EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:351:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 351, 15. november 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2012.351.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 351

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

55. årgang
15. november 2012


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

483. plenarmøde den 18. og 19. september 2012

2012/C 351/01

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om intelligent og inklusiv vækst (initiativudtalelse)

1

2012/C 351/02

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om rammebestemmelser for reklame rettet mod børn og unge (initiativudtalelse)

6

2012/C 351/03

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om udsatte gruppers rettigheder på arbejdspladsen — navnlig spørgsmålene om diskriminering på grund af seksuel orientering (initiativudtalelse)

12

2012/C 351/04

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om indvandrede iværksætteres bidrag til EU's økonomi (initiativudtalelse)

16

2012/C 351/05

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om udryddelse af vold mod kvinder i hjemmet (initiativudtalelse)

21

2012/C 351/06

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om civilsamfundets rolle i bekæmpelsen af korruption i det sydlige Middelhavsområde (initiativudtalelse)

27

2012/C 351/07

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om ansvarlig brug af sociale netværk og forebyggelse af problemer desangående (initiativudtalelse)

31

2012/C 351/08

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om en aktuel analyse af omkostningerne ved det manglende Europa (initiativudtalelse)

36


 

III   Forberedende retsakter

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

 

483. plenarmøde den 18. og 19. september 2012

2012/C 351/09

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg — Tackling af arveafgiftsproblemer på tværs af landegrænserne i EU — COM(2011) 864 final

42

2012/C 351/10

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg — En handlingsplan om bedre adgang til finansiering for SMV'er — COM(2011) 870 final

45

2012/C 351/11

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Grønbog — På vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger« — COM(2011) 941 final

52

2012/C 351/12

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Rådets forordning om statut for den europæiske almennyttige fond (FE) — COM(2012) 35 final — 2012/0022 (APP)

57

2012/C 351/13

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser — COM(2012) 131 final — 2012/0061 (COD)

61

2012/C 351/14

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Innovation for en bæredygtig fremtid — En handlingsplan for miljøinnovation — COM(2011) 899 final

65

2012/C 351/15

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Europæisk strategi for et bedre internet for børn — COM(2012) 196 final

68

2012/C 351/16

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked — COM(2012) 238 final

73

2012/C 351/17

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg — Handel, vækst og udvikling — En skræddersyet handels- og investeringspolitik for de lande, der har størst behov — COM(2012) 22 final

77

2012/C 351/18

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 850/98 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1288/2009 — COM(2012) 298 final — 2012/0158 (COD)

83

2012/C 351/19

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om regnskabsregler og handlingsplaner vedrørende drivhusgasemissioner og -optag i forbindelse med aktiviteter, der vedrører arealanvendelse, ændret arealanvendelse og skovbrug — COM(2012) 93 final — 2012/0042 (COD) — og om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Medregning af arealanvendelse, ændret arealanvendelse og skovbrug (LULUCF) i EU's forpligtelser vedrørende klimaændringer — COM(2012) 94 final

85

2012/C 351/20

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik — COM(2012) 277 final — 2012/0143 (COD)

89

2012/C 351/21

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 om oprettelse af en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri — COM(2012) 332 final — 2012/0162 (COD)

90

2012/C 351/22

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets beslutning 2008/971/EF for så vidt angår medtagelse af forstligt formeringsmateriale af kategorien »kvalificeret« i nævnte beslutnings anvendelsesområde og ajourføring af navnet på de myndigheder, der er ansvarlige for godkendelse og kontrol af produktionen — COM(2012) 355 final — 2012/0172 (COD)

91

2012/C 351/23

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets beslutning 2003/17/EF ved at forlænge dens anvendelsesperiode og ved at ajourføre navnene på et tredjeland og på de myndigheder, der er ansvarlige for godkendelse og kontrol af produktionen — COM(2012) 343 final — 2012/0165 (COD)

92


DA

 

Top