EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1985:253:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 253, 24. september 1985


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 253
28. årgang
24. september 1985Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2666/85 af 23. september 1985 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2667/85 af 23. september 1985 om fastsættelse af præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

3

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2668/85 af 23. september 1985 om indstilling af fiskeri efter sild fra fartøjer som fører Det forenede Kongeriges flag

5

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2669/85 af 23. september 1985 om ændring af forordning (EØF) nr. 147/85 om gennemførelsesbestemmelserne for destillation som omhandlet i artikel 41 i forordning (EØF) nr. 337/79 for vinproduktionsåret 1984/85

6

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2670/85 af 23. september 1985 om salg til forudfastsat pris af visse former for ikke-udbenet oksekød, som visse interventionsorganer ligger inde med, og som er beregnet til udførsel

8

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2671/85 af 23. september 1985 om salg ved særlig licitation af visse former for oksekød fra interventionslagre med henblik på forarbejdning i Fællesskabet og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 1625/85

14

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2672/85 af 23. september 1985 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for oksekødsektoren

18

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2673/85 af 23. september 1985 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

30

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2674/85 af 23. september 1985 om ændring af importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

31

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

85/432/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 85/432/EØF af 16. september 1985 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse former for virksomhed på det farmaceutiske område

34

  

85/433/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 85/433/EØF af 16. september 1985 om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser i farmaci samt om foranstaltninger, der skal lette den faktiske udøvelse af etableringsretten i forbindelse med visse former for virksomhed på det farmaceutiske område

37

  

85/434/EØF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 16. september 1985 om nedsættelse af et rådgivende udvalg for farmaceutuddannelsen

43

  

85/435/EØF:

 
 

*

Rådets henstilling af 16. september 1985 om statsborgere i storhertugdømmet Luxembourg, der er indehavere af et eksamensbevis for farmaceuter, udstedt i et tredjeland

45
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top