EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:157:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 157, 27. maj 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2011.157.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 157

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

54. årgang
27. maj 2011


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2011/C 157/01

Euroens vekselkurs

1

 

Revisionsretten

2011/C 157/02

Særberetning nr. 3/2011 »Produktiviteten og effektiviteten af EU-bidrag, der kanaliseres gennem De Forenede Nationers organisationer i konfliktramte lande«

2

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2011/C 157/03

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

3

2011/C 157/04

Ajourføring af listen over opholdstilladelser, jf. artikel 2, nr. 15, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks) (EUT C 247 af 13.10.2006, s. 1, EUT C 153 af 6.7.2007, s. 5, EUT C 192 af 18.8.2007, s. 11, EUT C 271 af 14.11.2007, s. 14, EUT C 57 af 1.3.2008, s. 31, EUT C 134 af 31.5.2008, s. 14, EUT C 207 af 14.8.2008, s. 12, EUT C 331 af 21.12.2008, s. 13, EUT C 3 af 8.1.2009, s. 5, EUT C 64 af 19.3.2009, s. 15, EUT C 198 af 22.8.2009, s. 9, EUT C 239 af 6.10.2009, s. 2, EUT C 298 af 8.12.2009, s. 15, EUT C 308 af 18.12.2009, s. 20, EUT C 35 af 12.2.2010, s. 5, EUT C 82 af 30.3.2010, s. 26, EUT C 103 af 22.4.2010, s. 8, EUT C 108 af 7.4.2011, s. 6)

5

2011/C 157/05

Ajourføring af referencebeløb gældende ved passage af de ydre grænser, jf. artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks) (EUT C 247 af 13.10.2006, s. 19, EUT C 153 af 6.7.2007, s. 22, EUT C 182 af 4.8.2007, s. 18, EUT C 57 af 1.3.2008, s. 38, EUT C 134 af 31.5.2008, s. 19, EUT C 37 af 14.2.2009, s. 8, EUT C 35 af 12.2.2010, s. 7, EUT C 304 af 10.11.2010, s. 5, EUT C 24 af 26.1.2011, s. 6)

8


 

V   Øvrige meddelelser

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2011/C 157/06

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.6160 — Apollo/PlayPower) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure (1)

9

 

ANDET

 

Europa-Kommissionen

2011/C 157/07

Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

10


 

Berigtigelser

2011/C 157/08

Berigtigelse til indkaldelse af interessetilkendegivelser fra videnskabelige eksperter, der kan komme i betragtning ved udpegelsen af medlemmer til ekspertpanelerne og den videnskabelige komité ved Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (Parma, Italien) (EUT C 99 af 31.3.2011)

13


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top