EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:057:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 57, 01. marts 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 57

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

51. årgang
1. marts 2008


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2008/C 057/01

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (1)

1

2008/C 057/02

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (1)

3

2008/C 057/03

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.4987 — IBM/Cognos) (1)

4


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2008/C 057/04

Euroens vekselkurs

5

2008/C 057/05

Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål på dets møde den 26. oktober 2007 vedrørende et udkast til beslutning i sag COMP/38.432 — Videobånd til erhvervsbrug

6

2008/C 057/06

Høringskonsulentens endelige rapport i sag COMP/38.432 — Videobånd til erhvervsbrug (i henhold til artikel 15 og 16 i Kommissionens afgørelse 2001/462/EF, EKSF af 23. maj 2001 om høringskonsulentens kompetenceområde under behandlingen af visse konkurrencesager — EFT L 162 af 19.6.2001, s. 21)

7

2008/C 057/07

Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål på dets møde den 16. november 2007 vedrørende et udkast til beslutning i sag COMP/38.432 — Videobånd til erhvervsbrug

9

2008/C 057/08

Resumé af Kommissionens beslutning af 20. november 2007 om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 81 og EØS-aftalens artikel 53 (Sag COMP/38.432 — Videobånd til erhvervsbrug) (meddelt under nummer K(2007) 5469 endelig)  (1)

10

2008/C 057/09

Meddelelse fra Kommissionen om de anslåede disponible økonomiske ressourcer til omstruktureringsstøtte for produktionsåret 2008/2009 i forbindelse med gennemførelsen af Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien i Fællesskabet

13

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2008/C 057/10

Offentliggørelse af medlemsstaternes afgørelser om at udstede eller tilbagekalde licenser i henhold til artikel 13, stk. 4, i Rådets forordning (EØF) nr. 2407/92 om udstedelse af licenser til luftfartsselskaber (1)

14

2008/C 057/11

Oversigt over regulerede markeder og nationale bestemmelser til gennemførelse af de relevante krav i investeringsservicedirektivet (Rådets direktiv 93/22/EØF)

21


 

V   Udtalelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Cedefop

2008/C 057/12

Åben indkaldelse af forslag — GP/RPA/ReferNet-FPA/002/08 — ReferNet — Det Europæiske Reference- og Ekpertisenetværk for Erhvervsrettet Uddannelse

28

 

PROCEDURER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Kommissionen

2008/C 057/13

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.4874 — Itema/BarcoVision) (1)

30

 

ØVRIGE RETSAKTER

 

Kommissionen

2008/C 057/14

Ajourført liste over opholdstilladelser ifølge artikel 2, stk. 15, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (EUT C 247 af 13.10.2006, s. 1, EUT C 153 af 6.7.2007, s. 5, EUT C 192 af 18.8.2007, s. 11, EUT C 271 af 14.11.2007, s. 14)

31

2008/C 057/15

Ajourføring af referencebeløb gældende ved passage af de ydre grænser, jf. artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (EUT C 247 af 13.10.2006, s. 19, EUT C 153 af 6.7.2007, s. 22, EUT C 182 af 4.8.2007, s. 18)

38

2008/C 057/16

Offentliggørelse af en ansøgning om registrering i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

39


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top