EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:298:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 298, 08. december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 298

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

49. årgang
8. december 2006


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Meddelelser

 

Rådet

2006/C 298/1

Rådets afgørelse af 7. november 2006 vedrørende den holdning, som Fællesskabet skal indtage i Det Internationale Råd for Tropisk Træ, om forlængelse af den internationale overenskomst om tropisk træ af 1994

1

2006/C 298/2

Rådets afgørelse af 28. november 2006 om udnævnelse af en suppleant til bestyrelsen for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

2

2006/C 298/3

Konklusioner vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om effektivitet og lige muligheder inden for uddannelse og erhvervsuddannelse

3

2006/C 298/4

Rådets afgørelse af 28. november 2006 om udnævnelse af et medlem af og en suppleant til bestyrelsen for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

7

2006/C 298/5

Konklusioner vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om de fremtidige prioriteter inden for et styrket europæisk samarbejde om erhvervsuddannelse (EUD) (Revision af Rådets konklusioner af 15. november 2004)

8

 

Kommissionen

2006/C 298/6

Euroens vekselkurs

12

2006/C 298/7

Bekendtgørelse af en begæring i henhold til artikel 30 i direktiv 2004/17/EF

13

2006/C 298/8

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder ( 1 )

14

2006/C 298/9

Meddelelse fra Kommissionen om gældende rentesatser for tilbagebetaling af statsstøtte samt satser for reference- og diskonteringsrenter for 25 medlemslande gældende fra og med 1. september 2006— Offentliggjort i overensstemmelse med artikel 10 af Kommissionens forordning (EF) 794/2004 af den 21. april 2004 ( EUT L 140 af 30.4.2004, s. 1 ) og Kommissionens meddelelse om metoden for fastsættelse af reference- og diskonteringsrenter ( EFT C 273 af 9.9.1997, s. 3 )

15

2006/C 298/10

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.4461 — Accor Services France/Groupe Caisse d'Épargne/Accor Emploi Services Universel JV) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

16

2006/C 298/11

Kommissionens meddelelse om bødefritagelse eller bødenedsættelse i kartelsager ( 1 )

17

2006/C 298/12

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.4390 — PHL/IBFF) ( 1 )

23


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top