EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:093:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 93, 21. april 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 93

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

49. årgang
21. april 2006


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Meddelelser

 

Rådet

2006/C 093/1

COST: Åben indkaldelse af forslag til støtte for europæisk samarbejde inden for videnskabelig og teknisk forskning

1

 

Kommissionen

2006/C 093/2

Euroens vekselkurs

3

2006/C 093/3

Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 — Indførelse af forpligtelse til offentlig tjeneste vedrørende ruteflyvning i perioden 1.3.2006-28.2.2009 mellem Mariehamn/Åland (MHQ)-Stockholm/Arlanda (ARN) til supplering af tidligere beslutninger ( 1 )

4

2006/C 093/4

Meddelelse om det forestående udløb af gyldigheden af visse antidumpingforanstaltninger

6

2006/C 093/5

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse ( 1 )

7

2006/C 093/6

Underretning fra Den Tjekkiske Republik i henhold til artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF 1994 om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter ( 1 )

9

2006/C 093/7

Statsstøtte — Luxembourg — Statsstøttesag C 13/2004 — »EF-rammebestemmelser for statsstøtte i forbindelse med TSE-test, døde dyr og slagteriaffald. Manglende accept af forslag til passende foranstaltninger« — Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2

10

2006/C 093/8

Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 ( 1 )

13

2006/C 093/9

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

25

2006/C 093/10

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.4131 — Bain/Texas Instruments) ( 1 )

27


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top