EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:161:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 161, 13. juli 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 161

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

50. årgang
13. juli 2007


Informationsnummer

Indhold

Side

 

III   Forberedende retsakter

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

434. plenarforsamling den 14.-15. marts 2007

2007/C 161/01

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om De økonomiske og budgetmæssige konsekvenser af befolkningens aldring

1

2007/C 161/02

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om det nødvendige i, at der udvikles en samordnet strategi til forbedring af bekæmpelsen af skattesvig KOM(2006) 254 endelig

8

2007/C 161/03

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Boliger og regionalpolitik

17

2007/C 161/04

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Rådets direktiv om kapitaltilførselsafgifter (Omarbejdning) KOM(2006) 760 endelig — 2006/0253 (CNS)

23

2007/C 161/05

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om eftermontering af spejle på tunge lastvogne, som er indregistreret i Fællesskabet KOM(2006) 570 endelig — 2006/0183 (COD)

24

2007/C 161/06

Det Europæiske Økonomiske og Sociale udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Teknologiske Institut KOM(2006) 604 endelig/2 — 2006/0197 (COD)

28

2007/C 161/07

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om synsfelt og forrudeviskere for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (Kodificeret udgave) KOM(2006) 651 endelig — 2006/0216 (COD)

35

2007/C 161/08

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse dele og specifikationer for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (Kodificeret udgave) KOM(2006) 662 endelig — 2006/0221 (COD)

36

2007/C 161/09

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om konstruktivt bestemt maksimalhastighed for landbrugs- og skovbrugstraktorer samt om lad til sådanne traktorer (kodificeret udgave) KOM(2006) 667 endelig — 2006/0219 (COD)

37

2007/C 161/10

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om styreapparater for landbrugs- eller skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) KOM(2006) 670 endelig — 2006/0225 (COD)

38

2007/C 161/11

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser (kodificeret udgave) KOM(2006) 692 endelig — 2003/0099 (COD)

39

2007/C 161/12

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophævelse af Rådets direktiv 71/304/EØF af 26. juli 1971 om ophævelse af begrænsninger i den frie udveksling af tjenesteydelser inden for området for offentlige bygge- og anlægskontrakter og ved tildeling af offentlige bygge- og anlægskontrakter gennem agenturer eller filialer KOM(2006) 748 endelig — 2006/0249 (COD)

40

2007/C 161/13

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker« (Kodificeret udgave) KOM(2006) 812 endelig — 2006/0264 (COD)

44

2007/C 161/14

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om 25 retsakter, der snarest bør tilpasses efter Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, som ændret ved Rådets afgørelse 2006/512/EF af 17. juli 2006KOM(2006) 901, 902, 903, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926 endelig

45

2007/C 161/15

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en ramme for Fællesskabets indsats med henblik på bæredygtig anvendelse af pesticider KOM(2006) 373 endelig — 2006/0132 (COD)

48

2007/C 161/16

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ophævelse af Rådets direktiv 68/89/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om sortering af råtræ KOM(2006) 557 endelig — 2006/0178 (COD)

53

2007/C 161/17

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Mærkning for dyrevelfærd

54

2007/C 161/18

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og fastlæggelse af indholdet i bilag XI«KOM(2006) 7 endelig — 2006/0008 (COD)

61

2007/C 161/19

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Familien og den demografiske udvikling

66

2007/C 161/20

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens (kodificeret udgave)«KOM(2006) 657 endelig

75

2007/C 161/21

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Grønbog — Diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere i tredjelande KOM(2006) 712 endelig

75

2007/C 161/22

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen: Iværksættelse af Fællesskabets Lissabon-program — Socialydelser af almen interesse i Den Europæiske Union KOM(2006) 177 endelig

80

2007/C 161/23

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet — Hold Europa i bevægelse — Bæredygtig mobilitet på vores kontinent Midtvejsevaluering af Europa-Kommissionens hvidbog fra 2001 om transportpolitikken«KOM(2006) 314 endelig

89

2007/C 161/24

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et fællesskabsprogram for energieffektivitetsmærkning af kontor- og kommunikationsudstyr KOM(2006) 576 endelig — 2006/0187 (COD)

97

2007/C 161/25

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af konkurrenceregler for transport med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje KOM(2006) 722 endelig — 2006/0241 (COD)

100


DA

 

Top