EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1974:221:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 221, 12. august 1974


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 221
17. Årgang
12. august 1974Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

......

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Råd

  

74/408/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 74/408/EØF af 22. juli 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om motorkøretøjers indvendige udstyr (Sædernes modstandsdygtighed og forankring)

1

  

74/409/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 74/409/EØF af 22. juli 1974 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning vedrørende honning

10

  

74/410/EØF:

 
 

*

Rådets Afgørelse af 2. august 1974 om ændring af afgørelsen 71/236/Euratom om fastlæggelse af et 5-årsprogram for Det europæiske Atomenergifællesskabs forskning og undervisning inden for biologi og sundhedsbeskyttelse

15

  

74/411/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 74/411/EØF af 1. august 1974 om ændring af direktiv 73/241/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kakao- og chokoladevarer bestemt til konsum

17

  

74/412/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 74/412/EØF af 1. august 1974 om første ændring af direktiv 70/357/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om antioxidanter, som anvendes i levnedsmidler

18

  

Kommission

  

74/413/EØF:

 
 

*

Kommissionens Beslutning af 10. juli 1974 om åbning af en løbende licitation til udførsel af 400 000 tons blød hvede, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse

19

  

74/414/EØF:

 
 

*

Kommissionens Beslutning af 10. juli 1974 om åbning af en løbende licitation til udførsel af 443 128 tons byg, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse

21

  

74/415/EØF:

 
  

Kommissionens Beslutning af 11. juli 1974 om fastsættelse af minimumseksportafgiften for langkornet sleben ris inden for rammerne af den i forordning (EØF) nr. 1638/74 nævnte licitation

23

  

74/416/EØF:

 
 

*

Kommissionens Beslutning af 15. juli 1974 om yderligere tørring af 63 000 tons blød hvede, overtaget af det nederlandske interventionsorgan i løbet af produktionsåret 1973/1974

24

  

74/417/EØF:

 
  

Kommissionens Beslutning af 15. juli 1974 om fastsættelse af maksimumsbeløbene for levering af butteroil inden for rammen af licitationsproceduren i henhold til forordning (EØF) nr. 1572/74

25

  

74/418/EØF:

 
  

Kommissionens Beslutning af 15. juli 1974 om fastsættelse af mindsteprisen ved salg af smør med henblik på den 48. særlige licitation afholdt inden for rammerne af den løbende licitation, der er nævnt i forordning (EØF) nr. 1259/72

26

  

74/419/EØF:

 
  

Kommissionens Beslutning af 18. juli 1974 om fastsættelse af minimumseksportafgiften for langkornet sleben ris inden for rammerne af den i forordning (EØF) nr. 1638/74 nævnte licitation

27

  

74/420/EØF:

 
 

*

Kommissionens Afgørelse af 19. juli 1974 om De rådgivende Udvalg for Fedtstoffer, Sukker, Råtobak og friske og forarbejdede Frugter og Grønsager

28

  

74/421/EØF:

 
 

*

Kommissionens niende direktiv 74/421/EØF af 23. juli 1974 om ændring af bilagene til Rådets direktiv af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer

29
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende forvaltningsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken, akter, der normalt har en begrænset gyldighedsperiode.
De akter, hvis titel er trykt med fede typer efter en asterisk, er alle andre akter.


Top