EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:231:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 231, 20. september 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 231

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

48. årgang
20. september 2005


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Forberedende retsakter

 

Regionsudvalget

 

59. plenarforsamling den 13.-14. april 2005

2005/C 231/1

Regionsudvalgets udtalelse om Forslag til Rådets forordning om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden

1

2005/C 231/2

Regionsudvalgets udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU)

19

2005/C 231/3

Regionsudvalgets udtalelse om Forslag til Rådets forordning om oprettelse af Samhørighedsfonden

35

2005/C 231/4

Regionsudvalgets udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til markedet for havnetjenester og Hvidbog om gennemgang af forordning (EØF) nr. 4056/86 om anvendelse af konkurrencereglerne på søtransport

38

2005/C 231/5

Regionsudvalgets udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om Første årsrapport om indvandring og integration«

46

2005/C 231/6

Regionsudvalgets udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Undersøgelse af forbindelsen mellem lovlig og ulovlig indvandring

50

2005/C 231/7

Regionsudvalgets udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om styret indrejse i EU af personer, der har behov for international beskyttelse, og styrkelse af beskyttelseskapaciteten i hjemregionerne — »Bedre adgang til holdbare løsninger«

55

2005/C 231/8

Regionsudvalgets udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen — EU's naboskabspolitik — Strategidokument

58

2005/C 231/9

Regionsudvalgets udtalelse om Forslag til Rådets forordning om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA)

67

2005/C 231/10

Regionsudvalgets udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/88/EF om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden

69

2005/C 231/11

Regionsudvalgets udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det finansielle instrument for miljøet (Life+)

72

2005/C 231/12

Regionsudvalgets udtalelse om Forslag til Rådets forordning om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for EU's fjernområder

75

2005/C 231/13

Regionsudvalgets udtalelse om Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed: De regionale og lokale myndigheders rolle i Haag-programmets gennemførelse

83


DA

 

Top