EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:211:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 211, 19. august 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 211

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

51. årgang
19. august 2008


Informationsnummer

Indhold

Side

 

III   Forberedende retsakter

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

 

444. plenarforsamling den 22. og 23. april 2008

2008/C 211/01

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen — Konkurrencedygtige europæiske regioner takket være forskning og innovation — Et bidrag til større vækst og flere og bedre arbejdspladser«KOM(2007) 474 endelig

1

2008/C 211/02

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fodgængere og andre bløde trafikanter«KOM(2007) 560 endelig — 2007/0201 (COD)

9

2008/C 211/03

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer«KOM(2007) 851 endelig — 2007/0295 (COD)

12

2008/C 211/04

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om førerværn på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (statisk afprøvning)« (Kodificeret udgave) KOM(2008) 25 endelig — 2008/0008 (COD)

17

2008/C 211/05

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »En fremtidig energipolitik for EU«

17

2008/C 211/06

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om

»Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/54/EF om fælles regler for det indre marked for elektricitet«

»Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/55/EF om fælles regler for det indre marked for naturgas«

»Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energimyndigheder«

»Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1228/2003 om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling«

»Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1775/2005 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet«KOM(2007) 528 endelig — 2007/0195 (COD) — KOM(2007) 529 endelig — 2007/0196 (COD) — KOM(2007) 530 endelig — 2007/0197 (COD) — KOM(2007) 531 endelig — 2007/0198 (COD) — KOM(2007) 532 endelig — 2007/0199 (COD)

23

2008/C 211/07

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: En integreret EU-havpolitik«KOM(2007) 575 endelig

31

2008/C 211/08

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1172/98 om statistisk registrering af vejgodstrafikken, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen«KOM(2007) 778 endelig — 2007/0269 (COD)

36

2008/C 211/09

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Små, miljøbevidste og konkurrencedygtige — Et program, der skal hjælpe små og mellemstore virksomheder med at overholde miljølovgivningen«KOM(2007) 379 endelig — SEK(2007) 906, SEK(2007) 907 og SEK(2007) 908

37

2008/C 211/10

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om gennemgangen af henstilling 2001/331/EF om mindstekrav for miljøinspektioner i medlemsstaterne«KOM(2007) 707 endelig

40

2008/C 211/11

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om levnedsmidler bestemt til særlig ernæring (Omarbejdning)«KOM(2008) 3 endelig — 2008/0003 (COD)

44

2008/C 211/12

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol/Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen«KOM(2008) 104 endelig — 2008/0042 (COD)

45

2008/C 211/13

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol/Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle, for så vidt angår udøvelsen af de gennemførelsesbestemmelser, der tillægges Kommissionen«KOM(2008) 105 endelig — 2008/0038 (COD)

46

2008/C 211/14

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/… om ændring af forordning (EF) nr. 999/2001 (fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier) for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen«KOM(2008) 53 endelig — 2008/0030 (COD)

47

2008/C 211/15

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Mod fælles principper for flexicurity: Flere og bedre job ved hjælp af fleksibilitet og sikkerhed«KOM(2007) 359 endelig

48

2008/C 211/16

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Bekæmpelse af den kønsbestemte lønforskel«KOM(2007) 424 endelig

54

2008/C 211/17

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forebyggelse af terrorisme og voldelig radikalisering«

61

2008/C 211/18

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om andre momssatser end normalsatser for moms«KOM(2007) 380 endelig — SEK(2007) 910

67

2008/C 211/19

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Strategien for regionerne i den yderste periferi: Resultater og fremtidsudsigter«(KOM(2007) 507 endelig)

72

2008/C 211/20

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Foreningsfrihed i Middelhavspartnerlandene«

77

2008/C 211/21

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forhandlinger om nye handelsaftaler: EØSU's holdning«

82

2008/C 211/22

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen: »Partnerskab om formidling af EU««KOM(2007) 568 & Bilag KOM(2007) 569

90


DA

 

Top