EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:367:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 367, 10. oktober 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

Den Europæiske Unions

Tidende

C 367

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

61. årgang

10. oktober 2018


Informationsnummer

Indhold

Side

 

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

I Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

2018/C 367/01

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om virkningerne af en ny kulstoffri, decentraliseret og digitaliseret energiforsyningsstruktur på arbejdspladser og regionale økonomier (initiativudtalelse)

1


 

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

2018/C 367/02

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om transportens rolle i gennemførelsen af målene for bæredygtig udvikling og de deraf følgende virkninger for EU's politikudformning (initiativudtalelse)

9


 

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

2018/C 367/03

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om EU-modeller for forvaltning af omstillinger i et digitaliseret arbejdsunivers — vigtigt input til en hvidbog om fremtidens arbejde (Sonderende udtalelse på anmodning af det østrigske rådsformandskab)

15


 

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

2018/C 367/04

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om handicappede kvinders situation (sonderende udtalelse på anmodning af Europa-Parlamentet)

20


 

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg


 

III Forberedende retsakter

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

2018/C 367/05

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 924/2009 for så vidt angår gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer (COM(2018) 163 final — 2018/0076 (COD))

28


 

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

2018/C 367/06

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 168/2013 for så vidt angår anvendelsen af Euro 5-trinnet ved typegodkendelse af to- eller trehjulede køretøjer samt quadricykler (COM(2018) 137 final — 2018/0065 (COD))

32


 

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

2018/C 367/07

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, ændring af bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 og ophævelse af forordning (EU) nr. 98/2013 om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer (COM(2018) 209 final — 2018/0103 (COD))

35


 

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

2018/C 367/08

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (COM(2018) 259 final — 2018/0123 (COD))

39


 

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

2018/C 367/09

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår krav til minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer (COM(2018) 134 final — 2018/0060 (COD)) og om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditservicevirksomheder, kreditkøbere og realisering af sikkerhedsstillelse (COM(2018) 135 final — 2018/0063 (COD))

43


 

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

2018/C 367/10

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om, hvilken lovgivning der finder anvendelse med hensyn til de formueretlige virkninger af værdipapirtransaktioner (COM(2018) 89 final), om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU for så vidt angår distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne (COM(2018) 92 final — 2018/0041 (COD)), om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om, hvilken lovgivning der finder anvendelse med hensyn til virkningerne for tredjepart af overdragelse af fordringer (COM(2018) 96 final — 2018/0044 (COD)) og om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lettere distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne og om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013 (COM(2018) 110 final — 2018/0045 (COD))

50


 

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

2018/C 367/11

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår eksponeringer i form af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer (COM(2018) 93 final — 2018/0042 (COD)) og om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, om offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU (COM(2018) 94 final — 2018/0043 (COD))

56


 

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

2018/C 367/12

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Fintechhandlingsplan for en mere konkurrencedygtig og innovativ finanssektor i Europa (COM(2018) 109 final)

61


 

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

2018/C 367/13

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter (COM(2018) 99 final — 2018/0047 (COD)) og om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet (COM(2018) 113 final — 2018/0048 (COD))

65


 

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

2018/C 367/14

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Rådets direktiv om regler vedrørende selskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse (COM(2018) 147 final — 2018/0072 (CNS)) og om forslag til Rådets direktiv om et fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester (COM(2018) 148 final — 2018/0073 (CNS))

73


 

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

2018/C 367/15

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om styrkelse af sikkerheden ved unionsborgeres identitetskort og ved opholdsdokumenter, der udstedes til unionsborgere og deres familiemedlemmer, som udøver deres ret til fri bevægelighed (COM(2018) 212 final — 2018/0104 (COD))

78


 

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

2018/C 367/16

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om regler, der letter brugen af finansielle og andre oplysninger med henblik på forebyggelse, afsløring, efterforskning eller retsforfølgning af visse strafbare handlinger, og om ophævelse af Rådets afgørelse 2000/642/RIA (COM(2018) 213 final — 2018/0105 (COD))

84


 

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

2018/C 367/17

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske editions- og sikringskendelser om elektronisk bevismateriale i straffesager (COM(2018) 225 final — 2018/0108 (COD)) og om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmoniserede regler for udpegning af retlige repræsentanter med henblik på indsamling af bevismateriale i straffesager (COM(2018) 226 final — 2018/0107 (COD))

88


 

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

2018/C 367/18

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning) (COM(2018) 144 final — 2018/0070 (COD))

93


 

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

2018/C 367/19

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en overvågningsramme for den cirkulære økonomi (COM(2018) 29 final)

97


 

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

2018/C 367/20

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for fiskeriet, der udnytter demersale bestande i det vestlige Middelhav (COM(2018) 115 final — 2018/0050 (COD))

103


 

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

2018/C 367/21

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvaliteten af drikkevand (omarbejdet) (COM(2017) 753 final — 2017/0332 (COD))

107


 

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

2018/C 367/22

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om implementering af topdomænenavnet .eu og dets funktion og om ophævelse af forordning (EF) nr. 733/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2004 (COM(2018) 231 final — 2018/010 (COD))

112


 

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

2018/C 367/23

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske kommune Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens toldområde og i den territoriale anvendelse af direktiv 2008/118/EF (COM(2018) 261 final — 2018/0124 (CNS))

117


 

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

2018/C 367/24

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår anvendelsesperioden for den fakultative ordning for omvendt betalingspligt ved levering af bestemte varer og tjenesteydelser, som kan være udsat for svig, og for den hurtige reaktionsmekanisme til bekæmpelse af momssvig (COM(2018) 298 final — 2018/0150 (CNS))

118


 

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

2018/C 367/25

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 110/2008 for så vidt angår nominelle mængder til markedsføring i Unionen af destilleret shochu fremstillet ved pot still og aftappet i Japan (COM(2018) 199 final — 2018/0097 (COD))

119


 

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

2018/C 367/26

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets beslutning 2003/17/EF for så vidt angår ligestillingen af markinspektioner, der gennemføres i Brasilien af afgrøder til formering af frø af foderplanter og afgrøder til formering af sædekorn, og ligestillingen af frø af foderplanter og sædekorn, der er produceret i Brasilien, og for så vidt angår ligestillingen af markinspektioner, der gennemføres i Moldova af afgrøder til formering af sædekorn, afgrøder til formering af grøntsagsfrø og afgrøder til formering af frø af olie- og spindplanter, og ligestillingen af sædekorn, grøntsagsfrø og frø af olie- og spindplanter, der er produceret i Moldova (COM(2017) 643 final — 2017/0297 (COD))

120

DA

Top