EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1985:210:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 210, 7. august 1985


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 210
28. årgang
7. august 1985Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 2244/85 af 2. august 1985 om ændring af forordning (EØF) nr. 801/85 om fordelingen af Fællesskabets fangstkvoter i grønlandske farvande for 1985

1

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 2245/85 af 2. august 1985 om fastlæggelse af tekniske foranstaltninger til bevarelse af fiskeressourcerne i Antarktis

2

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2246/85 af 6. august 1985 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

5

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2247/85 af 6. august 1985 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

7

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2248/85 af 25. juli 1985 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende administrativ bistand ved udførsel af Emmental ost, der er underlagt kontingentordningen, og som kan komme ind under en særlig ordning ved indførsel i USA

9

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2249/85 af 2. august 1985 om ændring af forordning nr. 467/67/EØF om fastsættelse af omregningssatser, forarbejdningsomkostninger og værdi af biprodukter for de forskellige forarbejdningstrin for ris

13

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2250/85 af 2. august 1985 om fastsættelse af tærskelprisen for ris for høståret 1985/86

14

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2251/85 af 6. august 1985 om fastsættelse af de beløb der skal opkræves for oksekødprodukter, der har forladt Det forenede Kongeriges territorium i ugen fra den 3. til den 9. juni 1985

16

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2252/85 af 6. august 1985 om fastsættelse for Storbritannien af den variable præmie for slagtning af får og de beløb, der skal opkræves for produkter, som udføres fra område 5

18

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2253/85 af 6. august 1985 om anden ændring af forordning (EØF) nr. 2036/85 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af pærer med oprindelse i Spanien

21

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2254/85 af 6. august 1985 om ændring af importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

22

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

85/372/EØF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 25. juli 1985 om en definitionsfase for en fællesskabsaktion inden for telekommunikationsteknologi - F & U-program inden for avanceret kommunikationsteknologi for Europa (RACE)

24

  

85/373/Euratom:

 
 

*

Rådets afgørelse af 25. juli 1985 til supplering af afgørelse 84/1/Euratom, EØF med henblik på oprettelse af et tritiumlaboratorium

28

  

85/374/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 85/374/EØF af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar

29

  

85/375/EØF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 25. juli 1985 om fastsættelse af proceduren for udnævnelse af de medlemmer, Fællesskabet skal udpege til Styrelsesrådet for Europafonden

34
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top