EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1982:297:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 297, 23. oktober 1982


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 297
25. årgang
23. oktober 1982Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2819/82 af 22. oktober 1982 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2820/82 af 22. oktober 1982 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2821/82 af 21. oktober 1982 om fastsættelse af slusepriser og importafgifter for æg

5

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2822/82 af 21. oktober 1982 om fastsættelse af slusepriser og importafgifter for fjerkrækød

7

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2823/82 af 21. oktober 1982 om fastsættelse af slusepriser og importbelastninger for ægalbumin og mælkealbumin

12

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2824/82 af 20. oktober 1982 om ordningen for indførsel i Frankrig af visse tekstilvarer med oprindelse i Kina

14

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2825/82 af 22. oktober 1982 om ændring af forordning (EØF) nr. 1726/70 om gennemførelsesbestemmelser for ydelse af præmie for tobak i blade

16

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2826/82 af 22. oktober 1982 om ydelse af en skønsmæssigt forudfastsat støtte til privat oplagring af oksebagfjerdinger og om anden ændring af forordning (EØF) nr. 1091/80

18

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2827/82 af 22. oktober 1982 om bemyndigelse til Forbundsrepublikken Tyskland og storhertugdømmet Luxembourg til under visse omstændigheder at tillade en yderligere forhøjelse af alkoholindholdet i visse vine og visse produkter, der er bestemt til vinfremstilling

21

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2828/82 af 22. oktober 1982 om ophævelse af udligningsafgiften ved indførsel af agurker med oprindelse i Spanien

23

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2829/82 af 22. oktober 1982 om midlertidig suspension af interventionsopkøb i visse medlemsstater

24

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2830/82 af 22. oktober 1982 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

25

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

82/711/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 82/711/EØF af 18. oktober 1982 om de nødvendige grundregler for kontrol med overføring af bestanddele fra plastmaterialer og -genstande, der er bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler

26

  

82/712/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 82/712/EØF af 18. oktober 1982 om ændring af direktiv 78/664/EØF om fastsættelse af specifikke renhedskriterier for antioxidanter, som må anvendes i levnedsmidlerm

31

  

82/713/EØF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 18. oktober 1982 om tildeling af fødevarehjælp i form af korn til Sri Lanka

33
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende forvaltningsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken — akter, der normalt har en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top