Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:026:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 26, 26. januar 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2013.026.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 26

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

56. årgang
26. januar 2013


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2013/C 026/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 9 af 12.1.2013

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2013/C 026/02

Sag C-457/10 P: Domstolens dom (Første Afdeling) af 6. december 2012 — AstraZeneca AB og AstraZeneca plc mod Europa-Kommissionen og European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (Appel — konkurrence — misbrug af dominerende stilling — markedet for lægemidler til behandling af mavesår — misbrug af procedurerne vedrørende supplerende beskyttelsescertifikater for lægemidlerne og procedurerne for tilladelse til markedsføring af lægemidler — vildledende oplysninger — tilbagekaldelse af markedsføringstilladelser — hindringer for markedsføring af generiske lægemidler og for parallelimport)

2

2013/C 026/03

Sag C-552/10 P: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 22. november 2012 — Usha Martin Ltd mod Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen (Appel — dumping — forordning (EF) nr. 121/2006 — import af tovværk og kabler af stål med oprindelse i bl.a. Indien — afgørelse 2006/38/EF — forordning (EF) nr. 384/96 — artikel 8, stk. 9 — tilsagn i forbindelse med antidumpingprocedurer)

2

2013/C 026/04

Sag C-566/10 P: Domstolens dom (Store Afdeling) af 27. november 2012 — Den Italienske Republik mod Europa-Kommissionen, Republikken Litauen og Den Hellenske Republik (Appel — sprogordning — meddelelser om almindelige udvælgelsesprøver med henblik på ansættelse af fuldmægtige og assistenter — fuldstændig offentliggørelse på tre officielle sprog — prøvernes sprog — valg af det andet sprog blandt tre officielle sprog)

3

2013/C 026/05

Sag C-600/10: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 22. november 2012 — Europa-Kommissionen mod Forbundsrepublikken Tyskland (Traktatbrud — frie kapitalbevægelser — beskatning af udbytte og renter betalt til pensionsfonde og pensionskasser — behandling af udbytte og renter betalt til ikke-hjemmehørende institutioner — fradrag af driftsomkostninger, som er direkte forbundet med indtægter i form af udbytte og renter — bevisbyrde)

3

2013/C 026/06

Sag C-89/11 P: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 22. november 2012 — E.ON Energie AG mod Europa-Kommissionen (Appel — annullationssøgsmål mod en kommissionsbeslutning vedrørende fastsættelsen af en bøde for seglbrud — bevisbyrde — urigtig gengivelse af beviser — begrundelsespligt — bødens størrelse — fuld prøvelsesret — proportionalitetsprincippet)

4

2013/C 026/07

Sag C-116/11: Domstolens dom (Første Afdeling) af 22. november 2012 — Bank Handlowy w Warszawie SA og PPHU »ADAX«/Ryszard Adamiak mod Christianapol sp. z o.o. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu — Polen) (Retligt samarbejde i civile sager — forordning (EF) nr. 1346/2000 — insolvensbehandling — begrebet »insolvensbehandlingens afslutning« — spørgsmålet, om den ret, ved hvilken der er indledt en sekundær insolvensbehandling, har mulighed for at bedømme skyldnerens insolvens — muligheden for at indlede en likvidation som sekundær insolvensbehandling, når hovedinsolvensbehandlingen er en beskyttelsesprocedure)

4

2013/C 026/08

Forenede sager C-124/11, C-125/11 og C-143/11: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 6. december 2012 — Bundesrepublik Deutschland (sag C-124/11 og sag C-125/11) og Jörg-Detlef Müller (sag C-143/11) mod Karen Dittrich (sag C-124/11), Robert Klinke (sag C-125/11) og Bundesrepublik Deutschland (sag C-143/11 (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesverwaltungsgericht — Tyskland) (Ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv — national lovgivning — hjælp til tjenestemænd i tilfælde af sygdom — direktiv 2000/78/EF — artikel 3 — anvendelsesområde — begrebet »løn«)

5

2013/C 026/09

Sag C-136/11: Domstolens dom (Første Afdeling) af 22. november 2012 — Westbahn Management GmbH mod ÖBB Infrastruktur AG (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Schienen-Control Kommission — Østrig) (Transport — jernbanetransport — jernbaneinfrastrukturforvalterens pligt til at stille alle realtidsdata om togtrafik og navnlig om eventuelle forsinkelser af tog til rådighed for jernbanevirksomhederne med henblik på at muliggøre tilslutningsforbindelser)

5

2013/C 026/10

Sag C-139/11: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 22. november 2012 — Joan Cuadrench Moré mod Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Audiencia Provincial de Barcelona — Spanien) (Luftfart — kompensation og bistand til passagerer — boardingafvisning, aflysning eller lange forsinkelser — søgsmålsfrist)

6

2013/C 026/11

Sag C-152/11: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 6. december 2012 — Johann Odar mod Baxter Deutschland GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Arbeitsgericht München — Tyskland) (Ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv — direktiv 2000/78/EF — forbud mod enhver forskelsbehandling på grund af alder og handicap — fratrædelsesgodtgørelse — socialplan, som fastsætter en nedsættelse af den fratrædelsesgodtgørelse, som udbetales til handicappede arbejdstagere)

6

2013/C 026/12

Forenede sager C-182/11 og C-4183/11: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 29. november 2012 — Econord Spa mod Comune di Cagno (sag C-182/11), Comune di Varese, Comune di Solbiate (sag C-183/11) og Comune di Varese (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Consiglio di Stato — Italien) (Offentlige tjenesteydelseskontrakter — direktiv 2004/18/EF — ordregivende myndigheder, der i forhold til en af dem juridisk uafhængig enhed, som er tilslagsmodtager, udøver en kontrol svarende til den, de fører med deres egne tjenestegrene — ingen pligt til at afholde en tildelingsprocedure efter EU-retlige regler (en såkaldt tildeling »in house«) — enhed, som er tilslagsmodtager og kontrolleret af flere lokale myndigheder i fællesskab — betingelser for at foretage en »in house«-tildeling)

7

2013/C 026/13

Sag C-219/11: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 22. november 2012 — Brain Products GmbH mod BioSemi VOF, Antonius Pieter Kuiper, Robert Jan Gerard Honsbeek og Alexander Coenraad Metting van Rijn (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — medicinsk udstyr — direktiv 93/42/EØF — anvendelsesområde — fortolkning af begrebet »medicinsk udstyr« — produkt, der sælges med henblik på anvendelse til ikke-medicinske formål — undersøgelse af en fysiologisk proces — frie varebevægelser)

7

2013/C 026/14

Sag C-257/11: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 29. november 2012 — SC Gran Via Moinești SRL mod Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) og Administrația Finanțelor Publice București Sector 1 (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Curtea de Apel București — Rumænien) (Direktiv 2006/112/EF — moms — artikel 167, 168 og 185 — ret til fradrag — regulering af fradrag — erhvervelse af en grund samt derpå opførte bygninger med henblik på nedrivning af disse bygninger og gennemførelse af et ejendomsprojekt på grunden)

8

2013/C 026/15

Sag C-262/11: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 29. november 2012 — (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarien) — Kremikovtzi AD mod Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma (Republikken Bulgariens tiltrædelse af Den Europæiske Union — associeringsaftalen EF-Bulgarien — stålsektor — offentlig støtte til omstruktureringsformål tildelt før tiltrædelsen — betingelser — de begunstigede virksomheders levedygtighed ved udgangen af omstruktureringsperioden — en begunstiget virksomheds insolvenserklæring efter tiltrædelsen — de nationale myndigheders og Europa-Kommissionens respektive kompetencer — national beslutning, hvorved der blev fastslået en offentlig fordring hidrørende fra ulovlig støtte — afgørelse EU-BG nr. 3/2006 — bilag V til tiltrædelsesakten — støtte, der er gældende efter tiltrædelsen — forordning (EF) nr. 659/1999 — eksisterende støtte)

8

2013/C 026/16

Sag C-277/11: Domstolens dom (Første Afdeling) af 22. november 2012 — M.M. mod Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irlande og Attorney General (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court of Ireland — Irland) (Præjudiciel forelæggelse — fælles europæisk asylsystem — direktiv 2004/83/EF — minimumsstandarder for anerkendelse af flygtningestatus eller subsidiær beskyttelsesstatus — artikel 4, stk. 1, andet punktum — medlemsstatens samarbejde med ansøgeren med henblik på at vurdere de relevante forhold i dennes ansøgning — rækkevidde — lovligheden af national procedure fulgt ved behandlingen af en ansøgning om subsidiær beskyttelse efter afslag på en ansøgning om meddelelse af flygtningestatus — iagttagelse af de grundlæggende rettigheder — retten til at blive hørt)

9

2013/C 026/17

Sag C-285/11: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 6. december 2012 — BONIK (EOOD) mod Direktor na Direktsia »Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto« — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Administrativen sad — Varna — Bulgarien) (Moms — direktiv 2006/112/EF — fradragsret — nægtelse)

10

2013/C 026/18

Forenede sager C-320/11, C-330/11, C-382/11 og C-383/11: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 22. november 2012 — DIGITALNET OOD (sag C-320/11 og sag C-383/11), Tsifrova kompania OOD (sag C-330/11) og M SAT CABLE AD (sag C-382/11) mod Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri Mitnitsa Varna (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Administrativen sad — Varna — Bulgarien) (Den fælles toldtarif — tarifering — kombineret nomenklatur — apparater, der gør det muligt at modtage fjernsynssignaler, og som via indbygget modem giver adgang til internettet og gør det muligt at udveksle informationer interaktivt)

10

2013/C 026/19

Forenede sager C-356/11 og C-357/11: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 6. december 2012 — O. og S. mod Maahanmuuttovirasto (sag C-356/11) og Maahanmuuttovirasto mod L. (sag C-357/11) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Korkein hallinto-oikeus — Finland) (Unionsborgerskab — artikel 20 TEUF — direktiv 2003/86/EF — ret til familiesammenføring — mindreårige unionsborgere, der bor sammen med deres mødre, som er tredjelandsstatsborgere, på den medlemsstats område, hvor disse børn er statsborgere — ret til tidsubegrænset ophold i denne medlemsstat for mødrene, som har fået tildelt eneforældremyndigheden over unionsborgerne — sammenbringning af familier i forbindelse med mødrenes indgåelse af nyt ægteskab med tredjelandsstatsborgere og fødsel af børn, der ligeledes er tredjelandsstatsborgere og født i disse ægteskaber — ansøgninger om familiesammenføring i unionsborgernes oprindelsesmedlemsstat — afslag på ret til ophold til de nye ægtefæller grundet fraværet af tilstrækkelige indtægter — ret til respekt for familielivet — hensyntagen til børnenes tarv)

11

2013/C 026/20

Sag C-385/11: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 22. november 2012 — Isabel Elbal Moreno mod Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) og Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de lo Social de Barcelona — Spanien) (Artikel 157 TEUF — direktiv 79/7/EØF — direktiv 97/81/EF — rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde — direktiv 2006/54/EF — bidragspligtig alderspension — ligebehandling af mandlige og kvindelige arbejdstagere — indirekte forskelsbehandling på grund af køn)

12

2013/C 026/21

Sag C-410/11: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 22. november 2012 — Pedro Espada Sánchez, Alejandra Oviedo Gonzales, Lucía Espada Oviedo og Pedro Espada Oviedo mod Iberia Líneas Aéreas de España SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Audiencia Provincial de Barcelona — Spanien) (Luftfart — Montrealkonventionen — artikel 22, stk. 2 — luftfartselskabers ansvar for bagage — begrænsning i tilfælde af ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage — flere passagerers fælles bagage — indcheckning foretaget af en enkelt af disse passagerer)

12

2013/C 026/22

Sag C-416/11 P: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 29. november 2012 — Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland mod Europa-Kommissionen (Appel — direktiv 92/43/EØS — bevaring af naturtyper — liste over lokaliteter af fællesskabsbetydning i den biogeografiske region i middelhavsområdet — optagelse på listen af en lokalitet foreslået af Kongeriget Spanien — lokalitet, som angiveligt omfatter et område af det britisk gibraltariske søterritorium og et åbent havområde — annullationssøgsmål — rent bekræftende retsakt)

13

2013/C 026/23

Sag C-430/11: Domstolens dom (Første Afdeling) af 6. december 2012 — straffesag mod Md Sagor (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale di Rovigo — Italien) (Område med frihed, sikkerhed og retfærdighed — direktiv 2008/115/EF — fælles standarder og procedurer for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold — national lovgivning, som foreskriver en bødestraf, der kan erstattes af en sanktion i form af udvisning eller husarrest)

13

2013/C 026/24

Sag C-441/11 P: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 6. december 2012 — Europa-Kommissionen mod Verhuizingen Coppens NV (Appel — konkurrence — karteller — artikel 81 EF og EØS-aftalens artikel 53 — det belgiske marked for internationale flyttetjenester — kartel, der omfatter tre enkeltaftaler — samlet vedvarende overtrædelse — manglende bevis for en deltager i en enkeltaftales kendskab til de andre enkeltaftaler — hel eller delvis annullation af Kommissionens beslutning — artikel 263 TEUF og 264 TEUF)

14

2013/C 026/25

Sag C-562/11: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 6. december 2012 — Société d’Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA) mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesfinanzhof — Tyskland) (Landbrug — forordning (EØF) nr. 3665/87 — artikel 11 — eksportrestitutioner — anmodning om restitution for en udførsel, hvorefter der ikke består nogen restitutionsret — administrativ sanktion)

14

2013/C 026/26

Sag C-119/12: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 22. november 2012 — Josef Probst mod mr.nexnet GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland) (Elektronisk kommunikation — direktiv 2002/58/EF — artikel 6, stk. 2 og 5 — behandling af personoplysninger — trafikdata, som er nødvendig for debitering og inddrivelse — et tredje selskabs inddrivelse af fordringer — personer, som handler efter bemyndigelse fra udbydere af offentlige kommunikationsnet og offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester)

15

2013/C 026/27

Sag C-370/12: Domstolens dom (plenum) af 27. november 2012 — Thomas Pringle mod Government of Ireland, Ireland og the Attorney General (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Supreme Court — Irland) (Stabilitetsmekanisme for de medlemsstater, der har euroen som valuta — afgørelse 2011/199/EU — ændring af artikel 136 TEUF — gyldighed — artikel 48, stk. 6, TEU — forenklet revisionsprocedure — ESM-traktaten — økonomisk og monetær politik — medlemsstaternes kompetence)

15

2013/C 026/28

Sag C-446/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Nederlandene) den 3. oktober 2012 — W.P. Willems mod Burgemeester van Nuth

16

2013/C 026/29

Sag C-447/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Nederlandene) den 5. oktober 2012 — H.J. Kooistra mod Burgemeester van Skarsterlân

16

2013/C 026/30

Sag C-448/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Nederlandene) den 8. oktober 2012 — M. Roest mod Burgemeester van Amsterdam

17

2013/C 026/31

Sag C-449/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Nederlandene) den 8. oktober 2012 — L.J.A. van Luijk mod Burgemeester van Den Haag

18

2013/C 026/32

Sag C-452/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Krefeld (Tyskland) den 9. oktober 2012 — NIPPONKOA Insurance Co (Europe) Ltd mod Inter-Zuid Transport BV

18

2013/C 026/33

Sag C-456/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Nederlandene) den 10. oktober 2012 — Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel og O, sagens anden part B

19

2013/C 026/34

Sag C-457/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Nederlandene) den 10. oktober 2012 — S en Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel mod G

19

2013/C 026/35

Sag C-469/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Handelsgericht Wien (Østrig) den 22. oktober 2012 — Krejci Lager & Umschlagbetriebs GmbH mod Olbrich Transport und Logistik GmbH

19

2013/C 026/36

Sag C-473/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour constitutionnelle (Belgien) den 22. oktober 2012 — Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) mod Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL og Grégory Francotte

20

2013/C 026/37

Sag C-474/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgerichtshof (Østrig) den 22. oktober 2012 — Schiebel Aircraft GmbH

20

2013/C 026/38

Sag C-475/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Fővárosi Törvényszék (Ungarn) den 22. oktober 2012 — UPC DTH Sárl mod Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese

20

2013/C 026/39

Sag C-477/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundespatentgericht (Tyskland) den 24. oktober 2012 — Hogan Lovells International LLP mod Bayer CropScience K.K.

21

2013/C 026/40

Sag C-478/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesgericht Feldkirch (Østrig) den 24. oktober 2012 — Armin Maletic og Marianne Maletic mod lastminute.com GmbH og TUI Österreich GmbH

22

2013/C 026/41

Sag C-480/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 25. oktober 2012 — Minister van Financiën mod X BV

22

2013/C 026/42

Sag C-483/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Grondwettelijk Hof (Belgien) den 29. oktober 2012 — Pelckmans Turnhout NV mod Walter Van Gastel Balen NV m.fl.

22

2013/C 026/43

Sag C-484/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank ’s-Gravenhage (Nederlandene) den 31. oktober 2012 — Georgetown University mod Octrooicentrum Nederland, der handler under navnet NL Octrooicentrum

23

2013/C 026/44

Sag C-485/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nederlandene) den 31. oktober 2012 — Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer mod Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

23

2013/C 026/45

Sag C-486/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Nederlandene) den 31. oktober 2012 — X, den anden part i sagen: Heffingsambtenaar van de gemeente Z

24

2013/C 026/46

Sag C-487/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ourense (Spanien) den 2. november 2012 — Vueling Airlines S.A. mod Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

24

2013/C 026/47

Sag C-492/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 5. november 2012 — Conseil national de l’ordre des médecins mod Ministère des affaires sociales et de la santé

24

2013/C 026/48

Sag C-494/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Det Forenede Kongerige) den 5. november 2012 — Dixons Retail Plc mod Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

25

2013/C 026/49

Sag C-497/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italien) den 7. november 2012 — Davide Gullotta og Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas mod Ministero della Salute og Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

25

2013/C 026/50

Sag C-498/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale di Tivoli (Italien) den 7. november 2012 — Antonella Pedone mod Maria Adele Corrao

26

2013/C 026/51

Sag C-499/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale di Tivoli (Italien) den 7. november 2012 — Elisabetta Gentile mod Ufficio Finanziario della Direzione Ufficio Territoriale di Tivoli m.fl.

26

2013/C 026/52

Sag C-500/12: Sag anlagt den 6. november 2012 — Europa-Kommissionen mod Republikken Polen

26

2013/C 026/53

Sag C-501/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 8. november 2012 — Thomas Specht mod Land Berlin

27

2013/C 026/54

Sag C-502/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 8. november 2012 — Jens Schombera mod Land Berlin

28

2013/C 026/55

Sag C-503/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 8. november 2012 — Alexander Wieland mod Land Berlin

28

2013/C 026/56

Sag C-504/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 8. november 2012 — Uwe Schönefeld mod Land Berlin

29

2013/C 026/57

Sag C-505/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 8. november 2012 — Antje Wilke mod Land Berlin

30

2013/C 026/58

Sag C-506/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 8. november 2012 — Gerd Schini mod Land Berlin

31

2013/C 026/59

Sag C-507/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Supreme Court of the United Kingdom (Det Forenede Kongerige) den 8. november 2012 — Jessy Saint Prix mod Secretary of State for Work and Pensions

32

2013/C 026/60

Sag C-511/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Central Administrativo Norte (Portugal) den 12. november 2012 — Joaquim Fernando Macedo Maia, m.fl. mod Fundo de Garantia Salarial, IP

32

2013/C 026/61

Sag C-512/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 13. november 2012 — Octapharma France mod Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) og Ministère des affaires sociales et de la santé

32

2013/C 026/62

Sag C-515/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen) den 14. november 2012 — UAB »4finance« mod Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba og Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

33

2013/C 026/63

Sag C-516/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 15. november 2012 — CTP mod Regione Campania, Provincia di Napoli

34

2013/C 026/64

Sag C-517/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 15. november 2012 — CTP mod Regione Campania

34

2013/C 026/65

Sag C-518/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 15. november 2012 — CTP mod Regione Campania og Provincia di Napoli

34

2013/C 026/66

Sag C-520/12 P: Appel iværksat den 16. november 2012 af Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 13. september 2012 i sag T-369/11, Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE mod Europa-Kommissionen, Den Europæiske Unions delegation i Tyrkiet, Central Finance & Contracts Unit (CFCU)

35

2013/C 026/67

Sag C-525/12: Sag anlagt den 19. november 2012 — Europa-Kommissionen mod Forbundsrepublikken Tyskland

35

2013/C 026/68

Sag C-527/12: Sag anlagt den 20. november 2012 — Europa-Kommissionen mod Forbundsrepublikken Tyskland

36

2013/C 026/69

Sag C-530/12 P: Appel iværksat den 21. november 2012 af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 13. september 2012 i sag T-404/10 — National Lottery Commission mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

36

2013/C 026/70

Sag C-532/12: Sag anlagt den 23. november 2012 — Europa-Kommissionen mod Storhertugdømmet Luxembourg

37

2013/C 026/71

Sag C-538/12: Sag anlagt den 26. november 2012 — Europa-Kommissionen mod Republikken Slovenien

38

2013/C 026/72

Sag C-547/12 P: Appel iværksat den 28. november 2012 af Den Hellenske Republik til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 10. oktober 2012 i sag T-158/09, Grækenland mod Kommissionen

38

 

Retten

2013/C 026/73

Sag T-491/07: Rettens dom af 29. november 2012 — CB mod Kommissionen (Konkurrence — vedtagelse inden for en sammenslutning af virksomheder — markedet for udstedelse af betalingskort i Frankrig — beslutning, der fastslår en overtrædelse af artikel 81 EF — takstmæssige foranstaltninger, der finder anvendelse på »nytilkomne« — afgift for tilslutning og mekanismer til såkaldt »regulering af hvervefunktionen« og »vækning af sovende medlemmer« — det relevante marked — genstand for de pågældende foranstaltninger — konkurrencebegrænsende formål — artikel 81, stk. 3, EF — åbenbart urigtige skøn — princippet om god forvaltningsskik — proportionalitet — retssikkerhed)

39

2013/C 026/74

Sag T-42/09: Rettens dom af 7. december 2012 — A. Loacker mod KHIM — Editrice Quadratum (QUADRATUM) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket QUADRATUM — det ældre EF-ordmærke LOACKER QUADRATINI — relativ registreringshindring — ingen risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009) — artikel 73, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 75 i forordning nr. 207/2009) — artikel 74 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 76 i forordning nr. 207/2009)

39

2013/C 026/75

Sag T-167/10: Rettens dom af 6. december 2012 — Evropaïki Dynamiki mod Kommissionen (Aktindsigt — forordning (EF) nr. 1049/2001 — indkaldelser af tilbud — afslag på aktindsigt — annullationssøgsmål — søgsmålsfrist — udgangspunkt — formaliteten — undtagelse vedrørende beskyttelsen af EU's økonomiske politik — undtagelse vedrørende beskyttelsen af tredjemands forretningsmæssige interesser — undtagelse vedrørende beskyttelse af offentlighedens interesser med hensyn til den offentlige sikkerhed — begrundelsespligt)

40

2013/C 026/76

Sag T-390/10 P: Rettens dom af 6. december 2012 — Füller-Tomlinson mod Parlamentet (Appel — personalesag — midlertidigt ansatte — social sikring — erhvervssygdom — fastsættelse af den erhvervsbetingede invaliditetsgrad — anvendelse af den europæiske tabel til evaluering af fysisk og psykisk invaliditet — urigtig gengivelse af de faktiske omstændigheder — rimelig frist)

40

2013/C 026/77

Sagerne T-537/10 og 538/10: Rettens dom af 29. november 2012 — Adamowski mod KHIM — Fagumit (FAGUMIT) (EF-varemærker — ugyldighedssag — EF-ordmærket Fagumit og EF-figurmærket FAGUMIT — det ældre nationale figurmærke FAGUMIT — relativ ugyldighedsgrund — artikel 8, stk. 3, og artikel 165, stk. 4, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

40

2013/C 026/78

Sag T-590/10: Rettens dom af 29. november 2012 — Thesing og Bloomberg Finance mod ECB (Aktindsigt — afgørelse 2004/258/EF — dokumenter vedrørende en medlemsstats offentlige gæld og offentlige underskud — afslag på aktindsigt — undtagelse vedrørende Unionens eller en medlemsstats økonomiske politik — delvist afslag på aktindsig)

41

2013/C 026/79

Sag T-15/11: Rettens dom af 11. december 2012 — Sina Bank mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Iran med henblik på at forhindre nuklear spredning — indefrysning af pengemidler — annullationssøgsmål — begrundelsespligt)

41

2013/C 026/80

Sag T-143/11: Rettens dom af 5. december 2012 — Consorzio vino Chianti Classico mod KHIM — FFR (F.F.R.) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket »F.F.R.« — de ældre nationale figurmærker CHIANTI CLASSICO — relativ registreringshindring — ingen risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), og stk. 5, i forordning nr. 207/2009)

42

2013/C 026/81

Sag T-171/11: Rettens dom af 29. november 2012 — Hopf mod KHIM (Clampflex) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærket Clampflex — absolutte registreringshindringer — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009 — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — begrundelsespligt — artikel 75 i forordning nr. 207/2009)

42

2013/C 026/82

Sag T-421/11: Rettens dom af 5. december 2012 — Qualitest mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Iran med det formål at forhindre nuklear spredning — indefrysning af midler — annullationssøgsmål — begrundelsespligt — åbenbart urigtigt skøn)

43

2013/C 026/83

Sag T-630/11 P: Rettens dom af 6. december 2012 — Strobl mod Kommissionen (Appel — personalesag — tjenestemænd — ansættelse — almindelig udvælgelsesprøve — ansøgere opført på en liste over egnede ansøgere før den nye vedtægts ikrafttræden — meddelelse om ledig stilling — udnævnelse — indplacering i lønklasse efter de nye, mindre fordelagtige regler — artikel 12 i bilag XIII til vedtægten — retlig fejl — Personalerettens begrundelsespligt)

43

2013/C 026/84

Sag T-22/12: Rettens dom af 11. december 2012 — Fomanu mod KHIM (Qualität hat Zukunft) (EF-varemærker — amsøgning om EF-ordmærket Qualität hat Zukunft — absolutte registreringshindringer — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

44

2013/C 026/85

Sag T-29/12: Rettens dom af 28. november 2012 — Bauer mod KHIM — BenQ Materials (Daxon) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket Daxon — det ældre EF-ordmærke DALTON — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. (EF) 207/2009)

44

2013/C 026/86

Sag T-17/10: Rettens kendelse af 27. november 2012 — Steinberg mod Kommissionen (annullationssøgsmål — aktindsigt — forordning (EF) nr. 1049/2001 — dokumenter vedrørende finansieringsafgørelser om tilskud til israelske og palæstinensiske ikke-statslige organisationer inden for rammerne af programmet »Partnerskab for Fred« og Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder — delvist afslag på aktindsigt — undtagelse vedrørende beskyttelsen af offentlige interesser i henseende til offentlig sikkerhed — begrundelsespligt — åbenbart, at søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er retligt ugrundet)

44

2013/C 026/87

Sag T-302/10: Rettens kendelse af 23. november 2012 — Crocs mod KHIM — Holey Soles Holdings og PHI (gengivelse af fodtøj) (EF-varemærker — ugyldighedsbegæring — tilbagekaldelse af begæring om ugyldighed — ufornødent at træffe afgørelse)

45

2013/C 026/88

Sag T-541/10: Rettens kendelse af 27. november 2012 — ADEDY m.fl. mod Rådet (Annullationssøgsmål — afgørelser rettet til en medlemsstat med henblik på at rette op på situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud — ikke umiddelbart berørt — afvisning)

45

2013/C 026/89

Sag T-215/11: Rettens kendelse af 27. november 2012 — ADEDY m.fl. mod Rådet (Annullationssøgsmål — beslutning rettet til en medlemsstat for at rette op på en situation med et uforholdsmæssigt stort underskud — ikke umiddelbart berørt — afvisning)

45

2013/C 026/90

Sag T-278/11: Rettens kendelse af 13. november 2012 — ClientEarth m.fl. mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — aktindsigt — forordning (EF) nr. 1049/2001 — stiltiende afslag på aktindsigt — søgsmålsfrist — søgsmål for sent anlagt — åbenbart afvisningsgrundlag)

46

2013/C 026/91

Sag T-466/11: Rettens kendelse af 19. oktober 2012 — Ellinika Nafpigeia og Hoern mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — statsstøtte — skibsbygning — støtte ydet af de græske myndigheder til et skibsværft — gennemførelsesforanstaltninger i Kommissionens beslutning om uforenelighed og anordning af tilbagesøgning af støtten — afvisning)

46

2013/C 026/92

Sag T-491/11 P: Rettens kendelse af 20. november 2012 — Luigi Marcuccio mod Europa-Kommissionen (Appel — personalesag — tjenestemænd — varigheden af proceduren vedrørende anerkendelse af en vedvarende, delvis invaliditet — skade, som sagsøgeren angiveligt har lidt — erstatning af sagsomkostninger, der kunne være undgået — frifindelse i første instans under henvisning til at søgsmålet er åbenbart ugrundet — artikel 94, litra a), i Personalerettens procesreglement)

47

2013/C 026/93

Sag T-548/11: Rettens kendelse af 26. november 2012 — MIP Metro mod KHIM — Real Seguros (real,- QUALITY) (EF-varemærker — indsigelsessag — fortabelse af de ældre nationale mærker — ufornødent at træffe afgørelse)

47

2013/C 026/94

Sag T-549/11: Rettens kendelse af 26. november 2012 — MIP Metro mod KHIM — Real Seguros (real,- BIO) (EF-varemærker — indsigelsessag — fortabelse af de ældre nationale mærker — ufornødent at træffe afgørelse)

47

2013/C 026/95

Sag T-616/11 P: Rettens kendelse af 8. november 2012 — Marcuccio mod Europa-Kommissionen (Appel — personalesag — tjenestemænd — frifindelse i første instans, idet søgsmålet er åbenbart ugrundet — skade, sagsøgeren angiveligt har lidt — erstatning af udgifter, som kunne have været undgået — artikel 94, litra a), i Personalerettens procesreglement)

48

2013/C 026/96

Sag T-672/11: Rettens kendelse af 27. november 2012 — H-Holding mod Parlamentet (Passivitetssøgsmål — erstatningssøgsmål — åbenbart, at sagen delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ubegrundet)

48

2013/C 026/97

Sag T-120/12: Rettens kendelse af 20. november 2012 — Shahid Beheshti University mod Rådet (Annullationssøgsmål — fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Iran med det formål at forhindre nuklear spredning — indefrysning af midler — søgsmålsfrist — for sent anlagt søgsmål — afvisning)

48

2013/C 026/98

Sag T-138/12: Rettens kendelse af 20. november 2012 — Geipel mod KHIM — Reeh (BEST BODY NUTRITION (EF-varemærker — indsigelse — tilbagetagelse af indsigelsen — ufornødent at træffe afgørelse)

49

2013/C 026/99

Sag T-164/12 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 29. november 2012 — Alstom mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — konkurrence — kommissionsafgørelse om at udlevere dokumenter til en national ret — fortrolighed — ret til en effektiv retsbeskyttelse — begæring om foreløbige forholdsregler — fumus boni juris — uopsættelighed — interesseafvejning)

49

2013/C 026/00

Sag T-341/12 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 16. november 2012 — Evonik Degussa mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — konkurrence — offentliggørelse af en afgørelse, hvorved Kommissionen har fastslået en overtrædelse af bestemmelserne om forbud mod karteller — afslag på begæring om fortrolig behandling af oplysninger meddelt Kommissionen i henhold til samarbejdsmeddelelsen — interesseafvejning — uopsættelighed — fumus boni juris)

49

2013/C 026/01

Sag T-343/12: Rettens kendelse af 21. november 2012 — Grupo T Diffusión mod KHIM — ABR Producción Contemporánea (Lampe) (EF-varemærker — ugyldighedsbegæring — tilbagekaldelse af begæring om ugyldighed — ufornødent at træffe afgørelse)

50

2013/C 026/02

Sag T-453/12: Sag anlagt den 12. oktober 2012 — Zoo Sport mod KHIM — K-2 (ZOOSPORT)

50

2013/C 026/03

Sag T-470/12: Sag anlagt den 22. oktober 2012 — Sothys Auriac mod KHIM — Grand Hotel Primavera (BEAUTY GARDEN)

51

2013/C 026/04

Sag T-473/12: Sag anlagt den 1. november 2012 — Aer Lingus mod Kommissionen

51

2013/C 026/05

Sag T-480/12: Sag anlagt den 5. november 2012 — Coca-Cola mod KHIM — Mitico (Master)

52

2013/C 026/06

Sag T-482/12: Sag anlagt den 29. oktober 2012 — Internationaler Hilfsfonds mod Kommissionen

53

2013/C 026/07

Sag T-483/12: Sag anlagt den 5. november 2012 — Nestlé Unternehmungen Deutschland mod KHIM — Lotte (LOTTE)

53

2013/C 026/08

Sag T-484/12: Sag anlagt den 6. november 2012 — CeWe Color mod KHIM (SMILECARD)

53

2013/C 026/09

Sag T-485/12: Sag anlagt den 9. november 2012 — Grupo Bimbo mod KHIM (SANISSIMO)

54

2013/C 026/10

Sag T-487/12: Sag anlagt den 9. november 2012 — Eckes-Granini mod KHIM — Panini (PANINI)

54

2013/C 026/11

Sag T-489/12: Sag anlagt den 8. november 2012 — Planet mod Kommissionen

55

2013/C 026/12

Sag T-490/12: Sag anlagt den 6. november 2012 — Mondadori Editore mod KHIM — Grazia Equity (GRAZIA)

55

2013/C 026/13

Sag T-493/12: Sag anlagt den 14. november 2012 — Sanofi mod KHIM — GP Pharm (GEPRAL)

56

2013/C 026/14

Sag T-494/12: Sag anlagt den 14. november 2012 — Biscuits Poult mod KHIM — Banketbakkerij Merba (Biscuits)

56

2013/C 026/15

Sag T-495/12: Sag anlagt den 16. november 2012 — European Drinks mod KHIM — Alexandrion Grup Romania (Dracula Bite)

57

2013/C 026/16

Sag T-496/12: Sag anlagt den 16. november 2012 — European Drinks mod KHIM — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

57

2013/C 026/17

Sag T-497/12: Sag anlagt den 16. november 2012 — European Drinks mod KHIM — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

58

2013/C 026/18

Sag T-498/12: Sag anlagt den 16. november 2012 — Koinopraxia Touristiki Loutrakiou mod Kommissionen

58

2013/C 026/19

Sag T-499/12: Sag anlagt den 13. november 2012 — HSH Investment Holdings Coinvest-C og HSH Investment Holdings FSO mod Kommissionen

59

2013/C 026/20

Sag T-500/12: Sag anlagt den 15. november 2012 — Ryanair mod Kommissionen

60

2013/C 026/21

Sag T-501/12: Sag anlagt den 19. november 2012 — Farmaceutisk Laboratorium Ferring mod KHIM — Tillotts Pharma (OCTASA)

61

2013/C 026/22

Sag T-502/12: Sag anlagt den 19. november 2012 — Ferring mod KHIM — Tillotts Pharma (OCTASA)

62

2013/C 026/23

Sag T-503/12: Sag anlagt den 16. november 2012 — Det Forenede Kongerige mod Kommissionen

62

2013/C 026/24

Sag T-504/12: Sag anlagt den 19. november 2012 — Murnauer Markenvertrieb mod KHIM — (NOTFALL CREME)

63

2013/C 026/25

Sag T-505/12: Sag anlagt den 19. november 2012 — Compagnie des montres Longines, Francillon mod KHIM — Cheng (B)

63

2013/C 026/26

Sag T-508/12: Sag anlagt den 19. november 2012 — Automobile Association mod KHIM — Duncan Petersen Publishing (Mapper)

64

2013/C 026/27

Sag T-509/12: Sag anlagt den 16. november 2012 — Advance Magazine Publishers mod KHIM — Nanso Group (TEEN VOGUE)

64

2013/C 026/28

Sag T-510/12: Sag anlagt den 21. november 2012 — Conrad Electronic mod KHIM — Sky IP International (EuroSky)

65

2013/C 026/29

Sag T-513/12: Sag anlagt den 22. november 2012 — NCL mod KHIM (NORWEGIAN GETAWAY)

65

2013/C 026/30

Sag T-514/12: Sag anlagt den 22. november 2012 — NCL mod KHIM (NORWEGIAN BREAKAWAY)

66

2013/C 026/31

Sag T-515/12: Sag anlagt den 22. november 2012 — El Corte Inglés mod KHIM — English Cut (The English Cut)

66

2013/C 026/32

Sag T-519/12: Sag anlagt den 27. november 2012 — mobile.international mod KHIM — Kommission (PL mobile.eu)

67

2013/C 026/33

Sag T-527/12: Sag anlagt den 6. december 2012 — DeMaCo Holland mod Kommissionen

68

2013/C 026/34

Sag T-468/09: Rettens kendelse af 3. december 2012 — JSK International Architekten und Ingenieure mod ECB

68

2013/C 026/35

Sag T-100/10: Rettens kendelse af 28. november 2012 — Nordzucker mod Kommissionen

69

2013/C 026/36

Sag T-364/11: Rettens kendelse af 4. december 2012 — Arla Foods mod KHIM — Artax (Lactofree)

69

2013/C 026/37

Sag T-590/11: Rettens kendelse af 14. november 2012 — S & S Szlegiel Szlegiel i Wiśniewski mod KHIM — Scotch & Soda (SODA)

69

2013/C 026/38

Sag T-77/12: Rettens kendelse af 4. december 2012 — Wahl mod KHIM — Tenacta Group (bellissima)

69

2013/C 026/39

Sag T-200/12: Rettens kendelse af 12. november 2012 — Shannon Free Airport Development mod Kommissionen

69

2013/C 026/40

Sag T-230/12: Rettens kendelse af 21. november 2012 — Axa Belgium mod Kommissionen

69

 

Retten for EU-Personalesager

2013/C 026/41

Sag F-103/12: Sag anlagt den 27. september 2012 — ZZ mod Europol

70

2013/C 026/42

Sag F-104/12: Sag anlagt den 27. september 2012 — ZZ mod Europol

70

2013/C 026/43

Sag F-105/12: Sag anlagt den 27. september 2012 — ZZ mod Europol

70

2013/C 026/44

Sag F-113/12: Sag anlagt den 9. oktober 2012 — ZZ mod Kommissionen

71

2013/C 026/45

Sag F-114/12: Sag anlagt den 10. oktober 2012 — ZZ mod Kommissionen

71

2013/C 026/46

Sag F-115/12: Sag anlagt den 15. oktober 2012 — ZZ mod Kommissionen

71

2013/C 026/47

Sag F-122/12: Sag anlagt den 22. oktober 2012 — ZZ mod Rådet

72

2013/C 026/48

Sag F-124/12: Sag anlagt den 22. oktober 2012 — ZZ mod EONN

72

2013/C 026/49

Sag F-125/12: Sag anlagt den 3. november 2012 — ZZ mod KHIM

72

2013/C 026/50

Sag F-128/12: Sag anlagt den 29. oktober 2012 — ZZ mod Europa-Parlamentet

73

2013/C 026/51

Sag F-129/12: Sag anlagt den 31. oktober 2012 — CH mod Parlamentet

73

2013/C 026/52

Sag F-132/12: Sag anlagt den 7. november 2012 — ZZ m.fl. mod Kommissionen

73

2013/C 026/53

Sag F-134/12: Sag anlagt den 9. november 2012 — ZZ mod Rådet

74

2013/C 026/54

Sag F-135/12: Sag anlagt den 9. november 2012 — ZZ mod Forvaltningsorganet for Forskning (REA)

74

2013/C 026/55

Sag F-136/12: Sag anlagt den 9. november 2012 — ZZ mod Rådet

75

2013/C 026/56

Sag F-137/12: Sag anlagt den 14. november 2012 — ZZ mod Kommissionen

75

2013/C 026/57

Sag F-138/12: Sag anlagt den 14. november 2012 — ZZ mod Kommissionen

75

2013/C 026/58

Sag F-139/12: Sag anlagt den 14. november 2012 — ZZ mod Kommissionen

76

2013/C 026/59

Sag F-140/12: Sag anlagt den 16. november 2012 — ZZ mod Kommissionen

76

2013/C 026/60

Sag F-141/12: Sag anlagt den 16. november 2012 — ZZ mod Kommissionen

76

2013/C 026/61

Sag F-142/12: Sag anlagt den 16. november 2012 — ZZ mod Kommissionen

77

2013/C 026/62

Sag F-143/12: Sag anlagt den 21. november 2012 — ZZ mod Kommissionen

77

2013/C 026/63

Sag F-144/12: Sag anlagt den 21. november 2012 — ZZ mod Kommissionen

77

2013/C 026/64

Sag F-146/12: Sag anlagt den 28. november 2012 — ZZ mod Kommissionen

78


DA

 

Top