EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:016E:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, CE 16, 22. januar 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.CE2010.016.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 16E

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

53. årgang
22. januar 2010


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

RESOLUTIONER

 

Europa-Parlamentet

 

Tirsdag, den 18. november 2008

2010/C 016E/01

Forbrugernes viden og bevidsthed om lån og finansieringEuropa-Parlamentets beslutning af 18. november 2008 om forbrugerbeskyttelse: Forbedring af forbrugernes viden og bevidsthed om lån og finansiering (2007/2288(INI))

1

2010/C 016E/02

Scoreboard for forbrugermarkederneEuropa-Parlamentets beslutning af 18. november 2008 om resultattavlen for forbrugermarkederne (2008/2057(INI))

5

2010/C 016E/03

ØMU@10: Resultater og udfordringer efter 10 år med Den Økonomiske og Monetære UnionEuropa-Parlamentets beslutning af 18. november 2008 om ØMU@10: resultater og udfordringer efter 10 år med Den Økonomiske og Monetære Union (2008/2156(INI))

8

2010/C 016E/04

LigelønsprincippetEuropa-Parlamentets beslutning af 18. november 2008 med henstillinger til Kommissionen om anvendelse af princippet om lige løn for mænd og kvinder (2008/2012(INI))

21

BILAG
DETALJEREDE HENSTILLINGER VEDRØRENDE INDHOLDET AF DEN RETSAKT, DER ANMODES OM

24

2010/C 016E/05

Bæredygtig elproduktion fra fossile brændstofferEuropa-Parlamentets beslutning af 18. november 2008 om støtte til hurtig demonstration af bæredygtig elproduktion fra fossile brændstoffer (2008/2140(INI))

28

 

Torsdag, den 20. november 2008

2010/C 016E/06

Særlig rapport fra Den Europæiske Ombudsmand om klage 1487/2005/GGEuropa-Parlamentets beslutning af 20. november 2008 om særlig rapport fra Den Europæiske Ombudsmand efter forslag til henstilling til Rådet for Den Europæiske Union i klage 1487/2005/GG (2008/2072(INI))

33

2010/C 016E/07

Socialsikringssystemer og pensionerEuropa-Parlamentets beslutning af 20. november 2008 om fremtiden for sociale sikringsordninger og pensioner: finansiering og tendens til individualisering (2007/2290(INI))

35

2010/C 016E/08

Den Europæiske Union og passageroplysninger (PNR)Europa-Parlamentets beslutning af 20. november 2008 om forslag til Rådets rammeafgørelse om anvendelse af passagerlister (PNR-oplysninger) med henblik på retshåndhævelse

44

2010/C 016E/09

Betalingsbalancestøtte til medlemsstaterneEuropa-Parlamentets beslutning af 20. november 2008 om indførelse af en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne

49

2010/C 016E/10

Den Europæiske Unions reaktion på den kristiske situation i den østlige del af Den Demokratiske Republik CongoEuropa-Parlamentets beslutning af 20. november 2008 om Den Europæiske Unions reaktion på den forværrede situation i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo

51

2010/C 016E/11

Europæisk rumpolitikEuropa-Parlamentets beslutning af 20. november 2008 om den europæiske rumpolitik: Hvorledes rummet bringes ned på jorden

57

2010/C 016E/12

Konventionen om fragmentationsammunitionEuropa-Parlamentets beslutning af 20. november 2008 om konventionen om fragmentationsammunition

61

2010/C 016E/13

Tidlig diagnose og behandling af hiv/aidsEuropa-Parlamentets beslutning af 20. november 2008 om HIV/AIDS: tidlig diagnosticering og tidlig behandling

62

2010/C 016E/14

Situationen inden for bivalEuropa-Parlamentets beslutning af 20. november 2008 om situationen i biavlssektoren

65

2010/C 016E/15

Mindstekrav for miljøinspektioner i medlemsstaterneEuropa-Parlamentets beslutning af 20. november 2008 om gennemgangen af henstilling 2001/331/EF om mindstekrav for miljøinspektioner i medlemsstaterne

67

2010/C 016E/16

SomaliaEuropa-Parlamentets beslutning af 20. november 2008 om Somalia

68

2010/C 016E/17

Dødsstraf i NigeriaEuropa-Parlamentets beslutning af 20. november 2008 om dødsstraffen i Nigeria

71

2010/C 016E/18

Sagen om familien al-KurdEuropa-Parlamentets beslutning af 20. november 2008 om sagen om familien al-Kurd

73


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Parlamentet

 

Tirsdag, den 18. november 2008

2010/C 016E/19

Anmodning om ophævelse af Frank Vanheckes immunitetEuropa-Parlamentets afgørelse af 18. november 2008 om anmodning om ophævelse af Frank Vanheckes immunitet (2008/2092(IMM))

76

2010/C 016E/20

Anmodning om ophævelse af Massimo D'Alemas immunitetEuropa-Parlamentets afgørelse af 18. november 2008 om anmodning om ophævelse af Massimo D’Alemas immunitet (2008/2298(IMM))

77


 

III   Forberedende retsakter

 

Europa-Parlamentet

 

Tirsdag, den 18. november 2008

2010/C 016E/21

Protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Kasakhstan *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. november 2008 om forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kasakhstan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (KOM(2007)0105 — C6-0328/2008 — 2007/0039(CNS))

78

2010/C 016E/22

Det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR) *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. november 2008 om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 219/2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR) (KOM(2008)0483 — C6-0305/2008 — 2008/0159(CNS))

79

2010/C 016E/23

Foreskrevne påskrifter og skilte på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave) ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. november 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foreskrevne påskrifter og skilte på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave) (KOM(2008)0318 — C6-0205/2008 — 2008/0099(COD))

79

2010/C 016E/24

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar (kodificeret udgave) ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. november 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar (kodificeret udgave) (KOM(2008)0344 — C6-0217/2008 — 2008/0109(COD))

80

2010/C 016E/25

Førersæder til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. november 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om førersæder til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) (KOM(2008)0351 — C6-0243/2008 — 2008/0115(COD))

81

2010/C 016E/26

Garantifond for aktioner i forhold til tredjeland (kodificeret udgave) *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. november 2008 om forslag til Rådets forordning om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland (kodificeret udgave) (KOM(2008)0365 — C6-0273/2008 — 2008/0117(CNS))

82

2010/C 016E/27

Retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område ***Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. november 2008 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af konventionen om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (9196/2008 — C6-0215/2008 — 2008/0048(AVC))

82

2010/C 016E/28

Det europæiske national- og regionalregnskabssystem ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. november 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (KOM(2007)0776 — C6-0452/2007 — 2007/0272(COD))

83

2010/C 016E/29

Den Europæiske Fond for Tilpasning til GlobaliseringenEuropa-Parlamentets beslutning af 18. november 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (KOM(2008)0609 — C6-0345/2008 — 2008/2286(ACI))

84

BILAG
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE OM ANVENDELSE AF DEN EUROPÆISKE FOND FOR TILPASNING TIL GLOBALISERINGEN I HENHOLD TIL PUNKT 28 I DEN INTERINSTITUTIONELLE AFTALE AF 17. MAJ 2006 MELLEM EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN OM BUDGETDISCIPLIN OG FORSVARLIG ØKONOMISK FORVALTNING

85

2010/C 016E/30

Generelle ordning om punktafgift *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. november 2008 om forslag til Rådets direktiv om den generelle ordning om punktafgift (KOM(2008)0078 — C6-0099/2008 — 2008/0051(CNS))

86

2010/C 016E/31

Skolefrugtordning *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. november 2008 om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik og forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) med henblik på indførelse af en skolefrugtordning (KOM(2008)0442 — C6-0315/2008 — 2008/0146(CNS))

103

 

Onsdag, den 19. november 2008

2010/C 016E/32

Fællesskabsstatistikker over folkesundhed og arbejdsmiljø ***IIEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. november 2008 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fællesskabsstatistikker over folkesundhed og arbejdsmiljø (9815/3/2008 — C6-0343/2008 — 2007/0020(COD))

111

2010/C 016E/33

Krav til visse selskaber om offentliggørelse og oversættelse ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. november 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF og 89/666/EØF for så vidt angår krav til visse typer selskaber om offentliggørelse og oversættelse (KOM(2008)0194 — C6-0171/2008 — 2008/0083(COD))

112

P6_TC1-COD(2008)0083
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 19. november 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/…/EF om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF, 77/91/EØF og 89/666/EØF for så vidt angår krav til visse typer selskaber i Fællesskabet om offentliggørelse og oversættelse

112

2010/C 016E/34

Europæiske statistikker ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. november 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske statistikker (KOM(2007)0625 — C6-0346/2007 — 2007/0220(COD))

116

P6_TC1-COD(2007)0220
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 19. november 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program

117

2010/C 016E/35

Den fælles landbrugspolitiks støtteordninger for landbrugere *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. november 2008 om forslag til Rådets forordning om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere (KOM(2008)0306 — C6-0240/2008 — 2008/0103(CNS))

117

2010/C 016E/36

Ændringer af den fælles landbrugspolitik *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. november 2008 om forslag til Rådets forordning om ændringer af den fælles landbrugspolitik ved ændring af forordning (EF) nr. 320/2006, (EF) nr. 1234/2007, (EF) nr. 3/2008 og (EF) nr. […]/2008 (KOM(2008)0306 — C6-0241/2008 — 2008/0104(CNS))

173

2010/C 016E/37

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. november 2008 om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (KOM(2008)0306 — C6-0242/2008 — 2008/0105(CNS))

189

2010/C 016E/38

Fællesskabets strategiske retningslinjer for udvikling af landdistrikterne (2007-2013) *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. november 2008 om forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 2006/144/EF om Fællesskabets strategiske retningslinjer for udvikling af landdistrikterne (programmeringsperioden 2007-2013) (KOM(2008)0306 — C6-0239/2008 — 2008/0106(CNS))

199

 

Torsdag, den 20. november 2008

2010/C 016E/39

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. november 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1073/1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (KOM(2006)0244 — C6-0228/2006 — 2006/0084(COD))

201

P6_TC1-COD(2006)0084
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. november 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1073/1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

201

2010/C 016E/40

Ændringsbudget nr. 8/2008Europa-Parlamentets beslutning af 20. november 2008 om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 8/2008 for regnskabsåret 2008 (15765/2008 — C6-0426/2008 — 2008/2287(BUD))

223

2010/C 016E/41

Indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på beskæftigelse *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. november 2008 om forslag til Rådets direktiv om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse (KOM(2007)0637 — C6-0011/2007 — 2007/0228(CNS))

224

2010/C 016E/42

Procedure for samlet ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. november 2008 om forslag til Rådets direktiv om en kombineret ansøgningsprocedure for en kombineret tilladelse til tredjelandsstatsborgere til at tage ophold og arbejde på en medlemsstats område og om et sæt fælles rettigheder for arbejdstagere fra tredjelande, der har lovligt ophold i en medlemsstat (KOM(2007)0638 — C6-0470/2007 — 2007/0229(CNS))

240

2010/C 016E/43

Ændring af fusionsmarkedsordningen *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. november 2008 om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (»fusionsmarkedsordningen«) (KOM(2008)0489 — C6-0314/2008 — 2008/0156(CNS))

251

2010/C 016E/44

Mekanisme for betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. november 2008 om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 332/2002 om indførelse af en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (KOM(2008)0717 — C6-0389/2008 — 2008/0208(CNS))

252


Europa-ParlamentetSESSIONEN 2008-2009Mødeperioden fra den 18 til 20 november 2008VEDTAGNE TEKSTERProtokollen fra denne mødeperiode er offentliggjort i EUT C 29 E af 5.2.2009.

DA

 

Top