EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:193E:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, CE 193, 17. august 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 193E

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

49. årgang
17. august 2006


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   (Meddelelser)

 

EUROPA-PARLAMENTET

 

SESSIONEN 2005-2006

 

Mandag, den 5. september 2005

2006/C 193E/1

PROTOKOL

1

AFVIKLING AF MØDET

Genoptagelse af sessionen

Stemmerettelser fra foregående møder

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Rettelse til protokollen fra den 4. juli 2005

Erklæring fra formanden

Meddelelse fra formanden (statutten for Europa-Parlamentets medlemmer)

Parlamentets sammensætning

Valgs prøvelse

Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet

Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure

Modtagne dokumenter

Andragender

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)

Tekster til aftaler sendt af Rådet

Arbejdsplan

Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Naturkatastrofer (brande og oversvømmelser) (forhandling)

Håndtering af affald fra udvindingsindustrien ***II (forhandling)

Dialog med kirkerne og de konfessionsløse organisationer (forhandling)

Luftfartssikkerhed (forhandling)

Satellitbaseret radionavigation ***I (forhandling)

Parlamentets sammensætning

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

15

 

Tirsdag, den 6. september 2005

2006/C 193E/2

PROTOKOL

16

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

Modtagne dokumenter

Bevillingsoverførsler

Naturkatastrofer (brande og oversvømmelser) (indgivne beslutningsforslag)

Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Eksponering for elektromagnetiske felter ***II (forhandling)

Progress-programmet ***I (forhandling)

Fjernsyn uden grænser (forhandling)

Afstemningstid

Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: Struktur, emner og ramme for en evaluering af debatten om Den Europæiske Union (forretningsordenens artikel 117)

Anmodning om høring af Regionsudvalget: Struktur, emner og ramme for en evaluering af debatten om Den Europæiske Union (forretningsordenens artikel 118)

Protokol til Euro-Middelhavsaftalen med Kongeriget Marokko som følge af udvidelsen *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Protokol til Euro-Middelhavsaftalen med Tunesien som følge af udvidelsen *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Protokol til Euro-Middelhavsaftalen med Jordan som følge af udvidelsen *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Den fælles markedsordning for råtobak * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Satellitbaseret radionavigation ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Aftale EF/Libanon om lufttrafik * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Aftale EF/Georgien om lufttrafik * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Fiskerioplysninger og teledetektionsmetoder * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Aftale EF/Albanien om tilbagetagelse af personer * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Adgang til EU's eksterne bistand * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Håndtering af affald fra udvindingsindustrien ***II (afstemning)

Progress-programmet ***I (afstemning)

Tekstil og beklædning efter 2005 (afstemning)

Fjernsyn uden grænser (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Regnskabsåret 2006

Den Europæiske Unions almindelige budget for 2006 (forhandling)

Ændringsbudget nr. 4/2005 (tsunami) — Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet (tsunami) (forhandling)

Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)

Elektroniske medier og beskyttelse af mindreårige ***I (forhandling)

Momsopkrævning / Etstedsordningen * (forhandling)

Lægemidler til pædiatrisk brug ***I (forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

33

BILAG I

35

BILAG II

42

VEDTAGNE TEKSTER

58

P6_TA(2005)0308
Protokol til Euro-Middelhavsaftalen med Kongeriget Marokko som følge af udvidelsen ***
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Ungarns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union (9649/2005 — KOM(2004)0848 — C6-0200/2005 — 2004/0292(AVC))

58

P6_TA(2005)0309
Protokol til Euro-Middelhavsaftalen med Tunesien som følge af udvidelsen ***
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tunesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Ungarns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union (9648/2005 — KOM(2004)0736 — C6-0199/2005 — 2004/0265(AVC))

58

P6_TA(2005)0310
Protokol til Euro-Middelhavsaftalen med Jordan som følge af udvidelsen ***
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Ungarns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union (5092/2005 — KOM(2004)0578 — C6-0202/2005 — 2004/0196(AVC))

59

P6_TA(2005)0311
Den fælles markedsordning for råtobak *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 2075/92 om den fælles markedsordning for råtobak (KOM(2005)0235 — C6-0193/2005 — 2005/0105(CNS))

60

P6_TA(2005)0312
Økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler (KOM(2005)0194 — C6-0140/2005 — 2005/0094(CNS))

60

P6_TA(2005)0313
Satellitbaseret radionavigation ***I
Europa-Parlamentes lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af etablerings- og ibrugtagningsfasen samt driftsfasen af det europæiske program for satellitbaseret radionavigation (KOM(2004)0477 — C6-0087/2004 — 2004/0156(COD))

61

P6_TC1-COD(2004)0156
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 6. september 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2005 om gennemførelse af etablerings- og ibrugtagningsfasen samt driftsfasen af det europæiske program for satellitbaseret radionavigation

61

P6_TA(2005)0314
Aftale EF/Libanon om lufttrafik *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Libanesiske Republik om visse aspekter af lufttrafik (KOM(2005)0062 — C6-0059/2005 — 2005/0012(CNS))

66

P6_TA(2005)0315
Aftale EF/Georgien om lufttrafik *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Georgien om visse aspekter af lufttrafik (KOM(2005)0061 — C6-0060/2005 — 2005/0009(CNS))

67

P6_TA(2005)0316
Fiskerioplysninger og teledetektionsmetoder *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om elektronisk registrering og indberetning af fiskerioplysninger og om teledetektionsmetoder (KOM(2004)0724 — C6-0187/2004 — 2004/0252(CNS))

67

P6_TA(2005)0317
Aftale EF/Albanien om tilbagetagelse af personer *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Albanien om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse (KOM(2004)0092 — C6-0053/2005 — 2004/0033(CNS))

69

P6_TA(2005)0318
Adgang til Fællesskabets eksterne bistand *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om adgangen til Fællesskabets eksterne bistand (8977/2005 — C6-0156/2005 — 2005/0806(CNS))

70

P6_TA(2005)0319
Håndtering af affald fra udvindingsindustrien ***II
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om håndtering af affald fra udvindingsindustrien og om ændring af direktiv 2004/35/EF (16075/1/2004 — C6-0128/2005 — 2003/0107(COD))

75

P6_TC2-COD(2003)0107
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 6. september 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/.../EF om håndtering af affald fra udvindingsindustrien og om ændring af direktiv 2004/35/EF

76

BILAG I
STRATEGI FOR FOREBYGGELSE AF STØRRE UHELD OG OPLYSNINGER, DER SKAL MEDDELES TIL DEN BERØRTE OFFENTLIGHED

96

BILAG II
SPECIFICERING AF AFFALD

98

BILAG III
KRITERIER FOR KLASSIFICERING AF AFFALDSANLÆG

98

P6_TA(2005)0320
Progress-programmet ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et fællesskabsprogram for beskæftigelse og social solidaritet — Progress (KOM(2004)0488 — C6-0092/2004 — 2004/0158(COD))

99

P6_TC1-COD(2004)0158
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 6. september 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2005/EF om fastlæggelse af et fællesskabsprogram for beskæftigelse og social solidaritet — Progress

99

P6_TA(2005)0321
Tekstil og beklædning efter 2005
Europa-Parlamentets beslutning om tekstil og beklædning efter 2005 (2004/2265(INI))

110

P6_TA(2005)0322
Fjernsyn uden grænser
Europa-Parlamentets beslutning om anvendelsen af artikel 4 og 5 i direktiv 89/552/EØF »Fjernsyn uden grænser«, som ændret ved direktiv 97/36/EF, i perioden 2001-2002 (2004/2236(INI))

117

 

Onsdag, den 7. september 2005

2006/C 193E/3

PROTOKOL

123

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

Frihed og sikkerhed (forhandling)

Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Afstemningstid

Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet (tsunami) (afstemning)

Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Revision af finansielle overslag 2000-2006 (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Ændringsbudget nr. 4/2005 (tsunami) (afstemning)

Ændringsbudget nr. 3/2005 (saldo for budget 2004) (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Ændringsbudget nr. 5/2005 (almindelig oversigt over indtægter) (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Eksponering for elektromagnetiske felter ***II (afstemning)

Elektroniske medier og beskyttelse af mindreårige ***I (afstemning)

Lægemidler til pædiatrisk brug ***I (afstemning)

Momsopkrævning / Etstedsordningen * (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Situationen i Mellemøsten (forhandling)

Bæredygtig europæisk turisme (forhandling)

Spørgetid (spørgsmål til Rådet)

Kønsdiskrimination og sundhedssystemerne (forhandling)

Europaskolesystemet (forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

132

BILAG I

134

BILAG II

142

VEDTAGNE TEKSTER

183

P6_TA(2005)0323
Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet (tsunami)
Europa-Parlamentets beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af rehabiliterings- og genopbygningsstøtte til de tsunamiramte lande i overensstemmelse med punkt 24 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 (SEK(2005)0548 — C6-0127/2005 — 2005/2083(ACI))

183

BILAG
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

184

P6_TA(2005)0324
Den Europæiske Unions Solidaritetsfond
Europa-Parlamentets beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i overensstemmelse med punkt 3 i den interinstitutionelle aftale af 7. november 2002 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om finansieringen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, som supplerer den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren (KOM(2005)0247 — C6-0183/2005 — 2005/2127(ACI))

185

BILAG
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

186

P6_TA(2005)0325
Revision af de finansielle overslag 2000-2006
Europa-Parlamentets beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om revision af de finansielle overslag 2000-2006 (KOM(2004)0666 — C6-0219/2004 — 2004/2222(ACI))

187

BILAG I
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

188

BILAG II

190

P6_TA(2005)0326
Ændringsbudget nr. 4/2005 (tsunami)
Europa-Parlamentets beslutning om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4/2005 for regnskabsåret 2005 — Sektion III — Kommissionen (tsunami) (11220/2005 — C6-0239/2005 — 2005/2079(BUD))

194

P6_TA(2005)0327
Ændringsbudget nr. 3/2005 (saldo for budget 2004)
Europa-Parlamentets beslutning om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2005 for regnskabsåret 2005 — Sektion III — Kommissionen (saldo for budget 2004) (9760/2005 — C6-0214/2005 — 2005/2102(BUD))

196

P6_TA(2005)0328
Ændringsbudget nr. 5/2005 (almindelig oversigt over indtægter)
Europa-Parlamentets beslutning om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 5/2005 for regnskabsåret 2005 — Sektion III — Kommissionen (11221/2005 — C6-0240/2005 — 2005/2126 (BUD))

197

P6_TA(2005)0329
Eksponering for elektromagnetiske felter ***II
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (optisk stråling) (19. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (5571/6/2005 — C6-0129/2005 — 1992/0449B(COD))

198

P6_TC2-COD(1992)0449B
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 7. september 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/.../EF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (optisk stråling) (19. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

199

BILAG I
IKKE-KOHÆRENT OPTISK STRÅLING

207

BILAG II
OPTISK LASERSTRÅLING

213

P6_TA(2005)0330
Elektroniske medier og beskyttelse af mindreårige ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om beskyttelse af mindreårige og den menneskelige værdighed og om berigtigelsesretten i forbindelse med den europæiske industris konkurrenceevne inden for audiovisuelle tjenester og informationstjenester (KOM(2004)0341 — C6-0029/2004 — 2004/0117(COD))

217

P6_TC1-COD(2004)0117
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 7. september 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2005/.../EF om beskyttelse af mindreårige og den menneskelige værdighed og om berigtigelsesretten i forbindelse med den europæiske industris konkurrenceevne inden for audiovisuelle tjenester og onlineinformationstjenester

218

BILAG
MINIMUMSPRINCIPPER FOR GENNEMFØRELSE PÅ NATIONALT PLAN AF FORANSTALTNINGER I NATIONAL LOVGIVNING ELLER PRAKSIS TIL SIKRING AF BERIGTIGELSESRETTEN I ALLE AUDIOVISUELLE TJENESTER OG ONLINE INFORMATIONSTJENESTER

223

P6_TA(2005)0331
Lægemidler til pædiatrisk brug ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lægemidler til pædiatrisk brug og om ændring af forordning (EØF) nr. 1768/92, direktiv 2001/83/EF og forordning (EF) nr. 726/2004 (KOM{2004)0599 — C6-0159/2004 — 2004/0217(COD))

224

P6_TC1-COD(2004)0217
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 7. september 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2005 om lægemidler til pædiatrisk brug og om ændring af forordning (EØF) nr. 1768/92, direktiv 2001/83/EF og forordning (EF) nr. 726/2004

225

P6_TA(2005)0332
Momsopkrævning *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets direktiv om ændring af 77/388/EØF med henblik på at forenkle de momsmæssige forpligtelser (KOM(2004)0728 — C6-0024/2005 — 2004/0261(CNS))

249

P6_TA(2005)0333
Étsteds-ordningen *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1798/2003 med hensyn til indførelse af foranstaltninger til administrativt samarbejde i sammenhæng med étsteds- (one-stop-) ordningen og tilbagebetalingsproceduren for moms (KOM(2004)0728 — C6-0025/2005 — 2004/0262(CNS))

252

 

Torsdag, den 8. september 2005

2006/C 193E/4

PROTOKOL

253

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

Ophævelse af parlamentarisk immunitet (opfølgning)

Modtagne dokumenter

Nordisk dimension (forhandling)

Turisme og udvikling (forhandling)

Sygdomme i udviklingslandene (forhandling)

Afstemningstid

Naturkatastrofer (brande og oversvømmelser) (afstemning)

Bæredygtig europæisk turisme (afstemning)

Kønsdiskrimination og sundhedssystemerne (afstemning)

Europaskolesystemet (afstemning)

Turisme og udvikling (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Sygdomme i udviklingslandene (fortsat forhandling)

Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

Hungersnød i Niger

Krænkelse af menneskerettighederne i Kina, især vedrørende religionsfrihed

De politiske fangers situation i Syrien

Afstemningstid

Hungersnød i Niger (afstemning)

Krænkelse af menneskerettighederne i Kina, især vedrørende religionsfrihed (afstemning)

De politiske fangers situation i Syrien (afstemning)

Sygdomme i udviklingslandene (afstemning)

Stemmeforklaringer

Meddelelse af Rådets fælles holdninger

Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet

Udvalgenes sammensætning

Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)

Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde

Tid og sted for næste møde

Udsættelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

263

BILAG I

264

BILAG II

273

VEDTAGNE TEKSTER

322

P6_TA(2005)0334
Naturkatastrofer (brande og oversvømmelser)
Europa-Parlamentets beslutning om naturkatastrofer (brande og oversvømmelser) i Europa i den forløbne sommer

322

P6_TA(2005)0335
Bæredygtig europæisk turisme
Europa-Parlamentets beslutning om nye perspektiver og nye udfordringer for bæredygtig turisme i EU (2004/2229(INI))

325

P6_TA(2005)0336
Europaskolesystemet
Europa-Parlamentets beslutning om mulighederne for udvikling af Europaskolesystemet (2004/2237(INI))

333

P6_TA(2005)0337
Turisme og udvikling
Europa-Parlamentets beslutning om turisme og udvikling (2004/2212(INI))

338

P6_TA(2005)0338
Hungersnøden i Niger
Europa-Parlamentets beslutning om hungersnøden i Niger

344

P6_TA(2005)0339
Krænkelser af menneskerettighederne i Kina, navnlig hvad angår religionsfrihed
Europa-Parlamentets beslutning om krænkelser af menneskerettighederne i Kina, navnlig hvad angår religionsfrihed

347

P6_TA(2005)0340
Politiske fanger i Syrien
Europa-Parlamentets beslutning om politiske fanger i Syrien

349

P6_TA(2005)0341
Sygdomme i udviklingslandene
Europa-Parlamentets beslutning om alvorlige samt forsømte sygdomme i udviklingslandene (2005/2047(INI))

350


DA

 

Top