EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:087:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 87, 01. april 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2010.087.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 87

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

53. årgang
1. april 2010


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Den Europæiske Centralbank

2010/C 087/01

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 18. marts 2010 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiverne 1998/26/EF, 2002/87/EF, 2003/6/EF, 2003/41/EF, 2003/71/EF, 2004/39/EF, 2004/109/EF, 2005/60/EF, 2006/48/EF, 2006/49/EF, og 2009/65/EC for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (CON/2010/23)

1


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2010/C 087/02

Ensartet anvendelse af den Kombinerede Nomenklatur (KN) (Tarifering af varer)

9

2010/C 087/03

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5761 — E.ON/MASDAR/JV) (1)

10


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Rådet

2010/C 087/04

Rådets afgørelse af 22. marts 2010 om udnævnelse af polske medlemmer af og suppleanter til Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen

11

 

Europa-Kommissionen

2010/C 087/05

Euroens vekselkurs

12

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2010/C 087/06

Afgørelse om en saneringsforanstaltning for Commercial Value Insurance A.Α.Ε. (Offentliggørelse i overensstemmelse med artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/17/EF af 19. marts 2001 om sanering og likvidation af forsikringsselskaber)

13

2010/C 087/07

Beslutning om saneringsforanstaltningen vedrørende Progress Assicurazioni S.p.A. (Offentliggørelse i overensstemmelse med artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/17/EF af 19. marts 2001 om sanering og likvidation af forsikringsselskaber)

14

2010/C 087/08

Ajourføring af listen over nationale tjenester, der er ansvarlige for grænsekontrol, jf. artikel 15, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (EUT C 247 af 13.10.2006, s. 17; EUT C 77 af 5.4.2007, s. 11; EUT C 153 af 6.7.2007, s. 21; EUT C 331 af 31.12.2008, s. 15)

15


 

V   Udtalelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Europa-Kommissionen

2010/C 087/09

Indkaldelse af ansøgninger om forskningslegater i henhold til arbejdsprogrammet for det fælles europæiske forskningsprogram for metrologi (EMRP)

16

 

PROCEDURER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

 

Europa-Kommissionen

2010/C 087/10

Meddelelse om indledning af en antisubsidieprocedure vedrørende importen af visse stænger af rustfrit stål med oprindelse i Indien

17


 

Berigtigelser

2010/C 087/11

Berigtigelse til meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/16/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elevatorer (EUT C 52 af 2.3.2010)

23


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top