EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:156:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 156, 09. juli 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2009.156.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 156

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

52. årgang
9. juli 2009


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2009/C 156/01

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

1

2009/C 156/02

Kommissionens meddelelse vedrørende forlængelse af Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder

3

2009/C 156/03

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5553 — Perdigão/Sadia) (1)

4

2009/C 156/04

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5510 — Atlantia/Sias/Acciona/Itinere Chilean Assets) (1)

4


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2009/C 156/05

Euroens vekselkurs

5

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2009/C 156/06

Kortfattede oplysninger fra medlemsstaterne om statsstøtte, der ydes i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

6

2009/C 156/07

Kortfattede oplysninger fra medlemsstaterne om statsstøtte, der ydes i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

9

2009/C 156/08

Ajourført fortegnelse over toldsteder, hvor produkter i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 1635/2006 kan angives til fri omsætning i Det Europæiske Fællesskab

12

 

OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

EFTA-Tilsynsmyndigheden

2009/C 156/09

Meddelelse fra EFTA-Tilsynsmyndigheden om de tilbagebetalingsrenter, referencesatser og kalkulationsrenter for statsstøtte, der gælder for tre EFTA-stater pr. 1. marts 2009(Offentliggjort i overensstemmelse med artikel 10 i Tilsynsmyndighedens afgørelse nr. 195/04/KOL af 14. juli 2004 (EUT L 139 af 25.5.2006, s. 37 og EØS-tillæg nr. 26/2006 af 25.5.2006, s. 1))

15

2009/C 156/10

Godkendelse af statsstøtte i henhold artikel 61 i EØS-aftalen og artikel 1, stk. 3, i protokol nr. 3 til aftalen om oprettelse af en tilsynsmyndighed og en domstol

16

2009/C 156/11

EFTA-Tilsynsmyndigheden har konstateret, at følgende foranstaltning ikke udgør statsstøtte efter EØS-aftalens artikel 61

17

2009/C 156/12

EFTA-Tilsynsmyndighedens henstilling af 5. november 2008 om relevante produkt- og tjenestemarkeder inden for den elektroniske kommunikationssektor, som er underlagt forhåndsregulering i overensstemmelse med den akt, hvortil der henvises i punkt 5cl i bilag XI til EØS-aftalen (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester), som tilpasset aftalen ved protokol 1 og sektortilpasningerne i bilag XI til denne aftale

18


 

V   Udtalelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Kommissionen

2009/C 156/13

Indkaldelse af ansøgninger »Forbrugerpolitik«

24

 

PROCEDURER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Kommissionen

2009/C 156/14

Meddelelse offentliggjort i henhold til artikel 27, stk. 4 i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 i sag COMP/B-1/39.316 — Gaz de France (afskærmning af gasmarkedet) (1)

25

 

ØVRIGE RETSAKTER

 

Kommissionen

2009/C 156/15

Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 8, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 509/2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse med landbrugsprodukter og fødevarer

27


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top