forbindelse med den ottende særlige licitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EØF) nr. 1812/86 omhandlede løbende licitation

12

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 126/87 af 16. januar 1987 om fastsættelse af mindstesalgspriser for ikke-udbenet oksekød, der er udbudt i licitation i henhold til forordning (EØF) nr. 3905/86

13

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 127/87 af 16. januar 1987 om ændring af forordning (EØF) nr. 4079/86 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II

15

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 128/87 af 16. januar 1987 om fastsættelse af en særlig monetær koefficient for indførsel af tørrede druer

17

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 129/87 af 16. januar 1987 om ændring af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

18

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 130/87 af 16. januar 1987 om fastsættelse af støttebeløbet for olieholdige frø

21

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 131/87 af 15. januar 1987 om 16. af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

25

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 132/87 af 16. januar 1987 om ændring af importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af kom og ris

26

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 133/87 af 16. januar 1987 om suspension af forudfastsættelsen af tillægsstøtten for tørret foder

28

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

87/18/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 87/18/EØF af 18. december 1986 om indbyrdes tilnærmelse af lovgivning om anvendelsen af principper for god laboratoriepraksis og om kontrol med deres anvendelse ved forsøg med kemiske stoffer

29

  

87/19/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 87/19/EØF af 22. december 1986 om ændring af direktiv 75/318/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om normer og forskrifter vedrørende analytiske, toksikologisk-farmakologiske og kliniske undersøgelser af farmaceutiske specialiteter

31

  

87/20/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 87/20/EØF af 22. december 1986 om ændring af direktiv 81/852/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om analytiske, toksiko- farmakologiske og kliniske normer og forskrifter for afprøvning af veterinærmedicinske præparater

34

  

87/21/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 87/21/EØF af 22. december 1986 om ændring af direktiv 65/65/EØF om tilnærmelse af lovgivningen om farmaceutiske specialiteter

36

  

87/22/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 87/22/EØF af 22. december 1986 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes foranstaltninger vedrørende markedsføring af højteknologiske lægemidler, især lægemidler fremstillet ved bioteknologiske metoder

38

 
  

Berigtigelser

 
 

*

Anden berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 1108/82 af 21. april 1982 om fastsættelse af EF-analysemetoder for vin og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2984/78 (EFT nr. L 133 af 14.5.1982)

42
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top