EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:188:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 188, 20. juni 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 188

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

57. årgang
20. juni 2014


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

HENSTILLINGER

 

Den Europæiske Centralbank

2014/C 188/1

Henstilling om en rådsforordning om ændring af forordning (EF) nr. 2533/98 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (ECB/2014/13) (fremlagt af Den Europæiske Centralbank)

1


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2014/C 188/2

Meddelelse fra Kommissionen — Kriterier for analysen af, hvorvidt statsstøtte til fremme af gennemførelsen af vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse er forenelig med det indre marked

4


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2014/C 188/3

Euroens vekselkurs

13

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2014/C 188/4

Meddelelse fra Det Forenede Kongeriges regering i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter ( 1 )

14

2014/C 188/5

Oplysninger fra medlemsstaterne om lukning af fiskeri

16


 

V   Øvrige meddelelser

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2014/C 188/6

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.7242 — Cargill/Copersucar/JV) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

17

 

ANDET

 

Europa-Kommissionen

2014/C 188/7

Offentliggørelse af en ansøgning om ændring i henhold til artikel 50, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

18

2014/C 188/8

Offentliggørelse i henhold til artikel 18, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1898/2006 af enhedsdokumentet for en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse, der registreres i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1107/96 efter proceduren i artikel 17 i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92

24


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top