EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:164:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 164, 05. juli 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 164

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

48. årgang
5. juli 2005


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Forberedende retsakter

 

Regionsudvalget

 

58. plenarforsamling den 23.-24. februar 2005

2005/C 164/1

Regionsudvalgets udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Styring af oversvømmelsesrisikoen — Oversvømmelsesforebyggelse, oversvømmelsessikring og oversvømmelsesbekæmpelse«

1

2005/C 164/2

Regionsudvalgets udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Fremtiden skaber vi i fællesskab — Politikudfordringer og budgetmidler i det udvidede EU 2007-2013«

4

2005/C 164/3

Regionsudvalgets udtalelse om »Forslag til Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)«

18

2005/C 164/4

Regionsudvalgets udtalelse om Forslag til Rådets forordning om en europæisk fiskerifond

31

2005/C 164/5

Regionsudvalgets udtalelse om

»Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Socialfond« og

»Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et fællesskabsprogram for beskæftigelse og social solidaritet — Progress«

48

2005/C 164/6

Regionsudvalgets udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om Hvidbog om forsyningspligtydelser«

53

2005/C 164/7

Regionsudvalgets udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om etablering af et integreret handlingsprogram inden for livslang læring

59

2005/C 164/8

Regionsudvalgets udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af programmet Kultur 2007 (2007-2013)«

65

2005/C 164/9

Regionsudvalgets udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et støtteprogram for den europæiske audiovisuelle sektor (Media 2007)«

76

2005/C 164/10

Regionsudvalgets udtalelse om »Konsekvenserne af EU's kemikaliepolitik for Europas byer og regioner«

78

2005/C 164/11

Regionsudvalgets udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om Den sociale dimension af globaliseringen — EU's politiske bidrag til at sprede fordelene til alle borgerne«

82

2005/C 164/12

Regionsudvalgets resolution om Kommissionens arbejdsprogram og Regionsudvalgets prioriteter for 2005

87

2005/C 164/13

Regionsudvalgets resolution om revitalisering af Lissabon-Strategien

91


DA

 

Top