EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:206:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 206, 29. august 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 206

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

49. årgang
29. august 2006


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Forberedende retsakter

 

Regionsudvalget

 

64. plenarforsamling den 26.-27. april 2006

2006/C 206/1

Regionsudvalgets udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet »Temastrategi om luftforurening« og om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om luftkvaliteten og renere luft i Europa

1

2006/C 206/2

Regionsudvalgets udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategidirektivet) og om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Tematisk strategi til beskyttelse og bevaring af havmiljøet

5

2006/C 206/3

Regionsudvalgets udtalelse om Naturkatastrofer (brande, oversvømmelser og tørke)

9

2006/C 206/4

Regionsudvalgets udtalelse om Samhørighedspolitikken og byerne: Byernes bidrag til vækst og beskæftigelse i regionerne

17

2006/C 206/5

Regionsudvalgets udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Civilsamfundsdialogen mellem EU og ansøgerlandene

23

2006/C 206/6

Regionsudvalgets udtalelse om

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget »En fælles dagsorden for integration – En ramme for integration af tredjelandsstatsborgere i Den Europæiske Union«

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget »Migration og udvikling: Konkrete retningslinjer«

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold

27

2006/C 206/7

Regionsudvalgets udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om tværnational mobilitet i Det Europæiske Fællesskab i uddannelsesøjemed: Det europæiske kvalitetscharter for mobilitet

40

2006/C 206/8

Regionsudvalgets udtalelse om Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om det europæiske år for interkulturel dialog (2008)

44


DA

 

Top