EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1981:123:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 123, 7. maj 1981


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 123
24. årgang
7. maj 1981Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1207/81 af 28. april 1981 om gennemførelse af AVS/EØF-Toldsamarbejdsudvalgets afgørelse nr. 2/81 om undtagelse fra begrebet "varer med oprindelsesstatus" for at tage hensyn til Mauritius' særlige situation for så vidt angår produktionen af tunfiskekonserves

1

  

AFGØRELSE Nr. 2/81 TRUFFET AF TOLDSAMARBEJDSUDVALGET (AVS/EØF) af 10. april 1981 om undtagelse fra begrebet »varer med oprindelsesstatus« for at tage hensyn til Mauritius' særlige situation for så vidt angår produktionen af tunfiskekonserves

2

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1208/81 af 28. april 1981 om fastsættelse af Fællesskabets handelsklasseskema for slagtekroppe af voksent kvæg

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1209/81 af 6. maj 1981 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

7

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1210/81 af 6. maj 1981 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt og skal forhøjes

9

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1211/81 af 6. maj 1981 om fastsættelse af importafgifterne for ris og brudris

11

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1212/81 af 6. maj 1981 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for ris og brudris skal forhøjes

13

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1213/81 af 5. maj 1981 om fastsættelse af middelværdier til ansættelse af toldværdien af citrusfrugter og æbler og pærer

15

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1214/81 af 6. maj 1981 om indførsel af champignonkonserves med oprindelse i visse tredjelande og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 1218/80 og (EØF) nr. 1219/80

18

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1215/81 af 6. maj 1981 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 2511/80 om foranstaltninger til fremme af anvendelsen af hørfibre for produktionsårene 1980/81 og 1981/82

20

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1216/81 af 6. maj 1981 om fastsættelse for Det forenede Kongerige af den variable præmie for slagtning af får og af de beløb, der skal opkræves for produkter, som udføres fra denne medlemsstat

22

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1217/81 af 6. maj 1981 om fastsættelse af eksportafgifterne inden for rissektoren

25

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1218/81 af 6. maj 1981 om ændring af importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

27

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommission

  

81/275/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 26. marts 1981 om bemyndigelse af Det forenede Kongerige til fra fællesskabsbehandling at undtage fodtøj med oprindelse i Den kinesiske Folkerepublik (Kun den engelske udgave er autentisk)

29

  

81/276/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 31. marts 1981 om forlængelse for Forbundsrepublikken Tysklands vedkommende af fristen for afskaffelse af handelsrestriktioner for sorten Optimon (sukkerroe)

31

  

81/277/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 31. marts 1981 om bemyndigelse af Den Franske Republik til at begrænse handelen med frø af visse sorter af landbrugsplantearter (Kun den franske udgave er autentisk)

32

  

81/278/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 1. april 1981 om godkendelse af et program for afsætning af ikke- spiselige gartneriprodukter i Belgien i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 355/77 (Kun den franske og nederlandske udgave er autentiske)

34

  

81/279/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 1. april 1981 om godkendelse af et program for forarbejdning af frugt og grønsager i delstaten Baden-Württemberg i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 355/77 (Kun den tyske udgave er autentisk)

35

  

81/280/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 1. april 1981 om godkendelse af et program for forbedring af forarbejdningen af svinekød i England og Wales i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 355/77 (Kun den engelske udgave er autentisk)

36

  

81/281/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 1. april 1981 om opkrævning af monetære udligningsbeløb i oksekødsektoren i samhandelen mellem Irland og Det forenede Kongerige (Kun den engelske udgave er autentisk)

37

  

81/282/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 1. april 1981 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb i forbindelse med den 55. del-licitation for hvidt sukker i henhold til forordning (EØF) nr. 561/80

38

  

81/283/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 2. april 1981 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EØF) nr. 3022/80 omhandlede licitation

39

  

81/284/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 2. april 1981 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EØF) nr. 3024/80 omhandlede licitation

40

  

81/285/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 2. april 1981 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EØF) nr. 3026/80 omhandlede licitation

41

  

81/286/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 2. april 1981 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EØF) nr. 3023/80 omhandlede licitation

42

  

81/287/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 2. april 1981 om at de bud for udførsel af rug, der er indgivet den 2. april 1981 inden for rammerne af den i forordning (EØF) nr. 3027/80 omhandlede licitation skal være uden virkning

43

  

81/288/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 2. april 1981 om at de bud for udførsel af sleben ris til Polen, der er indgivet den 2. april 1981 inden for rammerne af den i forordning (EØF) nr. 140/81 omhandlede licitation, skal være uden virkning

44
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende forvaltningsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken — akter, der normalt har en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top