EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:159:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 159, 28. maj 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2011.159.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 159

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

54. årgang
28. maj 2011


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2011/C 159/01

Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (1)

1

2011/C 159/02

Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (2)

5

2011/C 159/03

Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (2)

8

2011/C 159/04

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5047 — REWE/ADEG) (2)

9


 

III   Forberedende retsakter

 

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

 

Den Europæiske Centralbank

2011/C 159/05

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 4. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/71/EF og direktiv 2009/138/EF for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (CON/2011/42)

10


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Rådet

2011/C 159/06

Rådets afgørelse af 20. maj 2011 om udnævnelse af medlemmer og af efterfølgere for medlemmer af bestyrelsen for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse

17

 

Europa-Kommissionen

2011/C 159/07

Euroens vekselkurs

18

2011/C 159/08

Meddelelse fra Kommissionen om den mængde, der ikke er ansøgt om, og som skal overføres til mængden for delperioden 1. oktober 2011 til 31. december 2011 inden for rammerne af visse kontingenter, der er åbnet af Fællesskabet for fjerkrækød

19

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2011/C 159/09

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

20

2011/C 159/10

Offentliggørelse i henhold til artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF om sanering og likvidation af kreditinstitutter

22

2011/C 159/11

Meddelelse i medfør af artikel 114, stk. 4, 5 og 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — Bemyndigelse til at opretholde eller indføre nationale foranstaltninger, der er mere vidtgående end bestemmelserne i en EU-harmoniseringsforanstaltning (2)

23


 

V   Øvrige meddelelser

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2011/C 159/12

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.6168 — RBI/EFG Eurobank/JV) (2)

26


 


 

(1)   EØS-relevant tekst, undtagen når det gælder produkter, som er omfattet af traktatens bilag I.

 

(2)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top