EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:184E:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, CE 184, 08. juli 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.CE2010.184.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 184E

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

53. årgang
8. juli 2010


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER

 

Europa-Parlamentet
SESSIONEN 2009-2010
Mødeperioden fra den 22. til 24. april 2009
Protokollen fra denne mødeperiode er offentliggjort i EUT C 252 E af 22.10.2009.
De vedtagne tekster af 23. april 2009 om decharge for regnskabsåret 2007 er offentliggjort i EUT L 255 af 26.9.2009.
VEDTAGNE TEKSTER

 

Onsdag, den 22. april 2009

2010/C 184E/01

Kontrol med den budgetmæssige gennemførelse af instrumentet til førtiltrædelsesbistandEuropa-Parlamentets beslutning af 22. april 2009 om kontrollen med den budgetmæssige gennemførelse af instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA) i 2007 (2008/2206(INI))

1

2010/C 184E/02

Effektiv fuldbyrdelse af domme i EUEuropa-Parlamentets beslutning af 22. april 2009 om effektiv fuldbyrdelse af domme i EU: adgangen til oplysninger om skyldneres aktiver (2008/2233(INI))

7

2010/C 184E/03

Årlig betænkning 2008 om aktiviterne i Udvalget for AndragenderEuropa-Parlamentets beslutning af 22. april 2009 om resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i 2008 (2008/2301(INI))

12

2010/C 184E/04

Integrering af ligestillingsaspektet i udvalgenes og delegationers arbejdeEuropa-Parlamentets beslutning af 22. april 2009 om integrering af ligestilling mellem kvinder og mænd i udvalgs- og delegationsarbejdet (2008/2245(INI))

18

2010/C 184E/05

Interimsaftale om handel med TurkmenistanEuropa-Parlamentets beslutning af 22. april 2009 om interimsaftalen om handel med Turkmenistan

20

2010/C 184E/06

En fælles indvandringspolitik for EuropaEuropa-Parlamentets beslutning af 22. april 2009 om en fælles indvandringspolitik for Europa: Principper, aktioner og redskaber (2008/2331(INI))

23

2010/C 184E/07

Grønbog om TEN-T-politikkens fremtidEuropa-Parlamentets beslutning af 22. april 2009 om grønbog om TEN-T-politikkens fremtid (2008/2218(INI))

35

 

Torsdag, den 23. april 2009

2010/C 184E/08

Skovrydning og skovødelæggelseEuropa-Parlamentets beslutning af 23. april 2009 om en indsats for at imødegå udfordringerne ved skovrydning og skovødelæggelse med henblik på at bekæmpe klimaændringer og tab af biodiversitet

41

2010/C 184E/09

Handlingsplan for mobilitet i byerEuropa-Parlamentets beslutning af 23. april 2009 om en handlingsplan for mobilitet i byer (2008/2217(INI))

43

2010/C 184E/10

Handlingsplan for intelligente transportsystemerEuropa-Parlamentets beslutning af 23. april 2009 om handlingsplanen for intelligente transportsystemer (2008/2216(INI))

50

 

Freadg, den 24. april 2009

2010/C 184E/11

Kvindernes rettigheder i AfghanistanEuropa-Parlamentets beslutning af 24. april 2009 om kvindernes rettigheder i Afghanistan

57

2010/C 184E/12

Støtte til Den Særlige Domstol for Sierra LeoneEuropa-Parlamentets beslutning af 24. april 2009 om støtte til Den Særlige Domstol for Sierra Leone

60

2010/C 184E/13

Den humanitære situation i Camp AshrafEuropa-Parlamentets beslutning af 24. april 2009 om den humanitære situation for beboerne i Camp Ashraf

62

2010/C 184E/14

Årsberetning 2007 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser og bekæmpelsen af svigEuropa-Parlamentets beslutning af 24. april 2009 om beskyttelsen af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser og bekæmpelsen af svig - årsberetning 2007 (2008/2242(INI))

63

2010/C 184E/15

Parlamentarisk immunitet i PolenEuropa-Parlamentets beslutning af 24. april 2009 om parlamentarisk immunitet i Polen (2008/2232(INI))

72

2010/C 184E/16

Styring i forbindelse med den fælles fiskeripolitikEuropa-Parlamentets beslutning af 24. april 2009 om styring i forbindelse med den fælles fiskeripolitik: Europa-Parlamentet, regionale rådgivende råd og øvrige aktører (2008/2223(INI))

75

2010/C 184E/17

Betalingsbalancestøtte til medlemsstaterneEuropa-Parlamentets beslutning af 24. april 2009 om indførelse af en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne

79

2010/C 184E/18

NanomaterialerEuropa-Parlamentets beslutning af 24. april 2009 om de lovgivningsmæssige aspekter ved nanomaterialer 2008/2208(INI)

82

2010/C 184E/19

Årlig drøftelse om de fremskridt, der er gjort i 2008 med hensyn til området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EU-traktatens artikel 2 og 39)Europa-Parlamentets beslutning af 24. april 2009 om den årlige drøftelse om de fremskridt, der er gjort i 2008 med hensyn til området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EU-traktatens artikel 2 og 39)

90

2010/C 184E/20

Konklusioner fra G20-topmødetEuropa-Parlamentets beslutning af 24. april 2009 om G20-topmødet i London den 2. april 2009

94

2010/C 184E/21

Konsolidering af stabilitet og velstand på det vestlige BalkanEuropa-Parlamentets beslutning af 24. april 2009 om konsolidering af stabilitet og velstand på det vestlige Balkan (2008/2200(INI))

100

2010/C 184E/22

Situationen i Bosnien-HercegovinaEuropa-Parlamentets beslutning af 24. april 2009 om situationen i Bosnien-Hercegovina

107

2010/C 184E/23

Handicappedes rettighederEuropa-Parlamentets beslutning af 24. april 2009 om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder og den tilhørende valgfrie protokol

111

2010/C 184E/24

25. årsberetning fra Kommissionen om kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (2007)Europa-Parlamentets beslutning af 24. april 2009 om 25. årsberetning fra Kommissionen om kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (2007) (2008/2337(INI))

114

 

HENSTILLINGER

 

Europa-Parlamentet

2010/C 184E/25

Problemer i forbindelse med profilanalyserEuropa-Parlamentets henstilling til Rådet af 24. april 2009 om problemer i forbindelse med profilanalyser, især på grundlag af etnisk tilhørsforhold og race og i forbindelse med bekæmpelse af terrorisme, retshåndhævelse, indvandring, told og grænsekontrol (2008/2020(INI))

119

2010/C 184E/26

Ikke-spredning af kernevåben (NPT)Europa-Parlamentets henstilling til Rådet af 24. april 2009 om ikke-spredning af kernevåben og fremtiden for traktaten om ikke-spredning af kernevåben (NPT) (2008/2324(INI))

127

 

UDTALELSER

 

Europa-Parlamentet

 

Onsdag, den 22. april 2009

2010/C 184E/27

Bekæmpelse af vold mod kvinderEuropa-Parlamentets erklæring om kampagnen »Sig NEJ til vold mod kvinder«

131


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Parlamentet

 

Onsdag, den 22. april 2009

2010/C 184E/28

Anmodning om beskyttelse af Aldo Patriciellos immunitetEuropa-Parlamentets afgørelse af 22. april 2009 om anmodning om beskyttelse af Aldo Patriciellos immunitet og privilegier (2008/2323(IMM))

134

2010/C 184E/29

Anmodning om beskyttelse af Renato Brunettas immunitetEuropa-Parlamentets afgørelse af 22. april 2009 om anmodning om beskyttelse af Renato Brunettas immunitet og privilegier (2008/2147(IMM))

135

2010/C 184E/30

Anmodning om en stillingtagen angående Antonio Di Pietros immunitet og privilegierEuropa-Parlamentets afgørelse af 22. april 2009 om anmodning om en stillingtagen angående Antonio Di Pietros immunitet og privilegier (2008/2146(IMM))

136

2010/C 184E/31

Anmodning om ophævelse af Hannes Swobodas immunitetEuropa-Parlamentets afgørelse af 22. april 2009 om anmodning om ophævelse af Hannes Swobodas immunitet (2009/2014(IMM))

137


 

III   Forberedende retsakter

 

Europa-Parlamentet

 

Onsdag, den 22. april 2009

2010/C 184E/32

Aftale mellem EF og Pakistan om visse aspekter af lufttrafik *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. april 2009 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Pakistan om visse aspekter af lufttrafik (KOM(2008)0081 - C6-0080/2009 - 2008/0036(CNS))

138

2010/C 184E/33

EF's tiltrædelse af regulativ nr. 61 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission ***Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. april 2009 om forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af regulativ nr. 61 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om ensartede forskrifter for godkendelse af erhvervskøretøjer for så vidt angår udragende dele foran bagpanelet på førerhuse (KOM(2008)0675 - 7240/2009 - C6-0119/2009 - 2008/0205(AVC))

139

2010/C 184E/34

Dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. april 2009 om forslag til Rådets direktiv om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande (kodificeret udgave) (KOM(2008)0715 - C6-0479/2008 - 2008/0219(CNS))

140

2010/C 184E/35

Ordning for handelen med visse varer fremstillet af landbrugsprodukter *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. april 2009 om forslag til Rådets forordning om en ordning for handelen med visse varer fremstillet af landbrugsprodukter (kodificeret udgave) (KOM(2008)0796 - C6-0018/2009 - 2008/0226(CNS))

141

2010/C 184E/36

Koordinering af de sociale sikringsordninger ***IIEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. april 2009 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og fastlæggelse af indholdet i bilagene (14518/1/2008 - C6-0003/2009 - 2006/0008(COD))

142

P6_TC2-COD(2006)0008
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 22. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/2009 om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og fastlæggelse af indholdet i bilagene

142

2010/C 184E/37

Koordinering af de sociale sikringsordninger - gennemførelse ***IIEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. april 2009 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordineringen af de sociale sikringsordninger (14516/4/2008 - C6-0006/2009 - 2006/0006(COD))

143

P6_TC2-COD(2006)0006
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 22. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordineringen af de sociale sikringsordninger

143

2010/C 184E/38

Et europæisk program for metrologisk forskning ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. april 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om Fællesskabets deltagelse i et europæisk program for metrologisk forskning, der gennemføres af flere medlemsstater (KOM(2008)0814 - C6-0468/2008 - 2008/0230(COD))

144

P6_TC1-COD(2008)0230
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 22. april 2009 henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. …/2009/EF om Fællesskabets deltagelse i et europæisk program for metrologisk forskning, der gennemføres af flere medlemsstater

144

2010/C 184E/39

Krav til virksomheder, der markedsfører træ og træprodukter ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. april 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af krav til virksomheder, der markedsfører træ og træprodukter (KOM(2008)0644 - C6-0373/2008 - 2008/0198(COD))

145

P6_TC1-COD(2008)0198
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 22. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/2009 om fastsættelse af krav til virksomheder, der markedsfører træ og træprodukter

145

BILAG

161

2010/C 184E/40

Minimumslagre af mineralolie og/eller mineralolieprodukter *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. april 2009 om forslag til Rådets direktiv om forpligtelse for medlemsstaterne til at opretholde minimumslagre af mineralolie og/eller mineralolieprodukter (KOM(2008)0775 - C6-0511/2008 - 2008/0220(CNS))

162

2010/C 184E/41

Informations- og varslingsnetværk vedrørende kritisk infrastruktur *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. april 2009 om forslag til Rådets beslutning om et informations- og varslingsnetværk vedrørende kritisk infrastruktur (CIWIN) (KOM(2008)0676 - C6-0399/2008 - 2008/0200(CNS))

174

2010/C 184E/42

Europæisk netværk til beskyttelse af fremtrædende personer *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. april 2009 om Kongeriget Nederlandenes initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 2002/956/RIA om oprettelse af et europæisk netværk til beskyttelse af fremtrædende personer (16437/2008 - C6-0029/2009 - 2009/0801(CNS))

181

2010/C 184E/43

Omstruktureringsprogrammer for bomuldssektoren *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. april 2009 om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 637/2008 for så vidt angår de nationale omstruktureringsprogrammer for bomuldssektoren (KOM(2009)0037 - C6-0063/2009 - 2009/0008(CNS))

182

2010/C 184E/44

Alpekonventionen (Transportprotokollen) *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. april 2009 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Fællesskabets vegne af protokollen om gennemførelse af Alpekonventionen på transportområdet (Transportprotokollen) (KOM(2008)0895 - C6-0073/2009 - 2008/0262(CNS))

183

2010/C 184E/45

Ændringsbudget nr. 2/2009Europa-Parlamentets beslutning af 22. april 2009 om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2/2009 for regnskabsåret 2009, Sektion III - Kommissionen (6953/2009 - C6-0077/2009 - 2009/2010(BUD))

184

2010/C 184E/46

Ændringsbudget nr. 3/2009Europa-Parlamentets beslutning af 22. april 2009 om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2009 for regnskabsåret 2009, Sektion III - Kommissionen (8153/2009 - C6-0118/2009 - 2009/2017(BUD))

185

2010/C 184E/47

Det indre marked for elektricitet ***IIEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. april 2009 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF (14539/2/2008 - C6-0024/2009 - 2007/0195(COD))

186

P6_TC2-COD(2007)0195
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 22. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/…/EF om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF

186

2010/C 184E/48

Agentur for samarbejde mellem energimyndigheder ***IIEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. april 2009 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder (14541/1/2008 - C6-0020/2009 - 2007/0197(COD))

187

P6_TC2-COD(2007)0197
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 22. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/2009 om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder

187

2010/C 184E/49

Betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling ***IIEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. april 2009 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1228/2003 (14546/2/2008 - C6-0022/2009 - 2007/0198(COD))

188

P6_TC2-COD(2007)0198
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 22. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/2009 om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1228/2003

188

2010/C 184E/50

Det indre marked for naturgas ***IIEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. april 2009 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 2003/55/EF (14540/2/2008 - C6-0021/2009 - 2007/0196(COD))

189

P6_TC2-COD(2007)0196
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 22. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/…/EF om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 2003/55/EF

189

2010/C 184E/51

Betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet ***IIEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. april 2009 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1775/2005 (14548/2/2008 - C6-0023/2009 - 2007/0199(COD))

190

P6_TC2-COD(2007)0199
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 22. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/2009 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1775/2005

190

2010/C 184E/52

Interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder (ISA) ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. april 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder (ISA) (KOM(2008)0583 - C6-0337/2008 - 2008/0185(COD))

191

P6_TC1-COD(2008)0185
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 22. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. …/2009/EF om interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder (ISA)

191

2010/C 184E/53

Pesticidudbringningsmaskiner ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. april 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om pesticidudbringningsudstyr og om ændring af direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner (KOM(2008)0535 - C6-0307/2008 - 2008/0172(COD))

192

P6_TC1-COD(2008)0172
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 22. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/.../EF om ændring af direktiv 2006/42/EF for så vidt angår pesticidudbringningsmaskiner

192

BILAG

193

2010/C 184E/54

Mærkning af dæk i forbindelse med brændstofeffektivitet ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. april 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om mærkning af dæk med brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre (KOM(2008)0779 - C6-0411/2008 - 2008/0221(COD))

193

P6_TC1-COD(2008)0221
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 22. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/2009 om mærkning af dæk med hensyn til brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre

194

BILAG I

204

BILAG II

206

BILAG III

211

BILAG IV

211

2010/C 184E/55

Ændring af forordning (EF) nr. 717/2007 (mobiltelefonnet) og af direktiv 2002/21/EF (elektronisk kommunikation) ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. april 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) 717/2007 om roaming på offentlige mobiltelefonnet i Fællesskabet og af direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (KOM(2008)0580 - C6-0333/2008 - 2008/0187(COD))

212

P6_TC1-COD(2008)0187
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 22. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/2009 om ændring af forordning (EF) nr. 717/2007 om roaming på offentlige mobiltelefonnet i Fællesskabet og af direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

212

2010/C 184E/56

Rapporterings- og dokumentationskrav i forbindelse med fusioner og spaltninger ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. april 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 77/91/EØF, 78/855/EØF og 82/891/EØF samt direktiv 2005/56/EF for så vidt angår rapporterings- og dokumentationskrav i forbindelse med fusioner og spaltninger (KOM(2008)0576 - C6-0330/2008 - 2008/0182(COD))

213

P6_TC1-COD(2008)0182
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 22. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/…/EF om ændring af Rådets direktiv 77/91/EØF, 78/855/EØF og 82/891/EØF samt direktiv 2005/56/EF for så vidt angår rapporterings- og dokumentationskrav i forbindelse med fusioner og spaltninger

213

2010/C 184E/57

Forsikrings- og genforsikringsvirksomhed ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. april 2009 om det ændrede forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (omarbejdning) (KOM(2008)0119 - C6-0231/2007 - 2007/0143(COD))

214

P6_TC1-COD(2007)0143
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 22. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/…/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II)

215

2010/C 184E/58

Interimsaftale med Turkmenistan *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. april 2009 om forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om interimsaftalen om handel og handelsanliggender mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Turkmenistan på den anden side (5144/1999 - KOM(1998)0617 - C5-0338/1999 - 1998/0304(CNS))

215

2010/C 184E/59

Nuklear sikkerhed *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. april 2009 om forslag til Rådets direktiv (Euratom) om EF-rammebestemmelser for nuklear sikkerhed (KOM(2008)0790 - C6-0026/2009 - 2008/0231(CNS))

216

2010/C 184E/60

Kontrolordning for den fælles fiskeripolitik *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. april 2009 om forslag til Rådets forordning om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (KOM(2008)0721 - C6-0510/2008 - 2008/0216(CNS))

232

2010/C 184E/61

Bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. april 2009 om forslag til Rådets forordning om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger (KOM(2008)0324 - C6-0282/2008 - 2008/0112(CNS))

253

 

Torsdag, den 23. april 2009

2010/C 184E/62

Markedet for buskørsel ***IIEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. april 2009 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel (11786/1/2008 - C6-0016/2009 - 2007/0097(COD))

260

P6_TC2-COD(2007)0097
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 23. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/2009 om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel og om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006

260

2010/C 184E/63

Betingelser for udøvelse af landevejstransporterhvervet ***IIEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. april 2009 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet og om ophævelse af Rådets direktiv 96/26/EF (11783/1/2008 - C6-0015/2009 - 2007/0098(COD))

261

P6_TC2-COD(2007)0098
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 23. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/2009 om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet og om ophævelse af Rådets direktiv 96/26/EF

261

2010/C 184E/64

Adgang til markedet for international godskørsel ***IIEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. april 2009 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel (11788/1/2008 - C6-0014/2009 - 2007/0099(COD))

262

P6_TC2-COD(2007)0099
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 23. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/2009om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel

262

2010/C 184E/65

Bygningers energimæssige ydeevne ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. april 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bygningers energimæssige ydeevne (KOM(2008)0780 - C6-0413/2008 - 2008/0223(COD))

263

P6_TC1-COD(2008)0223
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 23. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/…EFom bygningers energimæssige ydeevne

264

BILAG I

286

BILAG II

288

BILAG III

289

BILAG IV

289

BILAG V

290

BILAG VI

290

2010/C 184E/66

Kredtivurderingsbureauer ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. april 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer (KOM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD))

292

P6_TC1-COD(2008)0217
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 23. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/2009 om kreditvurderingsbureauer

292

2010/C 184E/67

Passagerrettigheder ved sørejser eller rejser på indre vandveje ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. april 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivningen om forbrugerbeskyttelse (KOM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD))

293

P6_TC1-COD(2008)0246
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 23. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/2009 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivningen om forbrugerbeskyttelse

294

BILAG I

309

BILAG II

309

BILAG III

310

BILAG IV

311

2010/C 184E/68

Buspassagerers rettigheder ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. april 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (KOM(2008)0817 - C6-0469/2008 - 2008/0237(COD))

312

P6_TC1-COD(2008)0237
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 23. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/2009 om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse

313

BILAG I

329

BILAG II

330

2010/C 184E/69

Beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. april 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/116/EF om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder (KOM(2008)0464 - C6-0281/2008 - 2008/0157(COD))

331

P6_TC1-COD(2008)0157
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 23. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/…/EF om ændring af direktiv 2006/116/EF om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder

332

2010/C 184E/70

Intelligente transportsystemer på vejtransportområdet ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. april 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af rammer for udbygning af intelligente transportsystemer på vejtransportområdet samt etablering af kontaktflader med andre transportformer (KOM(2008)0887 - C6-0512/2008 - 2008/0263(COD))

338

P6_TC1-COD(2008)0263
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 23. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/…/EF om fastlæggelse af rammerne for ibrugtagning af intelligente transportsystemer på vejtransportområdet og for grænsefladerne til andre transportmåder

339

BILAG I

348

BILAG II

349

BILAG III

352

2010/C 184E/71

Det andet Marco Polo-program ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. april 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1692/2006 om det andet Marco Polo-program for EF-tilskud til forbedring af godstransportsystemets miljøpræstationer (»Marco Polo II«) (KOM(2008)0847 - C6-0482/2008 - 2008/0239(COD))

353

P6_TC1-COD(2008)0239
Europa-parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 23. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1692/2006 om det andet Marco Polo-program for EF-tilskud til forbedring af godstransportsystemets miljøpræstationer (»Marco Polo II«)

353

2010/C 184E/72

Et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. april 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport (KOM(2008)0852 - C6-0509/2008 - 2008/0247(COD))

354

P6_TC1-COD(2008)0247
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 23. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/2009 om et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport

354

BILAG

367

2010/C 184E/73

Patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. april 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser (KOM(2008)0414 - C6-0257/2008 - 2008/0142(COD))

368

P6_TC1-COD(2008)0142
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 23. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/…/EF om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser

369

2010/C 184E/74

Patientsikkerhed *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. april 2009 om forslag til Rådets henstilling om patientsikkerhed, herunder forebyggelse og bekæmpelse af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet (KOM(2008)0837 - C6-0032/2009 - 2009/0003(CNS))

395

2010/C 184E/75

Sjældne sygdomme *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. april 2009 om forslag til Rådets henstilling om et europæisk tiltag vedrørende sjældne sygdomme (KOM(2008)0726 - C6-0455/2008 - 2008/0218(CNS))

404

 

Freadg, den 24. april 2009

2010/C 184E/76

De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. april 2009 om forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder (KOM(2008)0530 – C6-0116/2009 – 2008/0170(CNS))

413

2010/C 184E/77

De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder (valgfrie protokol) *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. april 2009 om forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af den valgfrie protokol til De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder (KOM(2008)0530 – C6-0117/2009 – 2008/0171(CNS))

414

2010/C 184E/78

Statistik over plantebeskyttelsesmidler ***IIEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. april 2009 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistik over plantebeskyttelsesmidler (11120/2/2008 - C6-0004/2009 - 2006/0258(COD))

415

P6_TC2-COD(2006)0258
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 24. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/2009 om statistik over plantebeskyttelsesmidler

415

BILAG I

422

BILAG II

423

BILAG III

425

2010/C 184E/79

Miljøvenligt design af energirelaterede produkter ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. april 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (KOM(2008)0399 - C6-0277/2008 - 2008/0151(COD))

439

P6_TC1-COD(2008)0151
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 24. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/…/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter

440

BILAG

440

2010/C 184E/80

Markedsføring af byggevarer ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. april 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer (KOM(2008)0311 - C6-0203/2008 - 2008/0098(COD))

441

P6_TC1-COD(2008)0098
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 24. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/2009 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer

441

BILAG I

472

BILAG II

474

BILAG III

476

BILAG IV

477

BILAG V

478

BILAG VI

481

2010/C 184E/81

Grænseoverskridende betalinger i Fællesskabet ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. april 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende betalinger i Fællesskabet (KOM(2008)0640 - C6-0352/2008 - 2008/0194(COD))

483

P6_TC1-COD(2008)0194
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 24. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/2009 om grænseoverskridende betalinger i Fællesskabet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2560/2001

483

2010/C 184E/82

Virksomhed som udsteder af elektroniske penge ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. april 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge, om tilsyn med en sådan virksomhed og om ændring af direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og ophævelse af direktiv 2000/46/EF (KOM(2008)0627 - C6-0350/2008 - 2008/0190(COD))

484

P6_TC1-COD(2008)0190
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 24. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/…/EF om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed, ændring af direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og ophævelse af direktiv 2000/46/EF

484

2010/C 184E/83

Sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. april 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (forordningen om animalske biprodukter) (KOM(2008)0345 - C6-0220/2008 - 2008/0110(COD))

485

P6_TC1-COD(2008)0110
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 24. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter)

485

2010/C 184E/84

Indførelse af en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. april 2009 om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 332/2002 om indførelse af en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (KOM(2009)0169 – C6-0134/2009 – 2009/0053(CNS))

486

2010/C 184E/85

Beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. april 2009 om forslag til Rådets direktiv til ændring af direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger (KOM(2008)0727 - C6-0464/2008 - 2008/0215(CNS))

488

2010/C 184E/86

Afgiftssvig i forbindelse med import og andre grænseoverskridende transaktioner *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. april 2009 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår afgiftssvig i forbindelse med import og andre grænseoverskridende transaktioner (KOM(2008)0805 - C6-0039/2009 - 2008/0228(CNS))

519


Tegnforklaring

*

høringsprocedure

**I

samarbejdsprocedure (førstebehandling)

**II

samarbejdsprocedure (andenbehandling)

***

samstemmende udtalelse

***I

fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)

***II

fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)

***III

fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag)

Politiske ændringer: den nye eller ændrede tekst markeres med fede typer og kursiv, udeladelser markeres med symbolet ▐.

Tekniske rettelser og justeringer foretaget af tjenestegrenene: den nye eller ændrede tekst markeres med kursiv, udeladelser markeres med symbolet ║.

DA

 

Top