EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:052:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 52, 02. marts 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 52

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

48. årgang
2. marts 2005


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Meddelelser

 

Kommissionen

2005/C 052/1

Den Europæiske Centralbanks rentesats for de vigtigste refinansieringstransaktioner: 2,05 % pr. 1. marts 2005 — Euroens vekselkurs

1

2005/C 052/2

Meddelelse om det forestående udløb af gyldigheden af visse antidumping- og visse udligningsforanstaltninger

2

2005/C 052/3

Meddelelse om ophør af antidumpingforanstaltninger

4

2005/C 052/4

Høringskonsulentens endelige rapport i sag COMP/M.3333 — SONY/BMG (udarbejdet i henhold til artikel 15 i Kommissionens afgørelse 2001/462/EF, EKSF af 23. maj 2001 om høringskonsulentens kompetenceområde under behandlingen af visse konkurrencesager — EFT L 162 af 19.6.2001, s. 21 ) ( 1 )

5

2005/C 052/5

Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg for Kontrol med Fusioner og Virksomhedsovertagelser på dets 127. møde den 9. juli 2004 om et foreløbigt udkast til beslutning i sag COMP/M.3333-SONY/BMG ( 1 )

7

2005/C 052/6

KOM-dokumenter, som ikke er forslag til retsakter, vedtaget af Kommissionen

8

2005/C 052/7

Statsstøtte — Grækenland — Statsstøtte nr. C 23/2004 (ex NN 153/2003) — Støtte til virksomheder i departementerne Kastoria og Evia (ministerielt dekret nr. 69836/B1461, som ændret ved bekendtgørelse nr. 2035824/5887, 2045909/7431/0025, 2071670/11297 og 72742/B1723) — Opfordring til at fremsætte bemærkninger i henhold til EF-traktatens artikel 88, stk. 2

9

2005/C 052/8

Informationsprocedure — Tekniske forskrifter ( 1 )

18

2005/C 052/9

Statsstøtte — Italien — Statsstøtte nr. C 21/2004 (ex N 590/B/2001) — artikel 99, stk. 2, litra a) (for så vidt angår landbrugssektoren) og artikel 124, stk. 1 og 2, i regionallov nr. 32/2000: »Bestemmelser om gennemførelse af FUP (det flerårige udviklingsprogram) 2000-2006 og omlægning af støtteordninger for virksomheder« (Sicilien) — Opfordring til at fremsætte bemærkninger i henhold til EF-traktatens artikel 88, stk. 2

23

 

Den Europæiske Centralbank

2005/C 052/10

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 17. februar 2005 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiver som omarbejder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF af 20. marts 2000 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut og Rådets direktiv 93/6/EØF af 15. marts 1993 om kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag (CON/2005/4)

37


 

II   Forberedende retsakter

 

Kommissionen

2005/C 052/11

Forslag til retsakter vedtaget af Kommissionen

47


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top