EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1978:044:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 44, 15. februar 1978


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 44
21. årgang
15. februar 1978Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 292/78 af 14. februar 1978 om fastsættelse af importafgifter for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 293/78 af 14. februar 1978 om fastsættelse af de præmier, der tillægges importafgifterne for korn, mel og malt

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 294/78 af 14. februar 1978 om fastsættelse af importafgifter for mælk og mejeriprodukter

5

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 295/78 af 14. februar 1978 om ændring af forordning (EØF) nr. 1801/77 om gennemførelsesbestemmelser for vinproduktionsåret 1977/1978 for destillering af vin, der stammer fra druer til spisebrug

8

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 296/78 af 14. februar 1978 om ændring af forordning (EØF) nr. 2205/77 om forebyggende destillering i produktionsåret 1977/1978

9

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 297/78 af 14. februar 1978 om ændring af forordning (EØF) nr. 162/78 om indførelse af en udligningsafgift ved indførsel af visse appelsinsorter med oprindelse i Algeriet

10

 

*

Meddelelse om tidspunktet for ikrafttrædelsen af aftalen mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab, Schweiz og republikken Østrig om udvidelse af anvendelsesområdet for reglerne vedrørende fællesskabsforsendelse

11

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Råd

  

78/139/EØF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 30. januar 1978 om udnævnelse af en suppleant til Det rådgivende udvalg for faglig Uddannelse

12

  

78/140/EØF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 30. januar 1978 om udskiftning af et medlem af bestyrelsen for Det europæiske institut til forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

13

  

78/141/EØF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 30. januar 1978 om udskiftning af to medlemmer af og en suppleant i Det rådgivende udvalg for arbejdskraftens frie Bevægelighed

14

  

78/142/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 78/142/EØF af 30. januar 1978 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende materialer og genstande, som indeholder monomert vinyhlclorid, og som er bestemt til af komme i berøring med levnedsmidler

15

  

78/143/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 78/143/EØF af 30. januar 1978 om anden ændring af direktiv 70/357/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om antioxidanter, som må anvendes i levnedsmidler

18

  

78/144/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 78/144/EØF af 30. januar 1978 om sjette ændring af direktiv af 23. oktober 1962 om tilnærmelse af medlemsstaternes retsforskrifter om farvestoffer, som anvendes i levnedsmidler

20

  

78/145/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 78/145/EØF af 30. januar 1978 om trettende ændring af direktiv 64/54/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om konserveringsstoffer, som må anvendes i levnedsmidler

23

  

78/146/EØF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 30. januar 1978 om fællesskabsfinansiering af visse udgifter vedrørende fødevarehjælp i form af korn i henhold til programmet for 1978

25

  

78/147/EØF:

 
 

*

Rådets beslutning af 30. januar 1978 om bemyndigelse til forlængelse eller stiltiende videreførelse af visse handelsaftaler, som medlemsstaterne har indgået med tredjelande

26
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende forvaltningsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken, akter, der normalt har en begrænset gyldighedsperiode.
De akter, hvis titel er trykt med fede typer efter en asterisk, er alle andre akter.


Top