EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:059:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 59, 15. februar 2016

 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 59

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

59. årgang
15. februar 2016


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2016/C 059/1

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2016/C 059/2

Sag C-586/15 P: Appel iværksat den 12. november 2015 af Lotte Co. Ltd til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 15. september 2015 i sag T-483/12 — Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH mod Harmoniseringskontoret i det Indre Marked (Varemærker og Design)

2

2016/C 059/3

Sag C-595/15 P: Appel iværksat den 14. november 2015 af National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) m.fl. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 4. september 2015 i sag T-577/12, NIOC m.fl. mod Rådet for Den Europæiske Union

3

2016/C 059/4

Sag C-626/15: Sag anlagt den 23. november 2015 — Europa-Kommissionen mod Rådet for Den Europæiske Union

5

2016/C 059/5

Sag C-633/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Det Forenede Kongerige) den 30. november 2015 — London Borough of Ealing mod Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

6

2016/C 059/6

Sag C-640/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Court of Appeal (Irland) den 2. december 2015 — Minister for Justice and Equality mod Tomas Vilkas

7

2016/C 059/7

Sag C-657/15 P: Appel iværksat den 7. december 2015 af Viasat Broadcasting UK Ltd til prøvelse af dom afsagt den 24. september 2015 af Retten (Ottende Afdeling) i sag T-674/11, TV2/Danmark mod Europa-Kommissionen

8

2016/C 059/8

Sag C-659/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Tyskland) den 9. december 2015 — straffesag mod Robert Caldararu

9

2016/C 059/9

Sag C-660/15 P: Appel iværksat den 8. december 2015 af Viasat Broadcasting UK Ltd til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 24. september 2015 i sag T-125/12, Viasat Broadcasting UK Ltd mod Europa-Kommissionen

9

2016/C 059/10

Sag C-665/15: Sag anlagt den 14. december 2015 — Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik

10

 

Retten

2016/C 059/11

Sag T-486/11: Rettens dom af 17. december 2015 — Orange Polska mod Kommissionen (Konkurrence — misbrug af dominerende stilling — det polske telekommunikationsmarked — afgørelse, hvorved der fastslås en overtrædelse af artikel 102 TEUF — betingelser, der pålægges af den etablerede operatør, for betalt adgang for de nye operatører til nettet og engrosbredbåndstjenester — berettiget interesse i at fastslå en overtrædelse — bøder — begrundelsespligt — overtrædelsens grovhed — formildende omstændigheder — proportionalitet — fuld prøvelsesret — retningslinjerne for beregning af bøder af 2006)

12

2016/C 059/12

Sag T-242/12: Rettens dom af 17. december 2015 — SNCF mod Kommissionen (Statsstøtte — støtte iværksat af Frankrig til fordel for Sernam SCS — støtte til omstrukturering og rekapitalisering, garantier og afkald på fordringer fra SNCF i forhold til Sernam — afgørelse, der fastslår, at støtten er uforenelig med det indre marked — misbrug af støtte — tilbagesøgning — økonomisk kontinuitet — kriteriet om private investorer)

13

2016/C 059/13

Sag T-275/13: Rettens dom af 17. december 2015 — Italien mod Kommissionen (Sprogordning — meddelelser om almindelige udvælgelsesprøver med henblik på ansættelse af fuldmægtige — valg af andet sprog blandt tre sprog — kommunikationssprog med udvælgelsesprøvernes ansøgere — forordning nr. 1 — vedtægtens artikel 1d, stk. 1, artikel 27, stk. 1, og artikel 28, litra f) — princippet om forbud mod forskelsbehandling — proportionalitet)

13

2016/C 059/14

Sag T-295/13: Rettens dom af 17. december 2015 — Italien mod Kommissionen (Sprogordning — berigtigelser til meddelelser om almindelige udvælgelsesprøver med henblik på ansættelse af fuldmægtige — nye procedurer for udvælgelsesprøver — valg af andet sprog blandt tre sprog — forordning nr. 1 — vedtægtens artikel 1d, stk. 1, artikel 27 og artikel 28, litra f) — princippet om forbud mod forskelsbehandling — proportionalitet)

14

2016/C 059/15

Sag T-510/13: Rettens dom af 17. december 2015 — Italien mod Kommissionen (Sprogordning — meddelelser om almindelige udvælgelsesprøver med henblik på ansættelse af oversættere — valg af andet sprog blandt tre sprog — kommunikationssprog med udvælgelsesprøvernes ansøgere — forordning nr. 1 — vedtægtens artikel 1d, stk. 1, artikel 27, stk. 1, og artikel 28, litra f) — princippet om forbud mod forskelsbehandling — proportionalitet)

15

2016/C 059/16

Forenede sager T-515/13 og T-719/13: Rettens dom af 17. december 2015 — Spanien mod Kommissionen (Statsstøtte — skibsbygning — skattebestemmelser, der finder anvendelse på visse aftaler indgået med henblik på finansiering og erhvervelse af skibe — afgørelse, der erklærer en støtte delvist uforenelig med det indre marked og kræver tilbagesøgning heraf — annullationssøgsmål — individuelt berørt — formaliteten — fordel — selektiv karakter — påvirkning af samhandelen mellem medlemsstaterne — konkurrencebegrænsning — begrundelsespligt)

16

2016/C 059/17

Sag T-624/14: Rettens dom af 17. december 2015 — Bice International mod KHIM — Bice (bice) (EF-varemærker — ugyldighedssag — EF-ordmærket bice — ældre nationalt figurmærke 1926 BiCE RISTORANTE — ingen reel brug af det ældre varemærke — artikel 57, stk. 2 og 3, i forordning nr. 207/2009)

17

2016/C 059/18

Sag T-79/15: Rettens dom af 17. december 2015 — Olympus Medial Systems mod KHIM (3D) (EF-varemærker — ansøgning om EF-figurmærket 3D — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009)

17

2016/C 059/19

Sag T-673/14: Rettens kendelse af 8. december 2015 — Italien mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — statsstøtte — transport — stiftelse af Airport Handling SpA — afgørelse om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure i henhold til artikel 108, stk. 2, TEUF — retsakt, der ikke kan gøres til genstand for et søgsmål — støtteforanstaltninger gennemført fuldt ud på tidspunktet for sagsanlægget — afvisning)

18

2016/C 059/20

Sag T-224/15: Rettens kendelse af 10. december 2015 — Cofely Solelec m.fl. mod Parlamentet (Annullationssøgsmål — offentlige bygge- og anlægskontrakter — udbudsprocedure — afvisning af en tilbudsgivers bud — tilbagekaldelse af den anfægtede retsakt — ufornødent at træffe afgørelse)

18

2016/C 059/21

Sag T-543/15 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 17. december 2015 — Lysoform Dr. Hans Rosemann m.fl. mod ECHA (Særlige rettergangsformer — REACH — tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter — optagelse af en virksomhed som leverandør af aktivstoffer på listen i henhold til artikel 95, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 — begæring om udsættelse af gennemførelse — ingen uopsættelighed)

19

2016/C 059/22

Sag T-669/15 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 17. december 2015 — Lysoform Dr. Hans Rosemann m.fl. mod ECHA (Særlige rettergangsformer — REACH — tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter — optagelse af en virksomhed som leverandør af aktivstoffer på listen i henhold til artikel 95, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 — begæring om udsættelse af gennemførelse — ingen uopsættelighed)

20

2016/C 059/23

Sag T-600/15: Sag anlagt den 22. oktober 2015 — PAN Europe m.fl. mod Kommissionen

20

2016/C 059/24

Sag T-630/15: Sag anlagt den 10. november 2015 — Scandlines Danmark og Scandlines Deutschland mod Kommissionen

21

2016/C 059/25

Sag T-631/15: Sag anlagt den 11. november 2015 — Stena Line Scandinavia mod Kommissionen

22

2016/C 059/26

Sag T-673/15: Sag anlagt den 19. november 2015 — Guardian Europe mod Den Europæiske Union

23

2016/C 059/27

Sag T-682/15 P: Appel iværksat den 26. november 2015 af Patrick Wanègue til prøvelse af Personalerettens kendelse af 15. september 2015 i sag F-21/15, Wanègue mod Regionsudvalget

24

2016/C 059/28

Sag T-684/15 P: Appel iværksat den 27. november 2015 af Roderich Weissenfels til prøvelse af Personalerettens dom af 24. september 2015 i sag F-92/14, Weissenfels mod Parlamentet

26

2016/C 059/29

Sag T-688/15 P: Appel iværksat den 28. november 2015 af Peter Schönberger til prøvelse af Personalerettens kendelse af 30. september 2015 i sag F-14/12 RENV, Schönberger mod Revisionsretten

27

2016/C 059/30

Sag T-692/15: Sag anlagt den 25. november 2015 — HTTS mod Rådet

28

2016/C 059/31

Sag T-698/15 P: Appel iværksat den 2. december 2015 af Juha Tapio Silvan til prøvelse af Personalerettens dom af 22. september 2015 i sag F-83/14, Silvan mod Kommissionen

28

2016/C 059/32

Sag T-705/15: Sag anlagt den 2. december 2015 — Syriatel Mobile Telecom mod Rådet

30

2016/C 059/33

Sag T-707/15: Sag anlagt den 3. december 2015 — Souruh mod Rådet

30

2016/C 059/34

Sag T-708/15: Sag anlagt den 3. december 2015 — Cham og Bena Properties mod Rådet

31

2016/C 059/35

Sag T-709/15: Sag anlagt den 3. december 2015 — Almashreq Investment Fund mod Rådet

32

2016/C 059/36

Sag T-710/15: Sag anlagt den 3. december 2015 — Drex Tehnologies mod Rådet

32

2016/C 059/37

Sag T-711/15: Sag anlagt den 3. december 2015 — Othman mod Rådet

33

2016/C 059/38

Sag T-712/15: Sag anlagt den 3. december 2015 — Crédit Mutuel Arkéa mod ECB

33

2016/C 059/39

Sag T-714/15: Sag anlagt den 2. december 2015 — Makhlouf mod Rådet

34

2016/C 059/40

Sag T-715/15: Sag anlagt den 4. december 2015 — BBY Solutions mod KHIM — Worldwide Sales Corporation España (BEST BUY GEEK SQUAD)

35

2016/C 059/41

Sag T-716/15: Sag anlagt den 30. november 2015 — Gallardo Blanco mod KHIM — Expasa Agricultura y Ganadería (gengivelse af et bidsel i H-form)

36

2016/C 059/42

Sag T-718/15: Sag anlagt den 9. december 2015 — PTC Therapeutics International mod EMA

37

2016/C 059/43

Sag T-719/15 P: Appel iværksat den 8. december 2015 af LP til prøvelse af Personalerettens kendelse af 28. september 2015 i sag F-73/14

37

2016/C 059/44

Sag T-720/15: Sag anlagt den 4. december 2015 — Kommissionen mod CINAR

38

2016/C 059/45

Sag T-722/15: Sag anlagt den 4. december 2015 — Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns mod Kommissionen

38

2016/C 059/46

Sag T-723/15: Sag anlagt den 4. december 2015 — Genossenschaftsverband Bayern mod Kommissionen

40

2016/C 059/47

Sag T-727/15: Sag anlagt den 14. december 2015 — Justice & Environment mod Kommissionen

41

2016/C 059/48

Sag T-729/15: Sag anlagt den 17. december 2015 — MSD Animal Health Innovation og Intervet international mod EMA

41

2016/C 059/49

Sag T-737/15: Sag anlagt den 18. december 2015 — Hydro Aluminium Rolled Products mod Kommissionen

42

2016/C 059/50

Sag T-738/15: Sag anlagt den 18. december 2015 — Aurubis m.fl. mod Europa-Kommissionen

43

2016/C 059/51

Sag T-743/15: Sag anlagt den 21. december 2015 — Vinnolit mod Kommissionen

44

2016/C 059/52

Sag T-745/15: Sag anlagt den 22. december 2015 — FH Scorpio mod KHIM — Eckes-Granini Group (YO!)

45

2016/C 059/53

Sag T-746/15: Sag anlagt den 22. december 2015 — Biofa mod Kommissionen

46

2016/C 059/54

Sag T-750/15: Sag anlagt den 22. december 2015 — Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft m.fl. mod Kommissionen

47

2016/C 059/55

Sag T-755/15: Sag anlagt den 30. december 2015 — Luxembourg mod Kommissionen

48

2016/C 059/56

Sag T-756/15: Sag anlagt den 21. december 2015 — Tengelmann Warenhandelsgesellschaft mod KHIM — Fédération Internationale des Logis (T)

49

2016/C 059/57

Sag T-759/15: Sag anlagt den 29. december 2015 — Fiat Chrysler Finance Europe mod Kommissionen

49

2016/C 059/58

Sag T-760/15: Sag anlagt den 23. december 2015 — Nederlandene mod Kommissionen

50

2016/C 059/59

Sag T-482/15: Rettens kendelse af 7. december 2015 — Ahrend Furniture mod Kommissionen

51

 

Retten for EU-Personalesager

2016/C 059/60

Sag F-148/15: Sag anlagt den 21. december 2015 — ZZ mod Kommissionen

52

2016/C 059/61

Sag F-151/15: Sag anlagt den 23. december 2015 — ZZ mod Kommissionen

52


DA

 

Top