EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:110:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 110, 09. maj 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 110

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

49. årgang
9. maj 2006


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Forberedende retsakter

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

425. plenarforsamling den 15.-16. marts 2006

2006/C 110/1

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Turisme og kultur: to vækstfaktorer

1

2006/C 110/2

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Beretning om konkurrencepolitikken i 2004 SEK(2005) 805 endelig

8

2006/C 110/3

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om finansiering af europæisk standardisering KOM(2005) 377 endelig — 2005/0157 (COD)

14

2006/C 110/4

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Grønbog om en forbedring af EU-rammerne for investeringsfonde KOM(2005) 314 endelig

19

2006/C 110/5

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om e-tilgængelighed KOM(2005) 425 endelig

26

2006/C 110/6

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 med hensyn til basisåret for tildeling af kvoter af hydrofluorcarboner til de medlemsstater, der tiltrådte den 1. maj 2004KOM(2004) 550 endelig — 13632/05 add. 1 + korr. 1

33

2006/C 110/7

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kulturens sociale dimension«

34

2006/C 110/8

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om JEREMIE (Fælleseuropæiske midler til mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder)

39

2006/C 110/9

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Udkast til Kommissionens forordning (EF, Euratom) om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget SEK(2005) 1240 endelig

46

2006/C 110/10

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Fornybare råstoffer — udviklingsperspektiver med henblik på fremstilling af materialer og energianvendelse«

49

2006/C 110/11

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Træ som energikilde i det udvidede EU

60

2006/C 110/12

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forbindelserne mellem EU og Kina: Civilsamfundets rolle

68

2006/C 110/13

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forebyggelse og håndtering af ungdomskriminalitet samt ungdomsretssystemets rolle i EU«

75

2006/C 110/14

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: »i2010 — Et europæisk informationssamfund som middel til vækst og beskæftigelse«KOM(2005) 229 endelig

83

2006/C 110/15

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Vold mod kvinder i hjemmet

89


DA

 

Top