EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:068:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 68, 6. marts 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2012.068.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 68

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

55. årgang
6. marts 2012


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

477. plenarmøde den 18. og 19. januar 2012

2012/C 068/01

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om videregående erhvervsuddannelse som et tiltrækkende alternativ til videregående akademisk uddannelse (initiativudtalelse)

1

2012/C 068/02

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om beskæftigelse af unge, tekniske kvalifikationer og mobilitet (initiativudtalelse)

11

2012/C 068/03

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om civilsamfundets deltagelse i gennemførelsen af et fremtidigt europæisk energifællesskab (initiativudtalelse)

15

2012/C 068/04

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om EU's fredsopbyggende rolle i de eksterne forbindelser: god praksis og perspektiver

21


 

III   Forberedende retsakter

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

 

477. plenarmøde den 18. og 19. januar 2012

2012/C 068/05

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Et indre marked for intellektuelle ejendomsrettigheder — Fremme af kreativitet og innovation med sigte på at skabe økonomisk vækst, arbejdspladser af høj kvalitet og førsteklasses produkter og tjenester i Europa — KOM(2011) 287 endelig

28

2012/C 068/06

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg — En strategisk vision for europæiske standarder: En indsats for at forbedre og fremskynde bæredygtig vækst i den europæiske økonomi inden 2020 — KOM(2011) 311 endelig

35

2012/C 068/07

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om reguleringskrav for kreditinstitutter og investeringsselskaber — KOM(2011) 452 endelig — 2011/0202 (COD)

39

2012/C 068/08

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet — KOM(2011) 730 endelig — 2011/0330 (CNS)

45

2012/C 068/09

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for laksebestanden i Østersøen og fiskeriet efter denne bestand — KOM(2011) 470 endelig — 2011/0206 (COD)

47

2012/C 068/10

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om det 6. miljøhandlingsprogram — Endelig vurdering KOM(2011) 531 endelig

52

2012/C 068/11

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om genetisk modificerede organismer i EU (tillægsudtalelse)

56

2012/C 068/12

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende mellemstatslige aftaler mellem medlemsstater og tredjelande på energiområdet KOM(2011) 540 endelig — 2011/0238 (COD)

65

2012/C 068/13

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/32/EF for så vidt angår svovlindholdet i skibsbrændstoffer KOM(2011) 439 final — 2011/0190 (COD)

70

2012/C 068/14

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1300/2008 af 18. december 2008 om fastlæggelse af en flerårig plan for sildebestanden i området vest for Skotland og fiskeriets udnyttelse af denne bestand — KOM(2011) 760 endelig — 2011/0345 (COD)

74


DA

 

Top